Latîfî

16. yüzyılda yaşamış divan edebiyatı şairi

Latîfî, Kastamonu doğumlu 16. yüzyıl divan edebiyatı şairi. Asıl adı Abdüllatif'tir.[1]

Latîfî
Latîfî’nin Meşâirü’ş-şuarâ’daki minyatürü (Millet Ktp., Ali Emîrî, Tarih, nr. 772, vr. 41a)
DoğumKastamonu
Ölüm1582
Meslekdivan edebiyatı şairi

Öğrenimini tamamladıktan sonra, kâtiplik göreviyle İstanbul, Belgrad, Mısır ve Rodos'ta bulundu. 1582 yılında Mısır'dan Yemen'e giderken bindiği geminin batması sonucu öldü.[2]

Latîfî, on civarında eser yazmıştır ve en meşhurları Evsâf-ı İstanbul ve Tezkiretü'ş-Şuara isimli mensur eserlerdir. Tezkiretü'ş-Şuara, Anadolu sahasında Sehi Bey'inkinden sonra bu türde yazılan ikinci eserdir. Eser, bir önsöz, üç bölüm ve bir sonuçtan meydana gelir. Latîfî, eserinde şairler hakkında objektif davranmıştır.

Eserleri

değiştir
  • Tezkiretü'ş-şuara
  • Evsaf-ı İstanbul
  • Fusul-i Erbaa
  • Nazmü'l-cevahir
  • Sübhatü'l-uşşak
  • Enisü'l-Fusaha
  • Evsaf-ı İbrahim
  • Esma'ü Süveri'l-Kur'an

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "TEİS - Latîfî". 27 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2023. 
  2. ^ Sevgi, Ahmet (2003). "Latîfî". TDV İslâm Ansiklopedisi. 27. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 111-112. 6 Şubat 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2024.