Libra (takımyıldız)

Libra ya da Terazi takımyıldızı (sembolü: ), zodyak kuşağı takımyıldızlarından biridir.

Libra
Takımyıldız
Libra
Libra takımyıldızının haritası
KısaltmaLib
TamlayanLibrae
SembolizmTerazi / Denge
Bahar açısı15
Yükselim-15
Alan538 derece kare (29.)
Ana yıldızlar4, 6
Bayer/Flamsteed
yıldızları
46
Gezegeni olduğu
bilinen yıldızlar
3
Parlak yıldızlar (3,00m'den)2
En parlak yıldızZuben El-Şimali (β Lib) (2.6m)
Yakın yıldızlar (10 pc içindeki)2
En yakın yıldızHD 131977 (19.3 Iy)
Messier nesneleri0
Göktaşı yağmurları
Çevreleyen
takımyıldızlar
En iyi Haziran ayı saat 21:00'de
+65° ve −90° enlemleri arasında görülebilir.

Takımyıldız ile ilgili tarihsel kayıtlarda, ilk kez MÖ 43'te Terazi Burcu'nda görülen kuyruklu yıldız, Roma'da Sezar'ın öldürülüşünün habercisi olarak kabul edilmiştir. 575 yıl periyotlu bu kuyruklu yıldızın, MS 531, 1106 ve 1680 yılı ziyaretlerine ait de güvenilir kayıtlar vardır. Bu ziyaretlerde aynı kuyruklu yıldızın verdiği "haberlerin" olumsuz niteliği konusunda gök bilimcilerden önemli "iddialar" nedense gelmemiştir.

Bu takımyıldız, Batı ve İslam kaynakları yanında Hint ve Çin kaynaklarında da "Terazi" anlamında isimlendirilmiştir. Mesela, Hintçe kutsal metinlerde Tuala, Çin'de ise, Tieu Ching (göksel terazi) adları bu burç için kullanılmıştır. Yahudiler de burca Moznayim (kollu-terazi) adını vermişlerdir.

Dikkat çeken özellikler

değiştir

Gözlem bilgisi

değiştir

Akrep'in hemen batısında, sağda, yer alır. Grup çok dağınık ve bulanıktır; çevreniz aydınlıksa takımyıldızı görmekte çok zorlanabilirsiniz. Burçtaki en parlak yıldız, Terazi'nin kuzey kolundaki Zuben El-Şimali (Kuzey Kolu) olup 2. kadirdendir. Terazi'nin güney kolunda ise bir çift yıldız olan 3. kadirden Zuben El-Cenubi yer alır. Güneş bu burca 23 Eylül civarında, yani gündüz ve gecenin birbirine eşit olduğu tarihte girer.

Mitoloji

değiştir

Libra, denge anlamına gelmektedir. Zodyak (Burçlar) kuşağı 4000 yıl önce başlangıç aşamasındayken, Güneş sonbahar dönencesindeyken (21 Eylül) bu takımyıldızındaydı. Bu dönencede gün ve gece süresi birbirine eşittir. Eşitliğin bir sembolü olan bu takımyıldız, pek çok ortadoğu kültüründe adaletin sembolü olmuştur. Baş tanrı Zeus ile adalet tanrıçası Themis'in kızı olan Astrea (Dike) hak ve adaleti simgeler. Astrea, insanların sözlerinde, hareketlerinde doğruluktan ayrılmamalarını sağlamaya çalışır. Bu tanrıçanın sadece öğüt vermekle yetindiği ve harekete geçirmekten aciz olduğu söylenir. Fazilet ve adalet ilham eden Astrea, insanların mutlu yaşadığı dönemlerde onların arasında yaşardı. Ahlaksızlık ve kötülükler artınca gökyüzüne çıktı ve yıldızlar arasına yerleşti. İnsanlar öldükten sonra onları yıldızlar arasında yargılayan tanrıçadır.

Astrea'nın heykellerinde sadece bir baş vardır. Bununla insanların yalnız başla idare edilebilecekleri anlatılmak istenmektedir. Düşünce, öğüt ve sözler baştan çıkmaktadır.

Kaynakça

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir