Liva, iki alaydan oluşan askeri oluşuma ve bu oluşumun kumandanına verilen addır. Liva resmî kayıtlarda mirliva olarak da geçer. Osmanlı Ordusu rütbelerince; miralay terfi ettiğinde Liva, Liva terfi ettiğinde ferîk olurdu. Livalar'a paşa da denilir, mertebe olarak da Seadetlû kullanılırdı.

Mülkiye sınıfından olan mutasarrıfların idaresinde bulunan memleket parçasına da Liva denilirdi. Ancak bunun yerine daha çok sancak kullanılırdı.

Liva ayrıca bayrak anlamına da gelen bir tabirdir.

  • Liva-i Şerif; Cenab-ı Peygamber'in bayrağı,
  • Liva-i Osmani; Osmanlı sancağı,
  • Liva-i zafer; zafer bayrağı şeklinde kullanılırdı.