Le Chatelier ilkesi

Le Chatelier İlkesi'ne göre, kimyada dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etkide bulunulduğunda, sistem bu etkiyi azaltıcı yönde yeni bir denge hâli oluşturur.