Lorenzo Valla

Lorenzo Valla (Laurentius), y. 1407 – 1 Ağustos 1457), bir İtalyan Rönesans hümanisti,[1] retorikçi, eğitimci, bilgin ve Katolik rahipti. En iyi <i id="mwFw">, Konstantin'in</i> Bağışlanmasının bir sahtekarlık olduğunu kanıtlayan , bu nedenle papalığın iddia ettiği zamansal güç varsayımına saldıran ve baltalayan tarihsel-eleştirel metin analiziyle tanınır.[1] Daha sonra, 1444'te Katolik Engizisyonu önünde yargılandı; Napoli Kralı Aragon Kralı V. Alfonso tarafından kurtarıldı.[1]

Lorenzo Valla

Lorenzo Valla, Latin Laurentius Vallensis, (1407, Roma, Papalık Devletleri [İtalya] - ö. 1 Ağustos 1457, Roma), ortaçağ geleneklerine saldıran ve Protestan reformcuların görüşlerini bekleyen İtalyan hümanist, filozof ve edebiyat eleştirmeni.

Valla, papalık mahkemesinde çalışan bir avukatın oğluydu.[2] Ailesi Piacenza'lıydı.[3] 24 yaşına kadar Lorenzo zamanının çoğunu Roma'da Latince dilbilgisi ve retorik çalışarak geçirdi.[4] 1430'da papalık sekreteri olarak bir görev alamayınca Roma'dan ayrıldı ve sonraki beş yılını kuzey İtalya'da dolaşarak geçirdi.[5] Pavia Üniversitesi'nde retorik dersleri verdi ve burada gerçek iyinin doğası hakkında bir diyalog olan De voluptate'i (On Zevk Üzerine) halka duyurdu.[6] Bu eser, erdemin kazanılmasıyla bilge bir adamın acıdan uzak, sağduyulu bir zevk hayatı yaşayabileceğini savunan Yunan filozof Epikuros'un o zamanlar modası geçmiş olan savunmasıyla birçok okuyucusunu şaşırttı.[7] Valla daha sonra, duyguların akıl yoluyla kontrolünün felsefesi ve basit bir yaşam savunuculuğu olan stoacılığa saldırmaya devam etti.[8] Valla, 14. yüzyılın ünlü avukatı Bartolus'un kullandığı barbar Latince'ye yönelik bir saldırıyla daha da büyük bir sansasyon yarattı. Pavia'daki hukuk fakültesi gücendi ve Valla ayrılmayı uygun buldu.

1435'te Napoli kralı Aragonlu Alfonso'nun sarayında kraliyet sekreteri ve tarihçi olarak yerleşmeden önce Milano ve Cenova'da yaşadı. Alfonso'nun hizmetinde 13 yıl kaldı ve bu süre zarfında, o zamanlar 30'lu yaşlarında olan Valla, önemli kitaplarının çoğunu yazdı. 1440'ta yazdığı Declamatio (Lorenzo Valla'nın Konstantin'in Bağışına İlişkin İncelemesi), anonim yazarının kaba Latincesine saldırdı ve bu gözlemden, belgenin muhtemelen Konstantin zamanından kalma olamayacağını savundu. Kral Alfonso o sıralarda Papa IV. Eugenius ile savaşta olduğundan, İtalya'da papalık iddialarının temeline saldırmak politik olarak uygundu. Kitap ilk olarak 1517'de Almanya'da basıldı, Martin Luther'in papalık politikalarını eleştiren Doksan Beş Tezini yaydığı yıl.

Valla, Alfonso'nun sarayında geçirdiği yıllarda başka kitaplar da yazdı. De libero arbitrio ("Özgür İrade Üzerine") kısa diyalogunda Valla, insanın özgür iradesini Tanrı'nın ön bilgisiyle uzlaştırmaya çalışan stoacı filozof Boethius'a (480-524/525) saldırdı; ve Dialecticae tartışmalarında ("Diyalektik Tartışmalar"), Valla, Aristoteles'in dokuz "kategorisini" üçe (töz, nitelik ve eylem, isim, sıfat ve fiile karşılık gelir) indirdi ve bir dizi teknik terimleri barbarlık olarak kınadı. "Varlık" ve "Mâhiyet" gibi skolastik felsefe. Valla, sıradan insanların dilini profesyonel filozofların jargonuna tercih etti. "İtirazları" hem bir retoriğin mantığa saldırısı hem de felsefi sorunları dilsel sorunlara indirgeme girişimiydi. 1471'de basılan Elegantiae linguae Latinae ("Latin Dilinin Zarafetleri") geç antik çağlardan beri yazılan ilk Latince gramer ders kitabıydı; Avrupa'nın her yerindeki dilbilgisi okullarında oldukça popüler hale geldi.

Valla, ünlü Romalı retorikçi Cicero'nun düzyazısına yönelik eleştirileriyle dilbilgisini polemik haline getirebilir ve çağdaşlarını şoke edebilir. Benzer şekilde, 20 yaşındayken yazdığı ve şimdi kaybolduğu ilk kitabı, görünüşe göre, başka bir Romalı retorikçi olan Quintilian'ın Cicero'dan daha iyi bir stilist olduğunu iddia etmişti. Valla ayrıca Alfonso'nun babası Aragonlu Ferdinand'ın saltanatının tarihini de üretti. Karakteristik olarak, en çok, Roma döneminde var olmayan şeyler hakkında klasik Latince'de nasıl yazılacağı gibi dil sorunlarına ilgi gösterdi - örneğin, toplar ve parlamentolar. Alfonso'nun hizmetindeki bir başka hümanist olan Bartolomeo Facio, "tarihin onuru"na karşı işlediği suçlardan dolayı bir hakarette bulundu. Valla, diyalog şeklinde yazdığı ve kralın dinlemeyi sevdiği saray hümanistleri arasındaki tartışmaları hatırlatan "Facio'ya Karşı Suçlamalar" ile yanıt verdi. Bu eser aynı zamanda Valla'nın Romalı tarihçi Livy'nin metnine yaptığı ünlü düzeltmeleri de içermektedir.

Bu arada Valla, Havarilerin İtikadının Oniki Havariler tarafından yazıldığına inanmayı reddetmesi üzerine, bu sefer teolojik başka bir tartışmaya karışmıştı. Sonuç olarak, din adamları tarafından kınandı ve Engizisyon tarafından soruşturuldu, bu da onu Epikuros'u savunması ve Aristoteles'in kategorilerine yönelik eleştirileri de dahil olmak üzere sekiz suçlamada sapkın buldu. Sadece Alfonso'nun kişisel müdahalesi onu tehlikeden kurtardı.

IV. Eugenius'un halefi ve hümanistlerin bir destekçisi olan V. Nicholas, onu papalık sekreteri olarak atadığında 1448'de Napoli'den ayrıldı. ölüm. 40'lı yaşlarında, son büyük eseri olan In Novum Testamentum ex diversorum utriusque linguae codicum collatione adnotationes ("Her Dilde Çeşitli Kodlardan Derlenen Yeni Ahit Üzerine Ek Açıklamalar"), iki ünlü bilim adamı olan kardinallerin teşvik ve tavsiyeleriyle besteledi. Bessarion ve Cusa'lı Nicholas. 1505 yılına kadar basılmayan Adnotationes, hümanist filoloji yöntemlerini kutsal bir metne uyguladı. Tahmin edilebileceği gibi, Valla, İncil'in Latince çevirisinin yazarı olduğu varsayılan Aziz Jerome'a saygısızlığı nedeniyle saldırıya uğradı; Karşı Reform sırasında Adnotationes, Roma Katolik kilisesinin mahkum edilen kitaplar listesi olan Index'e yerleştirilecekti. Valla ayrıca birçok eseri Yunancadan Latinceye çevirmiştir. Napoli günlerinin başlarında Aesop'un masallarını tercüme etmişti ve Papa Nicholas onu tarihçiler Thucydides ve Herodotus'u tercüme etmesi için görevlendirdi.

Ağır edebi taahhütlerine rağmen, Valla tartışmalara katılmak için hiçbir zaman ya da enerjiden yoksun görünmüyordu. Floransalı hümanist Poggio Bracciolini "Zarafetleri" eleştirmişti ve Valla, Poggium'daki Antidoti'sinde ("Poggio'nun Panzehiri") yanıt verdi. Her iki bilgin de burada en kötü durumda görülüyor, birbirlerine cehalet, barbarlık, intihal ve daha da kötü suçlamalarda bulunuyorlar. Bologna'dan bir noter olan Benedetto Morandi, Valla'ya, Livy'nin Roma tarihi hakkında hatalar yaptığını öne sürerek saygısızlığından dolayı saldırdı; Valla, Morandum'daki Confutatio'su ("Morandi'nin Reddi") ile çürüttü. De profesyonel religiosorum ("Manastır Yeminleri Üzerine") adlı küçük bir diyalogda Valla, önemli olanın "adak değil, bağlılık" olduğu gerekçesiyle yoksulluk, iffet ve itaat yeminlerini eleştirdi.

Valla'nın son kamuoyu önüne çıkması, kışkırtıcı, polemik tarzının karakteristiğiydi. 1457'de, azizin yıldönümünü kutlamak için Roma'daki Santa Maria sopra Minerva Kilisesi'ndeki bir Dominikli izleyicisine St. Thomas Aquinas'ın bir ancomium'unu sunmaya davet edildi. Bununla birlikte Valla, bir antiencomium, St. Thomas'ın tarzının bir eleştirisini ve kilisenin Babalarının teolojisine dönüşü savunan mantığa olan ilgisini iletti. Valla'nın rahip olup olmadığı belirsizdir. Kesinlikle dini faydaları vardı. Hiç evlenmedi ama Romalı metresinden üç çocuğu oldu.

Saldırgan bir adam, entelektüel gladyatörlerin o çağı için bile, Valla kolayca düşman edinirdi. Profesyonel bir sapkın, otorite ve ortodoksluk eleştirmeni rolüne çok uygundu. Bir meslektaşının meşhur Cicero ve Quintilian karşılaştırmasını gözlemlediği gibi: Valla sadece insanları rahatsız etmek için yazdı. Bu konudaki başarısından kimsenin şüphesi olmasın. 50 yıldan fazla bir süre sonra, Luther ve büyük Avrupalı hümanist Erasmus çağında, onun dikenleri hala hissediliyordu. Yerleşik fikirlere yönelik eleştirilerinin çoğu, bilgiçlik ve gevezelik içeriyordu, ancak bazıları nüfuz ediciydi. O, "küstahlığı", "küstahlığı", "küstahlığı" ve "kutsallığı" nedeniyle sevilmiyordu. Pek çok geleneğin kutsal sayıldığı bir çağda Valla'nın kutsallığına saygısızlık, önemli bir entelektüel ve sosyal işlevi yerine getirdi.

KaynakçaDüzenle

 1. ^ a b c Livingstone, E. A., (Ed.) (2005). "Valla, Lorenzo". The Oxford Dictionary of the Christian Church. 3rd, Revised. Oxford: Oxford University Press. ss. 1689-1690. ISBN 978-0-19-280290-3.  r eksik |soyadı1= (yardım)
 2. ^ Campbell, Gordon (2003). The Oxford dictionary of the Renaissance. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198601753. 
 3. ^ Wyatt, Michael (2014). The Cambridge companion to the Italian Renaissance. Cambridge, Birleşik Krallık: Cambridge University Press. ISBN 978-0521876063. 
 4. ^ Welch, Evelyn S. (2000). Art in Renaissance Italy, 1350-1500. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0192842794. 
 5. ^ Bjork, Robert E. (2010). The Oxford dictionary of the Middle Ages. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198662624. 
 6. ^ Strayer, Joseph Reese (1989). Dictionary of the Middle Ages. New York: Charles Scribner's Sons. ISBN 978-0684190730. 
 7. ^ Gilbert, Mark (2020). Historical dictionary of modern Italy (3. bas.). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-1538102534. 
 8. ^ n.a., n.a. (2021). Italy. New York, NY: DK Eyewitness. ISBN 978-0241510636. 

RönesansDüzenle

 • Acidini Luchinat, Cristina, and Enrica Neri Lusanna, eds. Maso di Banco: La Cappella di San Silvestro. Milan: Electa, 1998.
 • Acidini Luchinat, Cristina, and Gabrielle Morolli, eds. L’uomo del Rinascimento: Leon Battista Alberti e le arti a Firenze; tra ragione e bellezza. Florence: M&M Maschietto, 2006.
 • Acidini Luchinat, Cristina, Cristina Dalla Negra, and Riccardo Dalla Negra. La cupola di Santa Maria del Fiore: Architettura, pittura, restauro. Rome: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1996.
 • Acidini Luchinat, Cristina. Il Battistero e il Duomo di Firenze. Milan: Electa, 1994.
 • Adams, Laurie Schneider. Italian Renaissance Art. Boulder, Colo.: Westview Press, 2001.
 • Agosti, Giovanni, and Dominique Thiébaut, eds. Mantegna, 1431–1506. Paris: Musée du Louvre, 2009.
 • Ahl, Diane Cole. Benozzo Gozzoli. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1996.
 • Ames-Lewis, Francis. The Intellectual Life of the Early Renaissance Artist. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.
 • Angelini, Alessandro. Piero della Francesca. Milan: 24 ore cultura, 2014.
 • Arasse, Daniel, Pierluigi De Vecchi, and Jonathan Katz Nelson, eds. Botticelli e Filippino: L’inquietudine e la grazia nella pittura fiorentina del Quattrocento. Milan: Skira, 2004.
 • Arasse, Daniel, Pierluigi De Vecchi, and Patrizia Nitti, eds. Botticelli: From Lorenzo de Magnificent to Savonarola. Milan: Skira, 2003.
 • Arbace, Luciana. Antonello da Messina: Catalogo completo dei dipinti. Florence: Cantini, 1993.
 • Ascheri, Mario. Ambrogio Lorenzetti: La vita del Trecento in Siena e nel contado senese nelle committenze istoriate, pubbliche e private, guida al Buon governo. Ed. Alberto Colli. Siena: Nuova Immagine, 2004.
 • Atkins, Christopher. The Wrath of the Gods: Masterpieces by Rubens, Michelangelo, and Titian. Philadelphia, Pa.: Philadelphia Museum of Art, 2015.
 • Autrand, Françoise. Jean de Berry: L’art et le pouvoir. Paris: Fayard, 2000.
 • Avery, Charles. Donatello: An Introduction. New York: Icon Editions, 1994.
 • Baer, Roni, ed. Class Distinctions: Dutch Painting in the Age of Rembrandt and Vermeer. Boston: Museum of Fine Arts, 2015.
 • Baggio, Luca, Gianluigi Colalucci, and Daniela Bartoletti, eds. Altichiero da Zevio nell’ Oratorio di San Giorgio: Il restauro degli affreschi. Padua: Centro studi Antoniani, 1999.
 • Bagnoli, Alessandro. La Maestà di Simone Martini. Milan: Silvana, 1999.
 • Baldini, Umberto, and Ornella Casazza. The Brancacci Chapel. New York: Harry N. Abrams, 1992.
 • Baldini, Umberto. Botticelli. Florence: Edizioni d’arte Il fiorino, 1988.
 • Baldinotti, Andrea, Alessandro Cecchi, and Vincenzo Farinella. Masaccio e Masolino: Il gioco delle parti. Milan: 5 Continents Editions, 2002.
 • Baneke, Joost, ed. Dutch Art and Character: Psychoanalytic Perspectives on Bosch, Bruegel, Rembrandt, van Gogh, Mondrian, Willink, Queen Wilhelmina. Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1993.
 • Banker, James. The Culture of San Sepolcro during the Youth of Piero della Francesca. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003.
 • Barbera, Gioacchino, ed. Antonello da Messina: San Girolamo nello Studio. Naples: Electa Napoli, 2006.
 • Barni, Virginia. Filippo Lippi, ingegno raro: La Cappella Maggiore del Duomo di Prato e il cantiere pratese. Prato: Martini, 2012.
 • Bartoli, Maria Teresa, and Stefano Bertocci, eds. Città e architettura: Le matrici di Arnolfo. Florence: Edifir, 2003.
 • Basile, Giuseppe, ed. Giotto: The Arena Chapel Frescoes. London: Thames and Hudson, 1993.
 • Bätschmann, Oskar. Giovanni Bellini. London: Reaktion, 2008.
 • Becchis, Michela. Pietro Lorenzetti. Milan: Silvana, 2012.
 • Becherer, Joseph Antenucci. Pietro Perugino: Master of the Italian Renaissance. New York: Rizzoli International/Grand Rapids Art Museum, 1997.
 • Beck, James H. Jacopo della Quercia. 2 vols. New York: Columbia University Press, 1991.
 • Beck, Nora. Giotto’s Harmony: Music and Art in Padua at the Crossroads of the Renaissance. Florence: European Press Academic, 2005.
 • Bellosi, Luciano, and Aldo Galli. Un nuovo dipinto dell’ Angelico. Turin: Umberto Allemandi, 1998.
 • Bellosi, Luciano, and Alessandro Angelini. Sassetta e i pittori toscani tra XIII e XV secolo. Florence: Studio per edizioni scelte, 1986.
 • Bellosi, Luciano. Cimabue. Trans. Alexandra Bonfante-Warren, Frank Dabell, and Jay Hyams. New York: Abbeville Press, 1998.
 • Benedict, Nicholson. Caravaggism in Europe. Turin: U. Allemandi, 1989.
 • Bentini, Jadranka. Gli Este a Ferrara: Una corte nel Rinascimento. Milan: Silvana, 2004.
 • Bertani, Licia, and Muriel Vervat, eds. La Madonna di Bernardo Daddi negli horti di San Michele. Livorno: Sillabe, 2000.
 • Berti, Luciano. Filippino Lippi. Florence: Edizioni d’arte il fiorino, 1991.
 • Biscottini, Paolo, ed. Antonello da Messina: Ecce homo. Milan: Silvana, 2002.
 • Blum, Shirley Neilsen. The New Art of the Fifteenth Century: Faith and Art in Florence and the Netherlands. New York: Abbeville Press, 2015.
 • Blunt, Anthony. Art and Architecture in France, 1500–1700. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1999.
 • Boccardo, Piero, ed. L’età di Rubens: Dimore, committenti e collezionisti genovesi. Milan: Skira, 2004.
 • Bohn, Babette, and James M. Saslow, eds. A Companion to Renaissance and Baroque Art. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley-Blackwell, 2013.
 • Bolpagni, Paolo, and Elena Luccherri Ragni, eds. Rinascimento Fra’Bartolomeo: Sacra famiglia a modello. Genoa: Sagep, 2014.
 • Bonsanti, Giorgio. Beato Angelico: Catalogo completo. Florence: Octavo, 1998.
 • Bonsanti, Giorgio. The Basilica of St. Francis of Assisi: Glory and Destruction. Trans. Stephen Sartarelli. New York: Harry N. Abrams, 1998.
 • Borchert, Till. Masterpieces in Detail: Early Netherlandish Art from van Eyck to Bosch. Munich: Prestel, 2004.
 • Borean, Linda, and Stefania Mason, eds. Figure di collezionisti a Venezia tra Cinque e Seicento. Udine: Forum, 2002.
 • Borsi, Franco. Paolo Uccello. Trans. Elfreda Powell. New York: Harry N. Abrams, 1994.
 • Borsi, Stefano. Giuliano da Sangallo: I disegni di architettura e dell’antico. Rome: Officina Edizioni, 1985.
 • Borsook, Eve, and Johannes Offerhaus. Francesco Sassetti and Ghirlandaio at Santa Trinità, Florence: History and Legend in a Renaissance Chapel. Doornspijk: Davaco, 1981.
 • Boucher, Bruce. Italian Baroque Sculpture. London: Thames and Hudson, 1998.
 • Brandi, Cesare. Dal gotico al rinascimento: Filippo Brunelleschi, lezzioni. Rome: Arachne, 2004.
 • Brown, Jonathan. A Palace for a King: The Buen Retiro and the Court of Philip IV. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1980.
 • Brown, Jonathan. Painting in Spain, 1500–1700. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1998.
 • Brown, Patricia Fortini. Art and Life in Renaissance Venice. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall/Harry N. Abrams, 1997.
 • Bule, Steven, Alan Phipps Darr, and Fiorella Superbi Gioffredi, eds. Verrocchio and Late Quattrocento Italian Sculpture. Florence: Le Lettere, 1992.
 • Buranelli, Francesco, ed. Il Beato Angelico e la Cappella Niccolina: Storia e restauro. Vatican: Edizioni Musei Vaticani/De Agostini, 2001.
 • Burke, Jill. Changing Patrons: Social Identity and the Visual Arts in Renaissance Florence. University Park: Pennsylvania State University Press, 2004.
 • Burke, Peter. The Italian Renaissance: Culture and Society in Italy. Cambridge, U.K.: Polity, 2014.
 • Butterfield, Andrew. The Sculptures of Andrea del Verrocchio. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1997.
 • Cadogan, Jeanne K. Domenico Ghirlandaio: Artist and Artisan. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.
 • Caglioti, Francesco. Donatello e i Medici: Storia del David e della Giuditta. Florence: L. S. Olschki, 2000.
 • Cairola, Aldo. Simone Martini and Ambrogio Lorenzetti in the Town Hall of Siena. Florence: IFI, 1979.
 • Calabrese, Omar. Duccio e Simone Martini: La Maestà come manifesto poli- tico. Milan: Silvana Editoriale, 2002.
 • Callmann, Ellen. Beyond Nobility: Art for the Private Citizen in the Early Renaissance, Allentown Art Museum, September 28, 1980 through January 4, 1981. Allentown, Penn.: Museum, 1980.
 • Calvesi, Maurizio. La Cappella Sistina e la sua decorazione da Perugino a Michelangelo. Rome: Lithos, 1997.
 • Calzona, Arturo. Il San Sebastiano di Leon Battista Alberti: Studi. Florence: L. S. Olschki, 1994.
 • Camerota, Filippo, ed. Nel segno di Masaccio: L’invenzione della prospettiva. Florence: Giunti/Firenze Musei, 2001.
 • Campbell, Caroline, and Allan Chong. Bellini and the East. London: National Gallery/Isabella Stewart Gardner Museum/Yale University Press, 2005.
 • Campbell, Gordon. Renaissance Art and Architecture. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2004.
 • Campbell, Stephen J., and Michael W. Cole. Italian Renaissance Art. New York: Thames and Hudson, 2012.
 • Caneva, Caterina. Botticelli: Catalogo completo dei dipinti. Florence: Cantini, 1990.
 • Canuti, Fiorenzo. Il Perugino. Foligno: Editoriale Umbra, 1983.
 • Caplow, Harriet McNeal. Michelozzo. New York: Garland, 1977.
 • Capolei, Francesco. Brunelleschi anticlassico. Turin: Testo & immagine, 1999.
 • Cappelletti, Francesca, ed. Decorazione e collezionismo a Roma nel Seicento: Vicende di artisti, committenti, mercanti. Rome: Gangemi, 2003.
 • Capretti, Elena. Brunelleschi. Florence: Giunti, 2003.
 • Cardini, Franco. I Re Magi di Benozzo a Palazzo Medici. Florence: Arnaud, 1991.
 • Carli, Enzo. Duccio. Milan: Electa, 1999.
 • Carpiceci, Alberto Carlo. La fabbrica di San Pietro: Venti secoli di storia e progetti. Vatican: Libreria editrice vaticana and Bonechi, 1983.
 • Carr, Dawson W. Andrea Mantegna: The Adoration of the Magi. Los Angeles, Calif.: J. Paul Getty Museum, 1997.
 • Casazza, Ornella. Masaccio and the Brancacci Chapel. Florence: Scala, 1990.
 • Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. Arte lombarda dai Visconti agli Sforza. Milan: Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 1959.
 • Cassarino, Enrica. La Cappella Sassetti nella Chiesa di Santa Trinita. Lucca: M. Pacini Fazzi, 1996.
 • Cavazzini, Laura. Donatello. Rome: Gruppo Editoriale l’Espresso, 2005.
 • Cecchi, Alessandro, ed. Simone Martini e l’Annunciazione del Uffizi. Milan: Silvana, 2001.
 • Cecchi, Alessandro. Botticelli. Milan: Motta, 2005.
 • Centi, Tito S. Il beato Angelico: Fra Giovanni da Fiesole, biografia critica. Bologna: Edizioni studio domenicano, 2003.
 • Chadwick, Whitney. Women, Art, and Society. London: Thames and Hudson, 1990.
 • Chambers, David Sanderson. Patrons and Artists in the Italian Renaissance. London: Macmillan, 1970.
 • Checa Cremades, Fernando. Carlos V y La Imagen del Héroe en el Renacimiento. Madrid: Taurus, 1987.
 • Cheney, Liana de Girolami, Alicia Craig Faxon, and Kathleen Lucey Russo. Self-Portraits by Women Painters. Aldershot, U.K.: Ashgate, 2000.
 • Chiellini, Monica. Cimabue. Florence: Scala Books, 1988.
 • Chong, Alan, Donatella Pegazzano, and Dimitrios Zikos. Raphael, Cellini, and a Renaissance Banker: The Patronage of Bindo Altoviti. Trans. Mario Pereira, et al. Boston: Isabella Stewart Gardner Museum, 2003.
 • Christiansen, Keith. Andrea Mantegna: Padua and Mantua. New York: George Braziller, 1994.
 • Christiansen, Keith. Duccio and the Origins of Western Painting. New York: Metropolitan Museum of Art; New Haven, Conn.: Yale University Press, 2008.
 • Ciatti, Marco, and Maria Pia Mannini, eds. Giovanni da Milano: Il Polittico di Prato. Prato: C. Martini, 2001.
 • Ciatti, Marco, ed. La Croce di Bernardo Daddi del Museo Poldi Pezzoli: Ricerche e conservazione. Florence: Edizione Firenze, 2005.
 • Clark, Nicholas. Melozzo da Forlì: Pictor Papalis. London: Sotheby’s, 1990.
 • Cole, Alison. Virtue and Magnificence: Art of the Italian Renaissance Courts. New York: Harry N. Abrams, 1995.
 • Cole, Bruce. Giotto: The Scrovegni Chapel, Padua. New York: George Braziller, 1993.
 • Cole, Bruce. Italian Art, 1250–1550: The Relation of Renaissance Art to Life and Society. New York: Harper & Row, 1987.
 • Connors, Joseph, ed. Desiderio da Settignano. Venice: Marsilio, 2011.
 • Cordaro, Michele, ed. Mantegna: La Camera degli Sposi. Milan: Electa and Olivetti, 1992.
 • Cox-Rearick, Janet. The Collection of Francis I: Royal Treasures. Antwerp: Fonds Mercator/Harry N. Abrams, 1996.
 • Custoza, Gian Camillo, ed. Jacopo della Quercia. Milan: Gallerie Baratti, 2011.
 • Cuttler, Charles D. Northern Painting from Pucelle to Bruegel: Fourteenth, Fifteenth, and Sixteenth Centuries. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.
 • Damiani, Giovanna. San Marco, Florence: The Museum and Its Art. London: Philip Wilson, 1997.
 • Danesi Squarzina, Silvia, ed. Caravaggio e i Giustiniani: Toccar con mano una collezione del Seicento. Milan: Electa, 2001.
 • Debenedetti, Elisa, ed. Artisti e mecenati: Dipinti, disegni, sculture e carteggi nella Roma curiale. Rome: Bonsignori, 1996.
 • Delaney, John J. Dictionary of Saints. New York: Image Books/Doubleday, 1983.
 • Del Ciotto, Antonella, ed. Il Pinturicchio/Domenico Ciampoli. Lanciano: R. Carabba, 2006.
 • De Marchi, Andrea. Maso di Banco in Giotto’s Workshop in Naples and an Unpublished Saint Dominic. Florence: Centro Di, 2013.
 • De Marchi, Andrea. Scrive sui quadri: Ferrara e Roma, Agucchi e alcuni ritratti rinascimentali. Florence: Centro Di, 2004.
 • Dempsey, Charles. The Portrayal of Love: Botticelli’s Primavera and Humanist Culture at the Time of Lorenzo the Magnificent. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992.
 • De Nicolò Salmazo, Antonia. Mantegna: La Camera Picta. Milan: Electa, 1996.
 • Dianich, Severino. La Trinità di Masaccio: Arte e teologia. Bologna: EDB, 2004.
 • Di Cagno, Gabriella. The Cathedral, the Baptistery, and the Campanile. Trans. Eve Leckey. Florence: La Mandragora, 1994.
 • Didi-Huberman, Georges. Fra Angelico: Dissemblance and Figuration. Trans. Jane Marie Todd. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
 • Di Pasquale, Salvatore. Brunelleschi: La costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore. Venice: Marsilio, 2002.
 • Domestici, Fiamma. Della Robbia: A Family of Artists. Florence: Scala/Riverside, 1992.
 • Dunlop, Anne. Andrea del Castagno and the Limits of Painting. Turnhout: Brepols, 2015.
 • Eisenberg, Marvin. Lorenzo Monaco. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1989.
 • Enggass, Robert, and Jonathan Brown. Italy and Spain, 1600–1750: Sources and Documents. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1992.
 • Ettlinger, Leopold D. Antonio and Piero Pollaiuolo: Complete Edition with a Critical Catalogue. Oxford, U.K.: Phaidon/Dutton, 1978.
 • Excerpt From: Lilian H. Zirpolo. Historical Dictionary of Renaissance Art. Apple Books.
 • Fanelli, Giovanni. Brunelleschi’s Cupola: Past and Present of an Architectural Masterpiece. Florence: Mandragora, 2004.
 • Fantoni, Marcello, Louisa C. Matthew, and Sara F. Matthews-Grieco. The Art Market in Italy: 15th and 17th Centuries. Modena: F. C. Panini, 2003.
 • Ferrari, Curzia. Donne e madonne: La sacre maternità di Giovanni Bellini. Milan: Ancora, 2000.
 • Field, Judith Veronica. Piero della Francesca: A Mathematician’s Art. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2005.
 • Filieri, Maria Teresa, et al. Un capolavoro del Duecento: Il crocifisso di Berlinghiero Berlinghieri nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Tereglio. Garfagnana: Lions Club Garfagnana, 1998.
 • Finelli, Luciana. L’umanesimo giovane: Bernardo Rossellino a Roma e a Pienza. Rome: Veutro, 1984.
 • Finn, David. The Florence Baptistery Doors. New York: Viking, 1980.
 • Finocchi Ghersi, Lorenzo. Il rinascimento veneziano di Giovanni Bellini. Venice: Marsilio, 2004.
 • Fliegel, Stephen N., and Sophie Jugie, in collaboration with Virginie Barthélémy. Art from the Court of Burgundy: The Patronage of Philip the Bold and John the Fearless, 1364–1419: Musée des Beaux-Arts de Dijon, May 28–September 15, 2004, the Cleveland Museum of Art, October 24, 2004–January 9, 2005. Dijon: Musée des Beaux-Arts/Cleveland Museum of Art/Réunion des Musées Nationaux, 2004.
 • Flores d’Arcais, Francesca, and Giovanni Gentili, eds. Il Trecento adriatico: Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente. Milan: Silvana, 2002.
 • Flores d’Arcais, Francesca. Altichiero e Avanzo: La Cappella di San Giacomo. Milan: Electa, 2001.
 • Foschi, Marina, and Luciana Prati, eds. Melozzo da Forlì: La sua città e il suo tempo. Milan: Leonardo arte, 1994.
 • Freedberg, Sydney Joseph. Painting in Italy, 1500–1600. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1993.
 • Fremantle, Richard. Masaccio: Catalogo completo. Florence: Octavo, 1998.
 • Frugoni, Chiara. Pietro and Ambroggio Lorenzetti. Florence: Scala, 1988.
 • Fulton, Christophers. An Earthly Paradise: The Medici, Their Collection, and the Foundations of Modern Art. Florence: L. S. Olschki, 2006.
 • Fusconi, Giulia, ed. I Giustiniani e l’antico: Palazzo Fontana di Trevi, Roma, 26 ottobre 2001–27 gennaio 2002. Rome: L’Erma di Bretschneider, 2001.
 • Gallo, Marco. I cardinali di Santa Romana Chiesa: Collezionisti e mecenati. Rome: Associazione culturale Shakespeare and Company 2, 2001–2002.
 • Gardner, Julian. Giotto and His Publics: Three Paradigms of Patronage. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011.
 • Garibaldi, Vittoria, and Francesco Federico Mancini, eds. Perugino: Il divin pittore. Milan: Silvana, 2004.
 • Garibaldi, Vittoria. Perugino. Florence: Scala, 1997.
 • Garrard, Mary D. Brunelleschi’s Egg: Nature, Art, and Gender in Renaissance Italy. Berkeley: University of California Press, 2010.
 • Garzelli, Annarosa. Il fonte del Battistero di Pisa: Cavalli, arieti e grifi alle soglie di Nicola Pisano. Ospedaletto: Pacini, 2002.
 • Gavitt, Philip. Charity and Children in Renaissance Florence: The Ospedale degli Innocenti, 1410–1536. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1990.
 • Gee, Loveday Lewes. Women, Art, and Patronage from Henry III to Edward III, 1216–1377. Woodbridge, U.K.: Boydell Press, 2002.
 • Gilbert, Creighton. How Fra Angelico and Signorelli Saw the End of the World. University Park: Pennsylvania State University Press, 2003.
 • Gilbert, Creighton E. Italian Art, 1400–1500: Sources and Documents. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1992.
 • Gilman, Ernest B. Recollecting the Arundel Circle: Discovering the Past, Recovering the Future. New York: Peter Lang, 2002.
 • Ginzburg, Carlo. The Enigma of Piero: Piero della Francesca. Trans. Martin Ryle and Kate Soper. London: Verso, 2000.
 • Goffen, Rona, and Giovanna Nepi Scirè, eds. Il colore ritrovato: Bellini a Venezia. Milan: Electa, 2000.
 • Goffen, Rona. Piety and Patronage in Renaissance Venice: Bellini, Titian, and the Franciscans. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1986.
 • Goffen, Rona. Spirituality in Conflict: Saint Francis and Giotto’s Bardi Chapel. University Park: Pennsylvania State University Press, 1988.
 • Goldberg, Edward L. After Vasari: History, Art, and Patronage in Late Me- dici Florence. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988.
 • Goldfarb, Hilliard Todd, ed. Richelieu: Art and Power. Montreal: Montreal Museum of Fine Arts/Wallraf-Richartz-Museum-Fondation Corboud/Snoeck-Ducaju & Zoon, 2002.
 • Grafton, Anthony. Leon Battista Alberti: Master Builder of the Italian Renaissance. New York: Hill and Wang, 2000.
 • Greenstein, Jack Matthew. Mantegna and Painting as Historical Narrative. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
 • Guidoni, Enrico, ed. Arnolfo di Cambio urbanista. Rome: Bonsignori Editore, 2003.
 • Guillaud, Jacqueline. Giotto: Architect of Color and Form. New York: C. N. Potter, 1987.
 • Gurrieri, Francesco. La Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze. Florence: Cassa di risparmio di Firenze, 1994.
 • Hale, J. R., ed. Encyclopaedia of the Italian Renaissance. London: Thames and Hudson, 1981.
 • Harness, Kelley Ann. Echoes of Women’s Voices: Music, Art, and Female Patronage in Early Modern Florence. Chicago: University of Chicago Press, 2006.
 • Hartt, Frederick. History of Italian Renaissance Art: Painting, Sculpture, Architecture. New York: Harry N. Abrams, 2003.
 • Haskell, Francis. Patrons and Painters: Art and Society in Baroque Italy. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1980.
 • Hetherington, Paul. Pietro Cavallini: A Study in the Art of Late Medieval Rome. London: Sagittarius Press, 1979.
 • Heydenreich, Ludwig Heinrich. Architecture in Italy, 1400–1500. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1996.
 • Hollingsworth, Mary. Patronage in Renaissance Italy: From 1400 to the Early Sixteenth Century. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1994.
 • Hollingsworth, Mary. Patronage in Renaissance Italy: From 1400 to the Early Sixteenth Century. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1994.
 • Holmes, Megan. Fra Filippo Lippi: The Carmelite Painter. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1999.
 • Horne, Herbert Percy. Alessandro Filipepi, Commonly Called Sandro Botticelli, Painter of Florence. Florence: Studio per edizioni scelte, 1986.
 • Horster, Marita. Andrea del Castagno: Complete Edition with a Critical Catalogue. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1980.
 • Howarth, David. Images of Rule: Art and Politics in the English Renaissance, 1485–1649. Berkeley: University of California Press, 1997.
 • Howarth, David. Lord Arundel and His Circle. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1985.
 • Impelluso, Lucia. Gods and Heroes in Art. Trans. Thomas Michael Hartmann. Los Angeles. Calif.: J. Paul Getty Museum, 2002.
 • Ippolito, Lamberto. La cupola di Santa Maria del Fiore. Rome: La Nuova Italia scientifica, 1997.
 • Jacobus, Laura. Giotto and the Arena Chapel: Art, Architecture, and Experience. London: Harvey Miller, 2008.
 • James, Sara Nair. Signorelli and Fra Angelico at Orvieto: Liturgy, Poetry, and a Vision of the End of Time. Aldershot, U.K.: Ashgate, 2003.
 • Jenkens, A. Lawrence, ed. Renaissance Siena: Art in Context. Kirksville, Mo.: Truman State University Press, 2005.
 • Joannides, Paul. Masaccio and Masolino: A Complete Catalogue. London: Phaidon, 1993.
 • Jones, Pamela M. Federico Borromeo and the Ambrosiana: Art Patronage and Reform in Seventeenth-Century Milan. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1993.
 • Kahr, Madlyn Millner. Dutch Painting in the Seventeenth Century. New York: Harper & Row, 1978.
 • Kalveram, Katrin. Die Antikensammlung des Kardinals Scipione Borghese. Worms am Rhein: Wernersche Verlagsgesellschaft, 1995.
 • Kanter, Laurence B., and Pia Palladino. Fra Angelico. New York: Metropolitan Museum of Art/Yale University Press, 2005.
 • Kanter, Laurence B., Hilliard T. Goldfarb, and James Hankins. Botticelli’s Witness: Changing Style in a Changing Florence. Boston: Isabella Stewart Gardner Museum, 1997.
 • Kecks, Ronald G. Domenico Ghirlandaio und die Malerei der Florentiner Renaissance. Munich: Deutscher Kunstverlag, 2000.
 • Kelly, J. N. D. Oxford Dictionary of Popes. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 1986.
 • Kempers, Bram. Painting, Power, and Patronage: The Rise of the Professional Artist in the Italian Renaissance. Trans. Beverley Jackson. London: A. Lane/Penguin, 1992.
 • Kent, D. V. Cosimo de’ Medici and the Florentine Renaissance: The Patron’s Oeuvre. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.
 • Kent, F. W., and Patricia Simons, eds. Patronage, Art, and Society in Renaissance Italy. New York: Oxford University Press, 1987.
 • King, Catherine. Renaissance Women Patrons: Wives and Widows in Italy, c. 1300–c. 1550. Manchester, U.K.: Manchester University Press, 1998.
 • King, Ross. Brunelleschi’s Dome: How a Renaissance Genius Reinvented Architecture. New York: Penguin, 2001.
 • Klein Robert, and Henri Zerner. Italian Art, 1500–1600: Sources and Documents. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1994.
 • Kliemann, Julian-Matthias. Italian Frescoes: High Renaissance and Mannerism, 1510–1600. New York: Abbeville Press, 2004.
 • Klotz, Heinrich. Filippo Brunelleschi: The Early Works and the Medieval Tradition. New York: Rizzoli and Academy, 1990.
 • Kramer, Thomas. Die grosse Kuppel von Florenz: Ein Führer zu dem architektonischen Meisterwerk des Filippo Brunelleschi. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus, 2001.
 • Krautheimer, Richard, and Trude Krautheimer Hess. Lorenzo Ghiberti. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982.
 • Kreytenberg, Gert. Andrea Pisano und die toskanische Skulptur des 14. Jahrhunderts. Munich: Bruckmann, 1984.
 • Kreytenberg, Gert. The Brancacci Chapel, Florence. New York: George Braziller, 1993.
 • Ladis, Andrew. Taddeo Gaddi: Critical Reappraisal and Catalogue Raison- né. Columbia: University of Missouri Press, 1982.
 • Lavin, Marilyn Aronberg. Piero della Francesca. London: Phaidon, 2002.
 • Lawrence, Cynthia, ed. Women and Art in Early Modern Europe: Patrons, Collectors, and Connoisseurs. University Park: Pennsylvania State University Press, 1997.
 • Leone De Castris, Pierluigi. Arte di corte nella Napoli angioina. Florence: Cantini, 1986.
 • Leone De Castris, Pierluigi. Simone Martini. Milan: F. Motta, 2003.
 • Levi D’Ancona, Mirella, Maria Adele Signorini, and Alberto Chiti-Batelli. Piante e animali intorno alla Porta del Paradiso. Lucca: Pancini Fazzi, 2000.
 • Levi D’Ancona, Mirella. Botticelli’s Primavera: A Botanical Interpretation, Including Astrology, Alchemy, and the Medici. Florence: L. S. Olschki, 1983.
 • Levy, Allison M. Re-membering Masculinity in Early Modern Florence: Widowed Bodies, Mourning, and Portraiture. Aldershot, U.K.: Ashgate, 2003.
 • Le Zotte, Annette. The Home Setting in Early Netherlandish Paintings: A Statistical and Iconographical Analysis of Fifteenth- and Early Sixteenth-Century Domestic Imagery. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 2008.
 • Lightbown, R. W. Donatello and Michelozzo: An Artistic Partnership and Its Patrons in the Early Renaissance. London: H. Miller, 1980.
 • Longhi, Roberto. Piero della Francesca. Riverdale-on-Hudson, New York: Stanley Moss/Sheep Meadow Press, 2002.
 • Lord, Carla. Royal French Patronage and Art in the Fourteenth Century: An Annotated Bibliography. Boston: G. K. Hall, 1985.
 • Lotz, Wolfgang. Architecture in Italy, 1500–1600. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1995.
 • Löhneysen, Wolfgang von, ed. Der Humanismus der Architektur in Florenz: Filippo Brunelleschi und Michelozzo di Bartolomeo. Hildesheim: Weidmann, 1999.
 • Lusanna, Enrica Neri. Arnolfo: Alle origini del rinascimento fiorentino. Florence: Polistampa, 2005.
 • Luzi, Mario. Earthly and Heavenly Journey of Simone Martini. Trans. Luigi Bonaffini. Kobenhavn: Green Integer, 2003.
 • Lytle, Guy Fitch, and Stephen Orgel, eds. Patronage in the Renaissance. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981.
 • Machtelt, Israels, ed. Sassetta: The Borgo San Sepolcro Altarpiece. Florence: Villa I Tatti, 2009.
 • Maetzke, Ana Maria, and Carlo Bertelli, eds. Piero della Francesca: The Legend of the True Cross in the Church of San Francesco in Arezzo. Milan: Skira, 2001.
 • Magnuson, Torgil. Rome in the Age of Bernini. 2 vols. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1982.
 • Malaguzzi, Silvia. Botticelli: The Artist and His Works. Trans. Catherine Frost. Florence: Giunti, 2006.
 • Mallory, Michael. The Sienese Painter Paolo di Giovanni Fei. New York: Garland, 1976.
 • Manca, Joseph. Andrea Mantegna and the Italian Renaissance. London: Parkstone, 2006.
 • Mannini, Maria Pia, and Marco Fagioli. Filippo Lippi: Catalogo completo. Florence: Octavo, 1997.
 • Mannini, Maria Pia, ed. Filippino Lippi: Un bellissimo ingegno, origini ed eredità nel territorio di Prato. Florence: Giunti, 2004.
 • Marabottini, Alessandro. Giovanni da Milano. Florence: G. C. Sansoni, 1950.
 • Marchand, Eckart, and Alison Wright, eds. With and without the Medici: Studies in Tuscan Art and Patronage, 1434–1530. Aldershot, U.K.: Ashgate, 1998.
 • Marrow, Deborah. The Art Patronage of Marie de’ Medici. Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press, 1982.
 • Martindale, Andrew. Simone Martini. New York: New York University Press, 1988.
 • Martineau, Jane, ed. Andrea Mantegna. New York: Metropolitan Museum of Art/Royal Academy of the Arts, 1992.
 • Mateer, David, ed. The Renaissance in Europe: A Cultural Enquiry; Courts, Patrons and Poets. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.
 • Maxwell, Susan. The Court Art of Friedrich Sustris: Patronage in Late Renaissance Bavaria. Farnham, Surrey, U.K., and Burlington, Vt.: Ashgate, 2011.
 • McIver, Katherine, ed. Wives, Widows, and Nuns in Early Modern Italy: Making the Invisible Visible through Art and Patronage. Farnham, Surrey, U.K., and Burlington, Vt.: Ashgate, 2012.
 • McIver, Katherine A. Women, Art, and Architecture in Northern Italy, 1520–1580: Negotiating Power. Aldershot, U.K.: Ashgate, 2006.
 • Meiss, Millard. Francesco Traini. Ed. Hayden B. J. Maginnis. Washington, D.C.: Decatur House Press, 1983.
 • Meiss, Millard. Giovanni Bellini’s St. Francis in the Frick Collection. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1964.
 • Metropolitan Museum of Art. The Age of Caravaggio. New York: Metropolitan Museum of Art, 1985.
 • Mérot, Alain. French Painting in the Seventeenth Century. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1995.
 • Micheletti, Emma. Domenico Ghirlandaio. Trans. Anthony Brierley. Florence: Scala, Riverside Book Co., 1990.
 • Mitrovic, Branko. Serene Greed of the Eye: Leon Battista Alberti and the Philosophical Foundations of Renaissance Architectural Theory. Munich: Deutscher Kunstverlag, 2005.
 • Mochizuki, Mia. The Netherlandish Image after Iconoclasm, 1566–1672: Material Religion in the Dutch Golden Age. Aldershot, U.K., and Burlington, Vt.: Ashgate, 2008.
 • Montagu, Jennifer. Roman Baroque Sculpture: The Industry of Art. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1989.
 • Moretti, Italo, Cinzia Nenci, and Giuliano Pinto. La Toscana di Arnolfo: Storia, arte, architettura, urbanistica, paesaggi. Florence: L. S. Olschki, 2003.
 • Morolli, Gabriele. Leon Battista Alberti, Firenze e la Toscana: Itinerari territoriali e percorsi mentali. Florence: M&M Maschietto, 2006.
 • Moskowitz, Anita Fiderer. Nicola Pisano’s Arca di San Domenico and Its Legacy. University Park: Pennsylvania State University Press, 1994.
 • Motture, Peta, Emma Jones, and Dimitrios Zikos, eds. Carvings, Casts, and Collectors: The Art of Renaissance Sculpture. London: Victoria and Albert Museum, 2013.
 • Muir, Bernard J. Reading Texts and Images: Essays on Medieval and Renaissance Art and Patronage in Honour of Margaret M. Manion. Exeter, U.K.: University of Exeter Press, 2002.
 • Mulcahy, Rosemarie. Philip II of Spain: Patron of the Arts. Dublin: Four Courts, 2004.
 • Muraro, Michelangelo. Paolo da Venezia. University Park: Pennsylvania State University Press, 1970.
 • Muscolino, Cetty. Il Tempio Malatestiano di Rimini. Ravenna: Longo, 2000.
 • Museo de Santa Cruz, Toledo. Reyes y mecenas: Los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios de la casa de Austria en España. Milan: Electa, 1992.
 • Myers, Bernard S., and Trewin Copplestone, eds. Art Treasures in France: Monuments, Masterpieces, Commissions, and Collections. New York: McGraw-Hill, 1969.
 • National Gallery of Art. The Age of Correggio and the Carracci: Emilian Painting of the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1986.
 • Negri, Francesco. Desiderio da Settignano, 1428–1464. Milan: Fratelli Fabbri, 1966.
 • Nocentini, Serena, and Anna Padoa Rizzo, eds. Benozzo Gozzoli e Cosimo Rosselli nelle terre di Castelfiorentino: Pittura devozionale in Valdesa. Florence: M&M Maschietto, 2011.
 • Norman, Diana. Siena and the Virgin: Art and Politics in a Late Medieval City State. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1999.
 • North, Michael, and David Ormrod. Art Markets in Europe, 1400–1800. Aldershot, U.K.: Ashgate, 1998.
 • Olivari, Mariolina. Giovanni Bellini. Florence: Scala, 1990.
 • Orso, Steven N. Art and Death at the Spanish Habsburg Court: The Royal Exequies for Philip IV. Columbia: University of Missouri Press, 1989.
 • Padoa Rizzo, Anna. Benozzo Gozzoli: Un pittore insigne, pratico di grandissima invenzione. Milan: Silvana, 2003.
 • Pagano Denise Maria, ed. Benozzo Gozzoli in Toscana. Florence: Octavo, 1997.
 • Palumbo, Umberto. Perugino e Perugia. Perugia: Edizioni Guerra, 1985.
 • Panofsky, Erwin. Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character: The Craft of Art: Originality and Industry in the Italian Renaissance and Baroque Workshop. New York: Harper & Row, 1971.
 • Paolieri, Annarita. Paolo Uccello, Domenico Veneziano, Andrea del Castagno. Trans. Lisa Pelletti. Florence: Scala, 1991.
 • Paolucci, Antonio. The Origins of Renaissance Art: The Baptistry Doors, Florence. Trans. Françoise Pouncey Chiarini. New York: George Braziller, 1996.
 • Parronchi, Alessandro. Cavallini: Discepolo di Giotto. Florence: Edizioni Polistampa, 1994.
 • Parronchi, Alessandro. Donatello: Saggi e studi, 1962–1997. Vincenza: Neri Pozza, 1998.
 • Partridge, Loren W. The Art of the Renaissance in Rome, 1400–1600. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2005.
 • Pasini, Pier Giorgio. Il Tempio Malatestiano: Splendore cortese e classicismo umanistico. Milan: Skira, 2000.
 • Pächt, Otto. Early Netherlandish Painting: From Rogier van der Weyden to Gerard David. Ed. Monika Rosenauer. Trans. David Britt. London: Harvey Miller Publishers, 1997.
 • Pächt, Otto. Venetian Painting in the 15th Century: Jacopo, Gentile and Giovanni Bellini, and Andrea Mantegna. Ed. Margareta Vyoral-Tschapka and Michael Pächt. Trans. Fiona Elliott. London: Harvey Miller, 2003.
 • Pearson, Andrea. Envisioning Gender in Burgundian Devotional Art, 1350–1530: Experience, Authority, Resistance. Aldershot, U.K.: Ashgate, 2005.
 • Pedrocco, Filippo. Paolo Veneziano. Milan: A. Maioli and Società Veneta Editrice, 2003.
 • Periti, Giancarla. Drawing Relationships in Northern Italian Renaissance Art: Patronage and Theories of Invention. Aldershot, U.K.: Ashgate, 2004.
 • Petrucci, Francesca. Luca della Robbia. Rome: Gruppo Editoriale l’Espresso, 2005.
 • Piccoli, Fausta. Altichiero e la pittura a Verona nella tarda etá Scaligera. Sommacampagna: Cierre Edizioni, 2010.
 • Pierini, Marco. Simone Martini. Milan: Silvana, 2000.
 • Ploeg, Peter van der. Princely Patrons: The Collection of Frederick Henry of Orange and Amalia of Solms in the Hague. Hague: Mauritshuis/Waanders, 1997.
 • Poeschke, Joachim. Donatello and His World: Sculpture of the Italian Renaissance. New York: Harry N. Abrams, 1993.
 • Poeschke, Joachim. Italian Frescoes: The Age of Giotto, 1280–1400. New York: Abbeville Press, 2005.
 • Poggetto, Paolo Dal. I Della Rovere: Piero della Francesca, Raffaello, Tiziano. Milan: Electa, 2004.
 • Poletti, Federico. Antonio e Piero Pollaiuolo. Milan: Silvana, 2001.
 • Pons, Nicoletta. I Pollaiuolo. Florence: Octavo, 1994.
 • Pope-Hennessy, John. Angelico. Florence: Scala, 1981.
 • Pope-Hennessy, John. Italian Renaissance Sculpture: An Introduction to Italian Sculpture. 3 vols. New York: Vintage, 1985.
 • Raspi Serra, Joselita. I Pisano e il gotico. Milan: Fabbri, 1969.
 • Rebecchini, Guido. Private Collectors in Mantua, 1500–1630. Rome: Edizione di storia e letteratura, 2002.
 • Rehm, Ulrich. Botticelli: Der Maler und die Medici, eine Biographie. Stuttgart: P. Reclam, 2009.
 • Reiss, Sheryl E., and David G. Wilkins, eds. Beyond Isabella: Secular Women Patrons of Art in Renaissance Italy. Kirksville, Mo.: Truman State University Press, 2001.
 • Réunion des Musées Nationaux. Paris, 1400: Les arts sous Charles VI. Paris: Fayard/Réunion des Musées Nationaux, 2004.
 • Richards, John. Altichiero: An Artist and His Patrons in the Italian Trecento. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2000.
 • Roberts, Perri Lee. Masolino da Panicale. Oxford, U.K.: Claredon/Oxford University Press, 1993.
 • Robertson, Clare. Il Gran Cardinale: Alessandro Farnese, Patron of the Arts. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1992.
 • Robertson, Giles. Giovanni Bellini. Oxford, U.K.: Claredon, 1968.
 • Roccasecca, Pietro. Paolo Uccello: Le battaglie. Milan: Electa, 1997.
 • Rosenauer, Artur. Donatello. Milan: Electa, 1993.
 • Rowlands, Eliot Wooldridge. Masaccio: St. Andrew and the Pisa Altarpiece. Los Angeles, Calif.: Getty Publications/Windsor, 2003.
 • Saalman, Howard. Filippo Brunelleschi: The Buildings. University Park: Pennsylvania State University Press, 1993.
 • Sale, J. Russell. Filippino Lippi’s Strozzi Chapel in Santa Maria Novella. New York: Garland, 1979.
 • Sallucci, Alessandro. Massaccio e la Cappella Brancacci: Note storiche e teologiche. Florence: Edizioni Polistampa, 2014.
 • Salvatore, Donato. Melozzo da Forlì: Pittore nell età di Sisto IV Della Ro- vere e dei Riario. Naples: Liguori, 2011.
 • Savettieri, Chiara. Antonello da Messina. Palermo: Flaccovio, 1998.
 • Schefer, Jean Louis. The Deluge, the Plague: Paolo Uccello. Trans. Tom Conley. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.
 • Schianchi, Lucia Fornari. I Farnese: Arte e collezionismo, studi. Milan: Electa, 1995.
 • Schmitz, Michael. Pietro Cavallini in Santa Cecilia in Trastevere: Ein Beitrag zur römischen Malerei des Due - und Trecento. Munich: Hirmer, 2013.
 • Scudieri, Magnolia, and Giovanna Rasario, eds. Biblioteca di Michelozzo a San Marco: Tra recupero e scoperta. Florence: Giunti, 2000.
 • Scudieri, Magnolia. The Frescoes by Angelico at San Marco. Trans. Joan M. Reifsneyder. Florence: Giunti/Mvsei, 2004.
 • Seymour, Charles. Jacopo della Quercia, Sculptor. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1973.
 • Sgarbi, Vittorio, ed. Giotto e il suo tempo. Milan: F. Motta, 2000.
 • Shulman, Ken. Anatomy of a Restoration: The Brancacci Chapel. New York: Walker and Co., 1991.
 • Signorini, Rodolfo. La più bella camera del mondo: La camera dipinta di Andrea Mantegna detta "degli Sposi." Mantua: Editrice MP, 1992.
 • Skinner, Quentin. Ambrogio Lorenzetti: The Artist as Political Philosopher. London: British Academy, 1988.
 • Skorupa, Thomas. Antonello da Messina and His Workshop: The Master’s Legacy. Berlin: Logos Verlag, 2015.
 • Slive, Symour. Dutch Painting, 1600–1800. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1995.
 • Sloman, Susan. Botticelli. London: Chauser, 2004.
 • Smyth, Craig Hugh. Mannerism and Maniera. Vienna: IRSA, 1992.
 • Solum, Stefanie. Women, Patronage, and Salvation in Renaissance Florence: Lucrezia Tornabuoni and the Chapel of the Medici Palace. Farnham, Surrey, U.K.: Ashgate, 2015.
 • Southorn, Janet. Power and Display in the Seventeenth Century: The Arts and Their Patrons in Modena and Ferrara. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1988.
 • Spannocchi, Sabina. Giovanni Pisano. Rome: Gruppo Editoriale l’Espresso, 2005.
 • Spencer, John R. Andrea del Castagno and His Patrons. Durham, N.C.: Duke University Press, 1991."
 • Spiazzi, Anna Maria. Giotto: La Cappella degli Scrovegni a Padova. Milan: Skira, 2002.
 • Spike, John T. Fra Angelico. New York: Abbeville Press, 1997.
 • St. Gore, John. Sassetta, c. 1400–1450. London: Knowledge Publications, 1966.
 • Starn, Randolph. Ambrogio Lorenzetti: The Palazzo Pubblico, Siena. New York: George Braziller, 1994.
 • Stechow, Wolfgang. Northern Renaissance Art, 1400–1600: Sources and Documents . Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1989.
 • Strehlke, Carl Brandon. Angelico. Trans. Anna Maria Agosti. Milan: Jaca Book, 1998.
 • Stubblebine, James. Duccio di Buoninsegna and His School. 2 vols. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1979.
 • Syson, Luke, and Dillian Gordon. Pisanello: Painter to the Renaissance Court. London: National Gallery Company, 2001.
 • Taddei, Ilaria. Botticelli. Trans. Antony Cafazzo. Livorno: Sillabe, 2001.
 • Tartuferi, Angelo. Bernardo Daddi: L’Incoronazione di Santa Maria Novella. Livorno: Sillabe, 2000.
 • Tavernor, Robert. On Alberti and the Art of Building. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1998.
 • Tempestini, Anchise. Bellini e belliniani in Romagna. Rimini: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, 1998.
 • Tiberia, Vitaliano. I mosaici del XII secolo e di Pietro Cavallini in Santa Maria in Trastevere: Restauri e nuove ipotesi. Todi: Ediart, 1996.
 • Tinagli, Paola. Women in Italian Renaissance Art: Gender, Representation, and Identity. Manchester, U.K.: Manchester University Press, 1997.
 • Tomei, Alessandro. Iacobus Torriti pictor: Una vicenda figurativa del tardo Duecento romano. Rome: Argos, 1990.
 • Tomlinson, Janis. From El Greco to Goya: Painting in Spain, 1561–1828. New York: Harry N. Abrams, 1997.
 • Trachtenberg, Marvin. The Campanile of Florence Cathedral: Giotto’s Tower. New York: New York University Press, 1971.
 • Trevor-Roper, H. R. Princes and Artists: Patronage and Ideology at Four Habsburg Courts, 1517–1633. New York: Harper & Row, 1976.
 • Turchini, Angelo. Il Tempio malatestiano, Sigismondo Pandolfo Malatesta e Leon Battista Alberti. Cesena: Società editrice "Il Ponte vecchio," 2000.
 • Turner, Richard A. Renaissance Florence: The Invention of a New Art. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall/Harry N. Abrams, 1997.
 • Urbach, Zsuzsa. Early Netherlandish Paintings. London: Harvery Miller, 2015.
 • Varriano, John. Italian Baroque and Rococo Architecture. New York: Oxford University Press, 1986.
 • Venchi, Innocenzo, and Alessandro Brancchetti. Fra Angelico and the Chapel of Nicholas V. Vatican: Edizioni Musei Vaticani, 1999.
 • Verdon, Timothy, and Daniel M. Zolli, eds. Sculpture in the Age of Donatello: Renaissance Masterpieces from Florence Cathedral. London: D. Giles Limited, 2015.
 • Vergara, Alexander. Rubens and His Spanish Patrons. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1999.
 • Via, Claudia Cieri, ed. Immagini degli dei: Mitologia e collezionismo tra ‘500 e ‘600. Milan: Leonardo arte, 1996.
 • Vlieghe, Hans, and Katlijne van der Stighelen, eds. Sponsors of the Past: Flemish Art and Patronage, 1550–1700: Proceedings of the Symposium Organized at the Katholieke Universiteit Leuven, December 14–15, 2001, Faculteit Letteren, Departement Archeologie, Kunstwetenschap en Musicologie. Turnhout: Brepols, 2005.
 • Vlieghe, Hans. Flemish Art and Architecture, 1585–1700. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1998.
 • Volpe, Carlo. Pietro Lorenzetti. Milan: Electa, 1989.
 • Von Barghahn, Barbara. Age of Gold, Age of Iron: Renaissance Spain and Symbols of Monarchy: The Imperial Legacy of Charles V and Philip II, Royal Castles, Palace-Monasteries, Princely Houses. Lanham, Md.: University Press of America, 1985.
 • Voss, Hermann. Painting in the Late Renaissance in Rome and Florence. Rev. and trans. Susanne Pelzel. San Francisco, Calif.: Alan Wofsy Fine Arts, 1997.
 • Wackernagel, Martin. The World of the Florentine Renaissance Market: Projects and Patrons, Workshop and Art Market. Trans. Alison Luchs. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981.
 • Waterhouse, Ellis Kirkham. Painting in Britain: 1530–1790, 5th ed. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1994.
 • Welch, Evelyn. Art in Renaissance Italy, 1350–1500. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2000.
 • Westermann, Mariët. A Worldly Art: The Dutch Republic, 1585–1718. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall/Harry N. Abrams, 1996.
 • Westfall, Carroll William. In This Most Perfect Paradise: Alberti, Nicolas V, and the Invention of Conscious Urban Planning in Rome, 1447–55. University Park: Pennsylvania State University Press, 1974.
 • Whistler, Catherine. Paolo Uccello’s The Hunt in the Forest. Oxford, U.K.: Ashmolean Museum, 2010.
 • White, John Reeves. Duccio: Tuscan Art and the Medieval Workshop. New York: Thames and Hudson, 1979.
 • Wilson, Jean C. Painting in Bruges at the Close of the Middle Ages: Studies in Society and Visual Culture. University Park: Pennsylvania State University Press, 1998.
 • Wind, Edgar. Bellini’s Feast of the Gods: A Study in Venetian Humanism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1948.
 • Windt, Franziska. Andrea del Verrocchio und Leonardo da Vinci: Zusammenarbeit in Skulptur und Malerei. Münster: Rhema, 2003.
 • Wisch, Barbara, and Diane Cole Ahl, eds. Confraternities and the Visual Arts in Renaissance Italy: Ritual, Spectacle, Image. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2000.
 • Wittkower, Rudolf. Art and Architecture in Italy, 1600–1750. Harmondsworth, U.K.: Penguin, 1980.
 • Wohl, Hellmut. The Paintings of Domenico Veneziano, ca. 1410–1461: A Study in Florentine Art of the Early Renaissance. New York: New York University Press, 1980.
 • Wolf, Robert Erich. Renaissance and Mannerist Art. New York: Harry N. Abrams, 1968.
 • Wood, Kim W., ed. Making Renaissance Art. New Haven, Conn., and London, Yale University Press, 2007.
 • Woods-Marsden, Joanna. The Gonzaga of Mantua and Pisanello’s Arthurian Frescoes. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988.
 • Woods-Marsden, Joanna. The Gonzaga of Mantua and Pisanello’s Arthurian Frescoes. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988.
 • Wright, Alison. The Pollaiuolo Brothers: The Arts of Florence and Rome. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2005.
 • Zanardi, Bruno. Giotto e Pietro Cavallini: La questione di Assisi e il cantiere medievale di pittura a fresco. Milan: Skira, 2002.
 • Zeitz, Lisa. Tizian, teurer Freund: Tizian und Federico Gonzaga, Kunstpatronage in Mantua im 16. Jahrhundert. Petersberg: M. Imhof, 2000.
 • Zerner, Henri. Renaissance Art in France: The Invention of Classicism. Paris: Flammarion, 2003.
 • Zirpolo, Lilian H. Ave Papa/Ave Papabile: The Sacchetti Family, Their Art Patronage, and Political Aspirations. Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2005.
 • Zöllner, Frank. Botticelli: Images of Love and Spring. Trans. Fiona Elliott. Munich: Prestel, 1998.
 • ———, ed. Duccio: Alle origini della pittura senese. Milan: Silvana, 2003.
 • ———, ed. Duccio: Siena fra tradizione bizantina e mondo gotico. Milan: Silvana, 2003.
 • ———, ed. Filippino Lippi e Sandro Botticelli nella Firenze dell ’400. Milan: 24 ore cultura, 2011.
 • ———, ed. Franciscanism, the Papacy, and Art in the Age of Giotto. New York: Garland, 1998.
 • ———, ed. Giotto, Master Painter and Architect: Florence. New York: Garland, 1998.
 • ———, ed. Giotto: The Arena Chapel Frescoes. New York: Norton, 1995.
 • ———, ed. Masaccio’s Trinity. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1998.
 • ———, ed. Michelozzo: Scultore e architetto. Florence: Centro Di, 1998.
 • ———, ed. Piero della Francesca: Personal Encounters. New York: Metropolitan Museum of Art; New Haven, Conn.: Yale University Press, 2013.
 • ———, ed. Piero della Francesca and His Legacy. Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1995.
 • ———, ed. Pietro e Ambrogio Lorenzetti. Florence: Le Lettere, 2002.
 • ———, ed. Primavera: The Restoration of Botticelli’s Masterpiece. Trans. Mary Fitton. New York: Harry N. Abrams, 1986.
 • ———, ed. Roma, Napoli, Avignone: Arte di curia, arte di corte, 1300–1377. Turin: Seat, 1996.
 • ———, ed. The Arena Chapel and the Genius of Giotto: Padua. New York: Garland, 1998.
 • ———, ed. Wives, Widows, and Nuns in Early Modern Italy: Making the Invisible Visible through Art and Patronage. Farnham, Surrey, U.K., and Burlington, Vt.: Ashgate, 2012.
 • ———, eds. Art Treasures in Germany: Monuments, Masterpieces, Commissions, and Collections. New York: McGraw-Hill, 1970.
 • ———, eds. Art Treasures in Spain: Monuments, Masterpieces, Commissions, and Collections. New York: McGraw-Hill, 1969.
 • ———. Art of Renaissance Venice, 1400–1600. Oakland: University of California Press, 2015.
 • ———. Benozzo Gozzoli. Florence: Scala, 1994.
 • ———. Botticelli. Munich and New York: Prestel, 2011.
 • ———. Donatello, Sculptor. New York: Abbeville Press, 1993.
 • ———. Donatello: Catalogo Completo delle Opere. Florence: Cantini, 1991.
 • ———. Duccio, la Maestà. Milan: Electa, 1998.
 • ———. Duccio a Siena. Novara: Istituto geografico De Agostini, 1983.
 • ———. Due quadri del Botticelli eseguiti per nascite in Casa Medici: Nuova intepretazione della Primavera e della Nascita di Venere. Florence: L. S. Olschki, 1992.
 • ———. Dynasty and Destiny in Medici Art: Pontormo, Leo X, and the Two Cosimos. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984.
 • ———. Filippino Lippi: L’Annunciazione di San Gimignano. Florence: Giunti, 2015.
 • ———. Fra Angelico . London and New York: Phaidon, 2008.
 • ———. Gentile da Fabriano. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1982.
 • ———. Ghirlandaio: Il catalogo completo. Trans. Nora Zilli. Florence: Octavo, 1995.
 • ———. Giotto, 2nd ed. Trans. Raymond Rosenthal. New York: Abbeville Press, 2012.
 • ———. Giotto: The Frescoes of the Scrovegni Chapel in Padua. Trans. Rhoda Billingsley. Milan: Skira, 2002.
 • ———. Giovanni Bellini. Milan: Electa, 2000.
 • ———. Giovanni da Milano e il polittico di Ognissanti: Le tavole degli Uffizi restaurate. Milan: Silvana, 2010.
 • ———. Giovanni Pisano. Pisa: Pacini, 1977.
 • ———. Giovanni Pisano: Il pulpito di Pistoia. Milan: G. Mondadori & Associati, 1986.
 • ———. Guido da Siena. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1964.
 • ———. Il Duomo di Siena. Genoa: Sagep, 1979.
 • ———. Jacopo della Quercia e il portale di San Petronio a Bologna: Ricerche storiche, documentarie e iconografiche. Bologna: Alfa, 1970.
 • ———. La scultura di Donatello: Tecniche e linguaggio. Florence: Le lettere, 2003.
 • ———. Leon Battista Alberti a Roma. Florence: Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 2003.
 • ———. Leon Battista Alberti e l’antichità romana. Florence: Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 2004.
 • ———. Luca della Robbia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1980.
 • ———. Luca della Robbia e la sua bottega: Andrea della Robbia, Benedetto Buglioni, Marco della Robbia (Fra’Mattia), Giovanni della Robbia. Florence: Il Sole 24 ore, E-ducation.it, 2008.
 • ———. Mantegna: With a Complete Catalogue of Paintings, Drawings, and Prints. Berkeley: University of California Press, 1986.
 • ———. Masaccio. Milan: Electa, 2001.
 • ———. Masaccio. New York: Abbeville Press, 1995.
 • ———. Orcagna’s Tabernacle in Orsanmichele, Florence. New York: Harry N. Abrams, 1994.
 • ———. Patterns in Late Medici Art Patronage. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983.
 • ———. Perugino: Catalogo completo. Florence: Octavo, 1999.
 • ———. Piero della Francesca. New York: Rizzoli, 1998.
 • ———. Piero della Francesca: Artist and Man. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2014.
 • ———. Pietro Cavallini. Milan: Silvana, 2000.
 • ———. Pietro Lorenzetti a Assise. Assisi: DACA, 1982.
 • ———. Sancta Sanctorum. Milan: Electa, 1995.
 • ———. Sandro Botticelli. Trans. Ishbel Flett. Munich: Prestel, 2005.
 • ———. Sandro Botticelli: Life and Work. New York: Abbeville Press, 1989.
 • ———. The Panel Paintings of Masolino and Masaccio: The Role of Technique. Milan: 5 Continents Editions, 2002.
 • ———. The Renaissance Artist at Work: From Pisano to Titian. New York: Harper & Row, 1983.
 • ———. The Sculpture of Andrea and Nino Pisano. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1986.
 • ———. The Sculpture of Verrocchio. Greenwich, Conn.: New York Graphic Society, 1971.
 • ———. The Tomb and the Tiara: Curial Tomb Sculpture in Rome and Avignon in the Later Middle Ages. Oxford, U.K.: Claredon, 1992.