Kuramdan Sonra, Terry Eagleton'ı özel olarak kültür kuramının tarihsel izini sürdüğü ve bu bağlam üzerinden kuramın niteliğini ve konumunu değerlendirdiği kitabıdır. Her kitabında görüldüğü üzere, burada da hayli ironik, sivri ve oyunsu bir dil kullanan Eagleton, çalışmasını kuramsal alana dair bir durum saptamasıyla yürütmektedir ;

Yapısalcılık, Marksizm, post yapısalcılık ve benzerleri, artık eskisi kadar seksi konular değil. Şimdi seksi olan şey daha ziyade seksin kendisi. Akademinin vahşi sularında, Fransız felsefesine duyulan ilgi, yerini Fransız öpücüğüne gösterilen teveccühe bıraktı. Bazı kültürel çevrelerde de mastürbasyon siyaseti Ortadoğu'nun siyasal olaylarından daha fazla ilgi çekiyor. İnsan bedeniyle ilgililer yeni nesildekiler, ama açlık çeken bedenle, çalışan bedenle değil, erotik bedenle.(s.3)

Bu kitapta Eagleton, 20.yüzyılın son çegreğini "kuramdan sonraki dönem" olarak adlandırmakta, özellikle de bu süreci Yapısalcılık-sonrası-teorinin etkisiyle ilişkilendirerek değerlendirmektedir. 1960'lar sonrası dönem, kültürel düşüncenin devrimci atılım dönemidir buna göre ve kuramın en gözde zamanlarıdır; Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss,Jacques Lacan, Louis Althusser, Raymond Williams, Pierre Bourdieu, Fredric Jameson, Helen Cixous gibi isimler bu dönemin önde gelen isimleri olarak anılmaktadır kitapta. 1980'ler sonrası ise, bu düşünürlerin ayarında üretimlerin olmadığı, postmodernizmin ortaya çıkışı ve kuramın reddiyesinin yaygınlaşması olarak değerlendirilmekte ve bu dönem anti-kuramcıların dönemi olarak değerlendirilmektedir.Eagleton, kuramdan sonra fikrine inanmaz ve bu kitabında söz konusu bu dönemi irdeler.Kültür kuramının kazançlarını ve kayıplarını değerlendirir.

Dış bağlantılar

değiştir