Lavan (İbraniceלָבָן‎‎), Tevrat'ın Tekvin bölümünde ismi geçen bir figürdür. Rebeka'nın erkek kardeşi, Lea ve Rahel'in de babasıdır (Tekvin, 31,1). Yusuf ve Bünyamin de anne tarafından dedesidir.

1728 yılında Gerard Hoet tarafından çizilmiş ve Yakup ile Lavan'ı antlaşma imzalarken gösteren resim