Lejyon XVIII

Roma lejyonu

Lejyon XVIII, MÖ 41 yılı civarında, gelecekte Augustus olarak bilinecek olan Octavianus tarafından toplanan Roma lejyonu. Lejyon, aynı kaderi paylaştığı diğer iki lejyonla birlikte Teutoburg Ormanı Savaşında (9 Eylül 9) Cermenler tarafından yok edilmiştir. Lejyonun sembol ve cognomen'i bilinmez.

Bu Lejyonun İkinci Triumvirlik'in son muhalifi olan ve üslendiği Sicilya'dan Roma kenti için hayati öneme sahip tahıl tedarik yollarını tehdit eden Sextus Pompeius ile mücadele etmek için toplanmış olması muhtemeldir. Bir başka olasılığa göre ise lejyon Augustus'un Part seferi için Marcus Antonius'a söz verdiği ama asla göndermediği sekiz lejyondan birisidir.

Antonius ve Kleopatra'nın MÖ 31 yılındaki Aktium Savaşında yenilmesinin ardından lejyon Galya'ya konuşlandırıldı. MÖ 1. yüzyıl sonlarına doğru XVIII. lejyon sırasıyla Drusus ve Tiberius tarafından komuta edilen muazzam orduya katılmak üzere Germania cephesine gönderildi. 5 yılında eyaletlerde kontrol sağlandı. 7 yılında ise Publius Quinctilius Varus vali olarak atandı.

9 yılının Eylül ayında Çeruskerler ittifakının Arminius önderliğinde Ren bölgesinde isyan çıkardığı bilgisi geldi. Aldığı bilgiden şüphelenmeyen vali Varus, Lejyon XVIII'e ilave olarak XVII ve XIX ile birlikte batıya yöneldi. 9 Eylül'de, şimdiki Osnabrück yakınlarında, Arminius liderliğindeki Çeruskerler valisinin ordusunu pusuya düşürdüler. Her üç lejyon da Varus Savaşı olarak bilinen çarpışmanın ardından yok edildiler ve Aquilalaları kayboldu.

Sonradan Germanicus tarafından olayın geçtiği yere bir keşif seferi düzenlendi.

Bu felaketin arından lejyonlar için XVII, XVIII, XIX numaraları asla bir daha kullanılmadı.

Ayrıca bakınız Değiştir

Kaynakça Değiştir

Dış bağlantılar Değiştir