Leonard Bloomfield

Leonard Bloomfield (1 Nisan 1887 – 18 Nisan 1949) yapısal dilbilim üzerinde çok kapsamlı araştırmalar yapan ve bu araştırmalarıyla dilbilimi tarihini etkilemiş ünlü Amerika'lı dil bilimcidir.

Amerika’da kapsamlı araştırma tekniklerinin diller üzerinde de gelişmesi ,fonetik ve sesbilim alanlarını da etkiledi. Özellikle morfolojiyle sözdizimi arasındaki farklar,Kızılderili amerikan dillerine uygulandı. Bu konuda kayda değer ilk kitap, dilbilimsel analiz ve pratikleri de teorisinde kapsayan Leonard Bloomfield’in ‘Language’ adlı eseriydi. Bu kitap yirmi yıldan fazla bir süre dilbilimsel açıdan kaynak olarak gösterildi. Bloomfield, indogermen dillerinin metodunu ve kurallarını geliştirmek için Algonkin dillerini kullandı. Bundaki amacı, Ural dillerinin fazla edebi değer kaybetmeden karşılaştırılmaya alınmasını sağlamaktı. Bu metodik çıkarımıyla Amerika’da senkronize (seslendirilmiş) dilbilimi kavramını çıkarttı ve bu kavramında böylece kurucusu oldu.

Bloomfield, başlarda yapısalcı olarak görülmüştür, çünkü cümle yapılarını kurarken ve özellikle cümleleri öznel parçalara ayırırken birçok farklı metot ve tanımlama kullanmıştır. Ek olarak dilbilimi davranışsal açıdan ele almış ve bu yaklaşım birçok araştırmaya konu olmuştur.

YapıtlarıDüzenle

 • Bloomfield, Leonard (1914), An introduction to the study of language (Dil İncelemelerine Bir Giriş). New York: . Reprint: Amsterdam: J. Benjamins (ASTHoLS, Ser. 2: Classics in Psycholinguistics, 2), 1983.
 • Bloomfield, Leonard (1917), Tagalog texts with grammatical analysis. 3 vols. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.
 • Bloomfield, Leonard (1926), "A set of postulates for the science of language." Language 2:153-164. Abgedr.: IJAL 15, 1949:195-202; Saporta, Sol & Bastian, J.R. (eds.) 1961, Psycholinguistics. A book of readings. New York: Holt, Rinehart & Winston; 26-33.
 • Bloomfield, Leonard (1927), "Literate and illiterate speech." American Speech 2:432-439.
 • Bloomfield, Leonard (1930), "Linguistics as a science(Bir Bilim Olarak Dil Bilimi)." Studies in Philology (North Carolina University) 27:553-557. Abgedr.: Bloomfield 1970:227-230.
 • Bloomfield, Leonard (1933), Language, New York: Henry Holt. UK basımı: 1935, London: Allen & Unwin, 580 p./s.
 • Bloomfield, Leonard (1935), "Linguistic aspects of science (Dil Bilimin Bilimsel Görünümü)." Philosophy of Science 2:499-517. 10. impr.: Chicago: Univ. of Chicago Press (International Encyclopedia of Unified Science, 1, 4), 1969.
 • Bloomfield, Leonard (1939), "Menomini morphophonemics." Travaux du Cercle Linguistique de Prague 8:105-115.
 • Bloomfield, Leonard (1942), Outline guide for the practical study of foreign languages. ___
 • Bloomfield, Leonard (1970), A Leonard Bloomfield anthology ed. by Charles F. Hockett. Bloomington: Indiana UP.

KaynakçaDüzenle

 • Die Sprachwissenschaft im 20 Jahrhundert (20. Yüzyılda Dilbilim)

Dış bağlantılarDüzenle