LMT (Local Mean Time), herhangi bir meridyen üzerindeki gözlemcinin gözlediği güneş zamanı. İngilizce local mean time kavramı "yerel ortalama zaman" anlamına gelir. LMT herhangi bir meridyen boyunca aynıdır.[1]

LMT herhangi bir meridyen üzerindeki gerçek güneş zamanını verir. Yani herhangi bir meridyen boyunca LMT'ye göre saat öğlen 12 iken Güneş tam tepede görünür.[2]

LMT her meridyende değiştiği için gündelik hayatta pratik olarak kullanımı zordur. Örneğin Türkiye 26°-45° doğu meridyenleri üzerindedir. Batı ve doğu ucu arasındaki zaman farkı (19 meridyen x 4 dakika) 76 dakikadır.[3] Yani batı ucunda LMT'ye göre saat öğlen 12:00 iken doğu ucunda 13:16'dır. Bu zaman farkını ortadan kaldırmak için zaman dilimi boyunca standart zaman (UTC+02.00) kullanılır. Standart zamana yaz saati düzeltmesi dahil değildir.

Greenwich'teki başlangıç meridyeni (0° boylamı) üzerinde LMT ve standart zaman aynıdır.

LMT'den başlıca hava seyrüseferinde astronomi almanakları kullanılarak herhangi bir meridyen üzerindeki gündoğumu ve günbatımı zamanlarını hesaplamakta yararlanılır.[4]

Örnek LMT hesabıDüzenle

Şu an 00°20' batı boylamında öğlen ise 3° batı boylamında öğlen ne zaman gerçekleşmiştir veya gerçekleşecektir?

Çözüm: Her bir boylam derecesi 4 dakikalık zamana, her bir boylam dakikası 4 saniyelik zamana eşittir.[1] Örnekteki iki boylam arasındaki fark 2°40'tır.

2 x 4 = 8 dakika
40 x 4 = 160 saniye = 2 dakika 40 saniye

3° batı boylamı "daha batıda" olduğu için öğlen 10 dakika 40 saniye "sonra" gerçekleşecektir.

KaynakçaDüzenle

  • Pooley, Dorothy, ve David Robson. The Air Pilot's Manual 3: Air Navigation. 6. baskı. Shoreham, West Sussex: Pooley's Air Pilot Publishing, 2010.
  1. ^ a b Pooley's, sf 137
  2. ^ LMT 15 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ceze.com. Erişim: 16 Ekim 2012.
  3. ^ Türkiye'nin Coğrafî Konumu 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Coğrafyam.com. Erişim: 16 Ekim 2012.
  4. ^ Pooley's, sf 138

Ayrıca bakınızDüzenle