Bazal membran

(Lamina rara sayfasından yönlendirildi)

Bazal zar ya da bazal membran; epitel hücrelerinin bazal kısımlarını döşeyerek epiteli altındaki bağ dokudan ayıran, düz kas, iskelet kası, kalp kası, sinir hücreleri ve yağ hücrelerinin etrafını kaplayan, çeşitli fibrillerden ve hücrelerarası maddeden oluşan ince tabaka. Bazal lamina ve retiküler lamina olmak üzere iki katmanı vardır.

Bazal zar, epiteli diğer tabakalardan ayıran katmandır. Resimde bir arterde bazal lamina ile ayrılan diğer dokular görülüyor.

YapıDüzenle

 
Elektron mikroskobunda hücre zarının altında uzanan bazal lamina görülüyor.

Bazal zar ait olduğu hücreler tarafından sentezlenir. Epitel hücrelerinin bağ dokusuna bakan yüzeylerindeki hücre zarlarının altında uzanır. Kalınlığı 400-700 Ao arasında değişir. Glikoprotein yapısındadır.

Bazal laminaDüzenle

 
Epitel ve bağ doku arasında yer alan bazal membranın şematik gösterimi

Bazal lamina 2 katmandan oluşur. Daha az yoğunlukta ve hücre zarına yakın olan katmana, lamina rara, (lamina lucida); fazla yoğun ve bağ dokusu tarafında yer alan katmana ise, lamina densa denilmektedir. Her iki tabakanın kalınlığı 400-600 Ao kadardır.

Retiküler laminaDüzenle

Bazal membran, bazal laminanı yanı sıra bu laminanın altında yer alan başka bir katmanı da ihtiva eder. Bazı dokularda bağ dokusu tarafında bulunan üçüncü katmana lamina reticularis (retiküler laminayı) denilir. Çok katlı epitelin altında iyi gelişmiş olarak bulunur. Burada retiküler lifler yoğunlaşıp retiküler laminayı oluşturur.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle