Lala Hüseyin Paşa

Lala Hüseyin Paşa (?, ö. 1572), II. Selim'in lalası olup lalalıkla şöhret bulmuştur. Kendisi Slav olup sarayda yetişmiş ve orada Pojega (Pozega) Beyliği'ne tayin edilmek suretiyle dışarı çıkmıştır. Sultan II. Selim Kütahya Valisi iken Hüseyin Paşa orada bulunmuş ve II. Selim'in padişah olması üzerine Zâl Mahmud Paşa'nın yerine Anadolu Eyaleti Valisi olarak Kütahya'ya gelmiştir.

Hüseyin Paşa iki sene sonra 1568'de Konya valiliği ve daha sonra Kıbrıs ve Rumeli Beylerbeyliği yaparak kubbe vezirliği ile İstanbul'a getirilmiş, 1572'de ölmüştür. Kabri Edirnekapı haricinde Mustafa Paşa Dergâhı köşesindeki sebilin yanındadır.

DeğerlendirmeDüzenle

Misafirlere ve ziyaretçilere çubuk içinde tütün ikram etme hususunda paşa, çok ucuz olan bu ikramı da yapmadığı için halk arasında "Tütünsüz Paşa" diye ün yapmıştır. İstanbul Tavşantaşı'ndaki havuzlu mescit ve Kütahya'daki Lala Hüseyin Paşa Camii'ni yaptırmıştır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 147