Limnia (Ortaçağ)

Limnia (Yunanca: τα Λιμνία), Karadeniz'in batı kıyı şeridi ve Yeşilırmak havzasını çevreleyen, Orta çağ'daki Trabzon İmparatorluğunun en batıdaki idari bölgesi (Theması) idi. 13. yüzyılda Limnia, on altı imparatorluk kalesini içeren Trabzon İmparatorluğu'nun bir kalesi olmuştu. Themada kasabalar, kale ve piskoposluk bulunuyordu. 1297'de İmparator II. İoannis burada ölmüştür. 14. yüzyılın sonunda Limnia, kalıcı olarak bölgedeki Türkmen beylerinin eline geçmiştir.