Latin alfabesinin tarihi

Latin alfabesinin tarihi, M.Ö 7. yüzyılda Romalılar tarafından bulunan Latin Alfabesi, dünyanın en eski ve köklü alfabelerinden biridir.

Latin alfabesinde birçok değişikliğe gidilmiştir. Alfabenin gelişmesinde ve günümüzdeki şeklini almasında Antik Yunan İmparatorluğunun payı büyüktür.