Kimation

Antik mimarlıkta cephe ve sütunları süslemek için yaprak biçimli örgelerden oluşturulmuş friz benzeri birbirini izleyerek devam eden bir tür bezeyici silme
(Kymation sayfasından yönlendirildi)

Kimation (Yunanca: κυμάτιον) ya da Kyma (Grekçeκῦμα kyma) antik mimarlıkta cephe ve sütunlarda örnekleri görülen, yaprak biçimli örgelerden oluşturulmuş ve üsluplaştırılmış friz benzeri birbirini izleyerek devam eden bir tür bezeyici silme. Kimationlar oyma ve kabartma ile üretilebileceği gibi, sadece boyanmış da olabilirler. Kimationlar genellikle bitkisel süslere sahiptir.

Dor düzeni kimationu
İyon düzeni kimationu
Lezbos kimationu
Cyma recta ve cyma reversa

Kimationlar dor düzeni, İyon düzeni ve Lezbos olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadırlar.

  • Dor usulü kimation, nispeten daha sade olmakla birlikte içbükeydir.
  • İyon usulü kimation, plastik oval süslemeli ve dışbükeydir.
  • Lezbos usulü kimation ise, aralarında çubuk bulunan kalp şeklinde bir yaprak motifi ile süslenmiştir.

Kimationun silme örgeleri kesitin üst bölümü dışbükey, alt bölümü içbükey ise kyma reversa, üst bölümü içbükey alt bölümü dışbükey ise kyma recta olarak adlandırılır.

LiteratürDüzenle

  • Stefan Altekamp: Zu griechischer Architekturornamentik im sechsten und fünften Jahrhundert v. Chr. Exemplarische archäologische Auswertung der nicht-dorischen Blattornamentik. Lang, Frankfurt am Main u. a. 1991, ISBN 3-631-43613-0.
  • Joachim Ganzert: Zur Entwicklung lesbischer Kymation-Formen. In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. Band 98, 1983, S. 123–202.
  • Torsten Mattern: Gesims und Ornament. Zur stadtrömischen Architektur von der Republik bis Septimius Severus. Scriptorium, Münster 2001, ISBN 3-932610-11-3.