Latin Amerika Ülkeleri Ekonomik Komisyonu

Devletler arası kuruluş

The Economic Commission for Latin America - Latin Amerika Ülkeleri Ekonomik Komisyonu. Latin Amerika örgütlenmelerinden birinin kısa adı.

ECLA Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde 25 Şubat 1948 yılında kurulmuştur.

İspanyolca kısaltılmış ismi CEPAL’dir.

Çalışma sahasına daha sonraki yıllarda Karayip ülkeleri de dahil edilmiş, bu nedenle ismi 1984 yılında ECLAC (The Economic Commission for Latin America and Caribbean) olarak değiştirilmiştir. BM’in 5 bölgesel komisyonundan biri olan ECLAC’ın idari merkezi Şili’nin Santiago şehrindedir.

ECLAC’ın temel amacı resmi belgelerde Latin Amerika ülkelerinin ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmak, ekonomik politikaları arasında uyum sağlamak olarak belirtilmiştir.

Komisyon 1951’de Meksiko'da Orta Amerika ülkeleri için 1966’da da Port-of-Spain’de (Trinidad ve Tobago) Karayip ülkeleri için alt bölgesel merkezlerini oluşturmuştur. Ayrıca Buenes Aires’de, Brasil’de, Montevideo’da ve Bogoto’da ofisleri bulunmaktadır. ECLAC her ne kadar önemli hedefler ortaya koymuş ve ülkeler arasında iş birliğini arttırmaya çalışmışsa da etkisi sınırlı kalmıştır. Bu noktada ECLA’nın daha çok ülkeler arası iş birliği için platform oluşturduğunu söylemek mümkündür. Daha sonraları ortaya çıkacak olan entegrasyon kuruluşlarının ECLA toplantılarında şekillenmiş olması da bu savı doğrular niteliktedir.

1984 yılında adı Karayiplerin de eklenmesiyle ECLAC olarak değiştirilmiştir.

Dış bağlantılarDeğiştir