Kurumlar vergisi

Tarafsız Bakış Açısı Bu maddede belli bir devletin bakış açısının ağırlıkta olduğu bir tür sistemik yanlılık sorununun bulunduğu düşünülmektedir.
Maddenin evrenselleştirilmesi ve uygun hâle getirilmesi için lütfen tartışmaya katılınız.
Şablonu maddeden çıkarmadan önce şablonun yardım sayfasını lütfen inceleyiniz. (Mart 2014)
Evrenselleştirme

Kurumlar vergisi (KV), kurum kazançları üzerinden alınan vergidir.

Türkiye'de kurumlar vergisiDüzenle

Türkiye'de kurumlar vergisi, 5520 sayılı KV Kanunu 21/06/2006 tarihli, 22205 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 03/06/2005 tarihli ve 5422 sayılı KV Kanunu yürürlükten kaldırarak yürürlüğe girmiştir. KV oranı %22'dir. Kanunun 1. maddesinde verginin konusu belirtilmiştir:

MADDE 1:

 1. Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:
  1. Sermaye şirketleri.
  2. Kooperatifler.
  3. İktisadî kamu kuruluşları.
  4. Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.
  5. İş ortaklıkları.
  6. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.