Kutsal Aramice

İbranice İncil'in birkaç bölümünde kullanılan, Aramicenin antik biçimi

Kutsal Aramice, Tanah'a ait olan Daniel ve Ezra metinlerinin yazılarında kullanılan Aramicedir. Targum olarak bilinen İbranice kutsal yazıların, Aramice yorumlamaları ve açıklamaları ile karıştırılmamalıdır. Günümüzde yalnızca koyu dindar Yahudilerce konuşulur.

Yahudi dilleri