Kur (mitoloji)

Kur, Sümer mitolojisinde ölülerin yuvası, cehennem, "ölülerin nehri" (Stiks) ve tarih öncesi deniz (Abzu) ile dünya (Ma) arasındaki boşluğu temsil eder, bir nevi bunların tecessümü yani cismani halidir.