Kullanıcı mesaj:Gökçe Yörük/Mesaj Arşivi-2009-1

Konu ekle
Aktif tartışmalar

PodolyaDüzenle

Selamlar. Podolya Eyaleti maddesi hakkında bilginiz var mı?--Gökçє Yörük mesaj 16:01, 5 Ocak 2009 (UTC)

 • Selam. Her zamzanki gibi Osmanlı eyaletler ve vilayetleri size emanet:)) Takabeg ileti 04:22, 6 Ocak 2009 (UTC)

RusçaDüzenle

Evet temel seviyede biliyorum ayrıca çevirilerde internetten destek alarak aşina olduğum konulardaki (tarih, sscb) maddeleri rahatlıkla çevirebiliyorum. Yardım edebileceğim bir konu olursa seve seve...Ertly 18:12, 9 Ocak 2009 (UTC)

Avarlar ve Avar Kağanlığı maddelerinin Rusça sayfalarından çevrilerek geliştirilmesi benim görevim olsun, önümüzdeki haftaya herhalde tamamlarım....Ertly 18:34, 9 Ocak 2009 (UTC)
Selam nasilsin? lütfen ceviriyi önce kendi adin altindaki bir sayfada yap ve sonra madde sayfasina postala. örnek olarak bu sayfa olabilir: Kullanıcı:Gökçe Yörük/Avar Kağanlığı. selamlarla.--KureCewlik81 03:08, 11 Ocak 2009 (UTC)
Kullanıcı:Gökçe Yörük/Avar Kağanlığı sayfasında Avarlar maddesinin Rusçadan çevirdiğim kısmı var. Ben Avar Kağanlığının çevirisine başlıyorum, Avarlar maddesiyle çevirileri birleştirip geliştirmek sizden. Kolay gelsin...Ertly 16:15, 12 Ocak 2009 (UTC)
Avarlar maddesinin çevirisi bitti ve açmış olduğunuz sayfada. O daha uzun olduğu için ondan başlamıştım. Avar Kağanlığını da şimdi başladım, herhalde iki gün sonra bitirmiş olurum..Ertly 16:34, 12 Ocak 2009 (UTC)
Kullanıcı:Ertly/Avar Kağanlığı sayfasından Avar Kağanlığı maddesinin Rusça çevirisine ulaşabilirsiniz. Elimden gelen başka bir şey varsa bildirirsiniz, iyi vikiler...Ertly 11:30, 13 Ocak 2009 (UTC)

LazDüzenle

Selam. Lord.

Bu nasıl?

Takabeg ileti 19:07, 12 Ocak 2009 (UTC)

AvarDüzenle

Selamlar. Size bir sorum olacak. Avarlar maddesinin köken kısmına göz atabilir misiniz? Rusça çeviriler eklenince karşık oldu gibi geldi. Konu bütünlüğünde sizce bozukluk var mı? Yani konudan konuya atlanıyor mu? Ayrıca kızmayın ama yine TuTas gibi tartışacak biri sizi bulmuş.:D--Gökçє Yörük mesaj 19:04, 12 Ocak 2009 (UTC)

Geldim. Valkyrie izliyordum da geç okudum. Mehkeme sahneleri yokmuş. Avar maddesi için elinize sağlık. Kaynaklar sağlam ise sorun yoktur. Köekni Türk (Turkic) ya da Moğol. Başka tezleri görmedim. İran halklarıdır diyen yok yani:)) Ancak Cüan Cüan olup olmadığı tartışılıyor. Ak Hunlara gelince ihtimali düşük olsa da sağlam kaynaklar onu yazıyorsa X'e göre şeklinde atıntı yapabilirsiniz, bence. Takabeg ileti 19:49, 12 Ocak 2009 (UTC)

Avarlar (çeviri)Düzenle

Çeviri şöyle:

"Avrupa Avarlarının kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte bu konuya ilişkin bilgiler Bizanslı tarihçiler Menander Protector ve Theophylact Simocatta’dan derlenmiştir. Bu konudaki kafa karışıklığının temel nedeni her boyun farklı adlar taşıyor olması ya da diğer boylar tarafından farklı adlandırılmalarıydı.[1] Bu durum birçok göçmen toplulukta aynen gözlenmiştir.

András Róna-Tas'ın gözlemlerine göre[2] Avarlar, Eski Çağ'da Orta Asya'da yaşamakta olan kabilelerin kaynaşmasıyla meydana gelmişlerdir. Róna-Tas'a göre Türklerin Ogur boyu Kazak bozkırlarına göç etmiş ve hemen güneyde yerleşik durumda bulunan Hunlarla karşılaşmışlar ve burada Hint-Avrupa diline sahip İranlılara komşu olmuşlardır. 460'larda Moğol Ruanruan tarafından dağıtılan bu toplulukların yönetimi Uar olarak adlandırılan bir kişinin eline geçmiştir. Yüksek kültür sahibi Ogurlar boy içinde yükselmişlerdir. 6. yüzyıl tarihçisi Menander Protector, Avarların konuştuğu dilin Hunların diliyle aynı olduğunu belirtmektedir. Dilin kökeni belirleyen etmenlerden biri olduğu varsayılırsa Avarların Ogur Türklerinin bir parçası oldukları öne sürülebilir[3]. Boyun Rouran'la olan ilişkisi kimi düşünürlerin Avrupa Avarlarının yönetici kadrosunun Moğol kökenli olduğunu düşünmelerine yol açmıştır ancak bu görüş diğer tarihçiler tarafından kabul edilmemiştir.[4]

Boy, 6. yüzyıl başlarında Göktürkler (Göktürkler daha önce Ruanruan boyunduruğunda yaşayan göçmen topluluklardan biriydi) tarafından fethedildi. Theophylact Simocatta, Dünyanın Tarihi adlı kitabında (Gök)türklerin Ogur boyunu köleleştirdiğini ve bunu üstün savaş yeteneklerine borçlu olduklarını yazmıştır. Göktürk boyunduruğunda yaşamak istemeyen bir grup 555'te güney Caucasus bölgesine göç etmiştir. Simocatta, bu grubun komşularınca gerçek Avarlar olarak görüldüklerine değinmektedir. Bizanslılarla diplomatik ilişkiler kuran Avarlar göç ettikleri yeni yerlerde hoşça karşılanıyorlardı. Ne var ki, Göktürkler Bizanslıları bu göçebe grubun gerçek Avarlar olmadığına, bunların Göktürklerden kaçan "Scythia" boyuna ait olduklarına ikna etmiştir[5]. Bu grup bundan böyle sözde Avarlar olarak anılacaktı.

Tarihçi Walter Pohl 1998'de H. W. Haussig'in 1953 tarihli çalışmalarını[6], K. Czeglèdy'nin 1983'teki bulgularını[7] ve kullanılan yöntemler dizgesine ait itirazlarını [8]şöyle derlemiştir: "Avrupalı Avarların atalarının kim olduğunu bulmaya çalışmak önemsiz bir çaba. Yalnız şundan eminiz ki bu topluluk, geçmişi çok eskilere dayanan bir ad taşıyor ve Göktürk boyunduruğu altında yaşamak istemeyen boyların bir karışımından oluşmuş."[9] Avarlar gerçekten özgün bir etnik grup olsalar bile bu durumun Avrupa'da yaşadıkları süre içinde geçerli olduğu söylenemez. 'Avar' olmanın Avar devletinin bir parçası olmak anlamına geldiği anlaşılıyor ('Romalı' olmanın bir etnik anlam içermemesi gibi). Kesin bulgulara dayanan tek olgu, Avarların Avrupa'ya göç ettiklerinde türdeş olmadıkları ve birçok etnik kökenden gelen topluluğu içlerinde barındırdıklarıdır.[5][10] Bu gruplardan birkaçı Scythians, Xiongnu, Hunlar,Bulgarlar, Avarlar, Hazarlar, Kırmanlar ve Moğollardır.

Kökenlerinin nereye dayandığı belirsiz olan Avarlar, Slav topluluklarıyla kısa sürede kaynaşmıştır[11]. Slav dili, kağanlığın yabancılara karşı lingua franca olarak kullandığı bir araçtı[12][13]. Antropolojik kazılarda Moğol etkisini gösteren yalnızca birkaç iskelet bulunmuştur. Avrasya'da yaşayan göçebe toplulukların Moğolların etkisinden bu ölçüde uzak olmaları ilgi çekici bir bulgudur." ----Superyetkinileti 16:14, 13 Ocak 2009 (UTC)

İstiklal Caddesi?Düzenle

Selam Lord. Burası neresi??? Takabeg ileti 20:50, 13 Ocak 2009 (UTC)


TŞK. Birde şunu soracaktım. Niye Vikipedide


Doğu Gotlar yerine Ostrogotlar, Batı Gotlar yerine Vizigotlar terimleri kullanılıyorlar? Takabeg ileti 10:46, 14 Ocak 2009 (UTC)

Elimdeki tarih atlasları (tabi ki Türkçe)nda da Vizigot, Ostrogot yazılıyor. Birde şunu soracaktım: Kezlev'in Türkiye Türkçesindeki adı Gözleve midir? Gözlöve midir? Takabeg ileti 15:46, 16 Ocak 2009 (UTC)

SelamDüzenle

Selam bu ucube madde ismini nasıl değiştirebilirim? Masajcı 19:23, 16 Ocak 2009 (UTC)

Karadağ HanlığıDüzenle

Merhabalar istediğiniz çeviri aşağıdadır. iyi vikiler...Ertly 07:39, 17 Ocak 2009 (UTC)

Hakim Karadağ veya Karacadağ, bu bölgedeki eski sufilerden gelmektedir ve geleneksel olarak yerel dervişlerin halifeleri ve Karadağlıların kökleri sayılmaktadır. Karadağ’da 16.ve 18. yüzyıllar arasında iktidarda kalmışlardı. 16.yüzyılın ikinci yarısında bu aileden gelen Halife Ansar, Karacadağ hakimi olmuş, bir üsre de Şah I. Tahmaspa’nın sarayında Şirvan Beylerbeyi olmuştur. Halife Ansar’ın oğullarından bir tanesi Sohrab-bek Tebriz kentinde zanaatkarlar ve yoksul halk tabakasının 1573 yılındaki ayaklanmasını şiddetli bir şekilde bastırmıştır. Ansar’ın diğer bir oğlu olan Şah-verdi-han Azerbaycan Türklerinin elindeki topraklara 1588 yılında saldırmıştır. Kendisi ve ailesinin bazı üyeleri Azerbaycan Kızılbaşlarının saldırısı sonucu 1603 yılında öldürülmüştür. Buna rağmen yeni Karacadağ hakimi 168-169 aday arasından, aynı aileden olan Maksud-sultan seçilir. Bu aile Karadağ üzerindeki hak taleplerinden vazgeçmeyecektir. Kızılbaş devletindeki göçmenlik gelenekleri o kadar kuvvetlidir ki Karadağ Halife ailesi, ona bağlı toprak beyleri ile muhafızları (koşun) resmi olarak özel kabile olaak değerlendirilirdi. İskender Munşi’den elde edilen bilgilerin ışığında Kızılbaş kabileleleri arasında yapılan askeri olarak önem sıralamasında Karadağlı kabilesinin sekizinci olduğu görülmektedir.


Ulusal marşlarıDüzenle

Ulusal Marşların adını orijinal isim yapsak. Yani marşını değiştiren ülkeler var. Sayfa adına XX Marşı dememiz bence doğru değil. Orijinal isim yapalım da nasıl yönlendireceğim? Geçmişi kayboluyorda. Bir fikriniz var mı?--Gökçє Yörük mesaj 12:22, 17 Ocak 2009 (UTC)

Lord. Bence olur. Kırım Tatarlarınkine baktığımda aynı şey aklıma da geldi. Yani o marşı hangi cumhuriyetler, hükûmetlerinde kullanıldığını araştıracaktım. Ama orijinal isim yaparsak araştırmazsak da sorun çıkmaz. Yine de araştıracağım da:)) Yapalım. Takabeg ileti 12:26, 17 Ocak 2009 (UTC)

Nasıl yönlendireceğim. #redirect[[]] yaparak mı? İşte o zaman geçmiş gidiyor. Ayrıca o marşı Kırım Halk Cumhuriyeti kullanmış. Bir de marşlar için iki tür şablon hazırlayacağım. İng. Viki'den.--Gökçє Yörük mesaj 12:31, 17 Ocak 2009 (UTC)
Ne bileyim. Ama olmasın diyorum. Çünkü bazı marşlar çeşitli ülkelerce kullanılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Lihtenştayn, Birleşik Krallık ile aynı marşı kullanıyor. Bu gibi durumlarda isimde zorluk yaşanacak. Tüm marşlar İng. Vikipedi'deki gibi orijinal adı ile olursa sorun çıkmaz. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz?--Gökçє Yörük mesaj 12:44, 17 Ocak 2009 (UTC)

OK. Değiştirelim. Liechtenstein ile UK'nin ki aynı beste ayrı şiir mi? Aynı beste olsa da Şarkıların başlıkları ve şiirleri farklıdır herhalde. Bu arada Lihtenştayn yazımının artık yaygın değildir. Çokoturgaçligötürgeç hikâyesi aklıma geldi:) Orijinal adı olarak değiştirmeye başlayalım ve tepki gelirse düşünelim. Takabeg ileti 12:53, 17 Ocak 2009 (UTC)

Tekrar selam. Pinar'a danıştım. En iyisi Vikipedi:Köy çeşmesi (ilginize)'e taşmak. Ben destekleyecem. Takabeg ileti 13:24, 17 Ocak 2009 (UTC)

Peki tamam. Siz mi yazacaksınız ben mi yazayım? Yani o Litnş.... olayını tam hatırlamıyorum da öyle bir şeydi. Marşları bölye düzenlersek daha iyi olacak.--Gökçє Yörük mesaj 13:37, 17 Ocak 2009 (UTC)

Siz yazazarsanız işimiz daha kolay olacak Takabeg ileti 13:38, 17 Ocak 2009 (UTC)

Görevimiz. İyi çalışmalar, iyi geceler.. --Karduelismsj 23:05, 17 Ocak 2009 (UTC)

AvarlarDüzenle

Selam. burda çevirmeye başladım. Ancak Türkçem her günkü basıt şeyleri konuşmaya yeterlidir de tarihi metinleri çevirmeye yeterince olmayabilir, bu yüzden lütfen metini kontrol et, ve istersen şimdi de düzeltmeye başlayabilirsin, Ayrıca bazı boyların, halkların türkçe isimlerinden emin değilim, onları kontrol etmen lazım. Sevgiler. --Timiş Emre Aydın'ın dünyasına gir 22:11, 19 Ocak 2009 (UTC)

Bitirdim :) --Timiş Emre Aydın'ın dünyasına gir 21:05, 23 Ocak 2009 (UTC)

Merhaba. Metni 4-5 gün içinde çevirmeye çalışacağım. İyi vikiler. ----Superyetkinileti 14:20, 24 Ocak 2009 (UTC)

Çeviri tamamlandı. Metnin son haline bu sayfadan ulaşabilirsiniz. ----Superyetkinileti 17:43, 2 Mart 2009 (UTC)

KuklaDüzenle

Selam. Bu da o, değil mi? Çok taraflı ve ısrarlı. Takabeg ileti 17:12, 20 Ocak 2009 (UTC)

Savaş ve muharebeDüzenle

Selam, Lord. Artık marşları halledelim mi? Vikipedi:Köy çeşmesi (ilginize)#Savaş - Muharebe v.s. tekrar'a bakar mısınız? Fikiriniz var mı? Takabeg ileti 01:37, 22 Ocak 2009 (UTC)

İsa'nın ÇilesiDüzenle

Selam. İsa'nın Çilesi olarak mı yoksa Tutku olarak mı vizyona girdi? Takabeg ileti 23:16, 23 Ocak 2009 (UTC)


Tutku olarak girdi. Ama İsa'nın çilesi alt başlıktu galiba.--Gökçє Yörük mesaj 23:18, 23 Ocak 2009 (UTC)

Tutku - Hz. İsa'nın Çilesi diyor napalım? Takabeg ileti 23:26, 23 Ocak 2009 (UTC)

Türk Tarih Tezi ile yeni versyonuDüzenle

Lord bide şunu da soracaktım. Şu an gençler arasında Türk Tarih Tezi'nin kalıntısı ve yeni bir versyonu olan mesela Kâzım Mirşan'ın tezleri moda mı oldu acaba? Takabeg ileti 23:31, 23 Ocak 2009 (UTC)

Avarlar ile ilgili değil ama 南史/卷79 Güney Tarihi, C. 79 - (Vikikaynak, Çince)'de Hhuá guó yani Hua Ülkesi (滑國/滑国) geçiyor. Chēshī (車師/车师)'nin bir çeşididir diyor. Chēshī Ancak 滑'nin de 車師'nin de dönemin okunuşunu bilmiyorum. Birde Chēshī Hint Avrupa. Okunuşları zamanla değişiyor, ondan. Güney Tarihi Tang Hanedanı döneminde yazılmış Güney Hanedanların tarihidir (w:en:History of Southern Dynasties). Takabeg ileti 14:23, 24 Ocak 2009 (UTC)

Aynı bölüm 梁書/卷54'de de varmış. Dolayısıyla Güney hanedanlarından Liang ya da Lyang döneminde heyeti göndermiş. Takabeg ileti 14:34, 24 Ocak 2009 (UTC)

Galiba sizin bahsettiğiniz farklı Uar. Çünkü Zhou Hanedanı'nın kuklası olan Hua adlı bir devlet var. Bunun Uar ile aynı olup olmadığını bilmiyorum. Yine de çok teşekür ederim. İyi çalışmalar. marş sayfalarını etiketliyorum.--Gökçє Yörük mesaj 15:21, 24 Ocak 2009 (UTC)

Ayrıdır. w:zh:滑國 maddesindeki millatan önceye aittir. İngilizce Vikipedideki söz konusu madde sorunludur. Takabeg ileti 15:28, 24 Ocak 2009 (UTC)


Şey, sorunlu olan kısmı nedir? Bu Uar ülke mi kişi mi kavim mi? Bendeki çeviriler birbiriyle çelişiyor da.--Gökçє Yörük mesaj 15:36, 24 Ocak 2009 (UTC)

w:en:Hua maddesinde alakalı olmayan iki ülkeden bahsediliyor. Sadece kullanılan harf aynı.

Birde w:en:Uar maddesi: Yukarıda belirttiğim Çince Kaynak bu ülke içindir. 滑 etnik grubunun adı. 滑國 ise ülkenin adı. Takabeg ileti 15:50, 24 Ocak 2009 (UTC)

Osmanlı marşlarıDüzenle

Selamlar. Size bir sorum olacak. Osmanlı Devleti marşlarını teker teker mi açayım? Yani Mahmudiye Marşı, Reşadiye marşı gibi. Yoksa Osmanlı marşı maddesi altında mı toplayayım. İngilizce Vikipedi en:Ottoman imperial anthem demiş. Osmanlı Devleti Millî Marşı mı diyeyim, Osmanlı İmparatorluk Marşı mı diyeyim Osmanlı Marşı mı?--Gökçє Yörük mesaj 14:17, 25 Ocak 2009 (UTC)
 • Merhaba, İngilizce vikipedide ne yazdığı bu konuda referans olmamalı...Osmanlı Devleti Marşları olabilir, Türkçe vikipedide imparatorluk kelimesi Osmanlı için kullanılmıyor, zaten Osmanlı da kendisi içinkullanmamıştı. Ayrı ayrı madde açmaya gelince takdirinize kalmış, maddeler yeterince geniş olacaksa ayrı olması daha iyi olabilir, Osmanlı Devleti Marşları maddesinde kısaca bu maddelerden bahsedilerek "ana madde"ye bağlantı konulabilir. Size naçizane tavsiyem hepsini birleşik açmanız sonra gerekiyorsa ayırmanız, bu sayede bizlerinde okuduktan sonra bir görüşü olabilir, ayrı açıp birleştirmekten daha pratik:) İyi çalışmalar, Hoşcakalın...Vikipedist 14:23, 25 Ocak 2009 (UTC)
  • Rica ederim:) Hoşcakalın...Vikipedist 14:25, 25 Ocak 2009 (UTC)

EtiketDüzenle

Bu konuda bilgim yok. yardımcı olamadığım için üzgünüm.--Kuz 16:40, 25 Ocak 2009 (UTC)

The Texas Chainsaw Massacre: The BeginningDüzenle

Teksas Katliamı:Başlangıç maddesi varmış:)) Takabeg ileti 08:40, 26 Ocak 2009 (UTC)

O sayfa baştan sona yanlış. Öncelikle sayfa içeriği 2003 yılında çekilen ve Türkiye'de Teksas Katliamı adı ile vizyona giren The Texas Chainsaw Massacre. Sayfanın başlığı ise 2006 yılında çekilen Türkiye'de sinemalara Teksas Katliamı:Başlangıç adı ile giren The Texas Chainsaw Massacre:The Beginning. İçerik olarak ta iki madde birbirine girmiş. Belirttiğiniz için sağolun da ben o sayfayı da önce de görmüştüm. Yanılmıyorsam Selim öğretmenimiz ilgileniyordu. Ben genellikle orijinal seriden hoşlanırım. İyi çalışmalar.--Gökçє Yörük mesaj 12:18, 26 Ocak 2009 (UTC)

Düzeltecek misiniz? Birde Yine çıktı. Uygun değişiklikleri de yapıyordur bence. Ama Türkiye Türkleri'nin sayısının 55.000.000'dan fazla olmasını istemiyor:)) Takabeg ileti 12:29, 26 Ocak 2009 (UTC)

SoruDüzenle

Selam. Bu, bu ve bu kullanıcı aynı kişi mi, sizce? Takabeg ileti 10:26, 28 Ocak 2009 (UTC)

VyatkaDüzenle

 • Selamlar. Şimdi Ermeni Kırımı tartışmalarının bilindiği gibi en kızıştığı dönem. O üçü de aynı kişi olabilir. Yani şu an dikkatler o maddenin üzerine toplanmış durumda. Olabilir diyorum. Size bir sorum olacak. Faik Reşit Unay'ın Tarih Atlas'nın 30. sayfasında 14. yüzyılın ortalarında Moskova Knezliği'nin doğusunda, Bulgar Hanlığı'nın kuzeyinde, Novgorod Cumhuriyeti'mim güneyinde ve Altın Orda'nın kuzeybatısında "Vyatka Devleti" isimli bir ülke var. Bu ülkeyi internetten araştırdım emme bulamadım. Sizin bilginiz var mı?--Gökçє Yörük mesaj 14:12, 28 Ocak 2009 (UTC)

Evet gördüm:) Vyatka Devleti. (XIV.yüzyıl ortalarında Kuzey ve Doğu Avrupa ile Anadolu değil mi?) Vyatka Kirov'un eski adı. Novgorod'lular kurmuştur. Khlynov (Kazan Hanlığının da etkisi altındaymış ve Kazan Tatarcası: Hılın) olarak da geçiyor. Ama devlet olup olmadığını bilmiyorum. Birde o haritadaki Novgorod Cumhuriyeti fazla geniş :)) Takabeg ileti 14:33, 28 Ocak 2009 (UTC)

Novgorod Cumhuriyeti kuzeyde ve doğuda büyümüş gibi. Evet belirttiğiniz haritadır. Bu sayfayı ne adıyla açayım?--Gökçє Yörük mesaj 14:45, 28 Ocak 2009 (UTC)

Bana kalırsa Kirov, Kirov Oblast ya da Kirov (şehir) olarak açılması uygundur. Bu kentin tarihi bölümünde bahsedilebilir. Vyatka Devleti hakkında fazla bilgi bulamayız. Takabeg ileti 14:58, 28 Ocak 2009 (UTC)

Kirov'u anlam ayrım maddesi yaptım. Takabeg ileti 16:14, 28 Ocak 2009 (UTC)

Kirov, Kirov Oblast ben mi açacam? Birde Karapapaklar maddesini kontrol ederseniz sevineceğim. Ben de birkaç kitapları inceleyeceğim. Takabeg ileti 06:11, 29 Ocak 2009 (UTC)

 • Giriş kısmındaki "Bazen Karakalpaklarla karıştırılır. Fakat Karapapaklar Karakalpaklar Oğuz Türkmen karakterli ve Kıpçaklar ise karakterli Türklerdir" ne demek?--Gökçє Yörük mesaj 12:29, 29 Ocak 2009 (UTC)

Adları benziyor ya. İkisi farklı olup biri Türkmen diğeri Kıpçak demek istiyordur herhalde:)) "Bazen Karakalpaklarla karıştırılır." kısım daha önceden vardı. Devamını kitaptan aktardım. Düzeltirseniz iyi olur. Takabeg ileti 12:34, 29 Ocak 2009 (UTC)

 • Şimdi Türkçe klaviyem yok. İşim bayağı zordur. Terekemeler alt başlığı gerekli mi? Eğer bu ikisi tamamen aynı ise gereksiz. Birazcık olsun farklı ise düşünmemiz lazım. Birde taraflı şab. çıkarablir miyiz? Tekrar taraftarlar değişiklik savaşına girene kadar. Ne dersiniz? Ben şimdilik kaçıyorum. Görüşürüz. Takabeg ileti 13:19, 29 Ocak 2009 (UTC)

KarapapaklarDüzenle

Selam. Karapapaklar maddesinde Gökçegöl diye bir gölün adı geçiyor:) Sizi haberdar edeyim dedim. Birde İran'daki Türkler (anlam ayrım seviyesinde) maddesi açıldı da Afşar boyu mu doğru Avşar boyu mu? Takabeg ileti 10:29, 31 Ocak 2009 (UTC)

P.S. Tartışma:Ermenilerin Müslümanlara karşı eylemlerine not bıraktım. Takabeg ileti 10:49, 31 Ocak 2009 (UTC)

DayıDüzenle

Selam. Dayı (idarî görev) maddesinin başlığı, Dayı (unvan) yapalım mı? Takabeg ileti 16:11, 31 Ocak 2009 (UTC)

DayıDüzenle

Olur. Yönetici de olabilirdi aslında. Ama öyle yapın isterseniz.--Gökçє Yörük mesaj 16:19, 31 Ocak 2009 (UTC)

Şimdi aklıma geldi de İsmailîlikte de Dayı vardı. O Dayi miydi yoksa Dayı? Takabeg ileti 16:24, 31 Ocak 2009 (UTC)

Bana sormadını ama bence olmasın. Yunanlar ve ona uyan Avrupa halkı Türklerin işgal yaptığını söylüyor. Bize göre barış onlara göre işgal. Biz de kalkıp işgal diyemeyiz. Şuan Türkçede de en yaygın şekli bu.--Gökçє Yörük mesaj 16:34, 31 Ocak 2009 (UTC)

Hangi madde için? Takabeg ileti 16:41, 31 Ocak 2009 (UTC)

"Kıbrıs'ın işgali" yapalım diyen yoktur:) Görüşünüz varsa -> Tartışma:Kıbrıs Barış HarekâtıTakabeg ileti 16:58, 31 Ocak 2009 (UTC)

Osmanlı ordusuDüzenle

Modern Osmanlı Askerî Birimleri ile Osmanlı ordusu maddesini birleştirsek iyi olmaz mı?--Gökçє Yörük mesaj 12:32, 2 Şubat 2009 (UTC)


Modern Osmanlı Askerî Birimleri maddesi zayıf olduğu için aktarmak istiyorum. Fakat dikkat etmemiz gerekir ki, o maddedeki birimler ve rütbeler sadece Modern Osmanlı Ordusu'na ait iken Osmanlı ordusu maddesinde daha eski dönemleri de el alınıyor. O yüzden biraz düşünmemiz lazım. Takabeg ileti 12:39, 2 Şubat 2009 (UTC)

Osmanlı Ordusu maddesinin içinde alt başlık olarak bulunur. Yani gelmiş geçmiş tüm Osmanlı ordu düzeni. Eski ve yeni bir arada. Şablonu da düzeltirim. Ayrıca Bilgi kutsu Askeri birimi en:Template:Infobox Military Unit'dan uyarlıyorum.--Gökçє Yörük mesaj 13:02, 2 Şubat 2009 (UTC)

Olabilir :) Çok ayrıntılı bilgiler eklendiğinde tekrar ayrı bir madde oluşturulabilir. Dunun dışında şimdi Karapapaklar'ı tekrar taraflı yapılacak gibime geliyor. Takabeg ileti 13:10, 2 Şubat 2009 (UTC)

Ermeni Kırımı maddesinde sizin daha önce bahsettiğiniz sorundan başka bir kullanıcı da bahsetti. Fakat kimse değiştirmedi. Siz göz atarak düzetlebilir misiniz? Gerç o maddeden uzak durmayı tercih eden kullanıcıların az olmadığını biliyorum. Deminde Türkiye Devleti nin tezini savunan bir kullanıcı bahane uydurarak tanıklar kısımını kaldırmıştır. 1. kaynak kullanılmaz diyor. Ama şifre kalimi 1. kaynaktır:)) Fakat onları kaldıramaz:) Madde gerçekten problemlidir. Maddenin başlangıç kısımından başlıyor maddenin taraflılığı, ve tarih sıralaması bozuktur. Birde Resmi arşivlerde bulunabilecek olan bazı belgelerin de çoktan ayıklanıp yok edildiği. cümlesini kaldıralım mı? Kaynaksız ve (bence) anlamsız. Takabeg ileti 13:30, 2 Şubat 2009 (UTC)

Direkt fikrimi belirtiyorum. Doğrusu Osmanlı Devleti olmalı. 1870'de Londra'daki bir toplantıda Osmanlılar ülkeleri için Devlet-i Aliyyemiz diyor. Diğer ülke yöneticilerinden şöyle bahsediyor: Alamanya İmparatoru, Avusturya İmparatoru, Bütün Rusyalar İmparatoru gibi. Osmanlı İmparatorluk terimizi kullanmadı. Sayfanın adında sorun var.--Gökçє Yörük mesaj 14:29, 5 Şubat 2009 (UTC)

Mesele fikir birliği yokken başlığın değiştirilmiş olmasıdır. Şimdi abiye de yazdım. Araştırmalarında Osmanlı İmparatorluğu da kullanılıyor. Bence Osmanlı Devleti daha doğrudur. Osmanlı Devleti için kaynaklar lazım derlerse ekleyeblirim. Ancak verimsiz işe benziyor:)) Takabeg ileti 14:35, 5 Şubat 2009 (UTC)

NoelDüzenle

Lord. Doğrusu Edward William Charles Noel değil mi? kendi günlüğünün başlığında öyle yazılıyor. Covbertin Noel'in Covertin'i nece? Takabeg ileti 14:51, 5 Şubat 2009 (UTC)

KatliamDüzenle

ÇeviriDüzenle

 • Bu cümle tam olarak neyle ilgili? Tahminen bir film ile ilgili de emin olamadım. Bir TCM'in açılımının ne olduğunu belirtebilirseniz daha kolay yardımcı olurum. İyi çalışmalar. Эялвачмеcаж 17:26, 6 Şubat 2009 (UTC)
 • "Çok rahatsız edici, heyecanlı ve şoke edici bir film; korku ve kara mizahın kusursuz bir derlemesi. Birinci filmden sonra serileşen ve gidilmesi gereken bir film." Son cümleden pek emin değilim ama üç aşağı beş yukarı bunu demek istiyor. Eleştirmenler yorumlarına sanat katmak istediği için ağır cümleler kurarlar. Bu da bunlardan biri. İyi vikiler... Эялвачмеcаж 17:38, 6 Şubat 2009 (UTC)

BalıkesirDüzenle

OsmanlıDüzenle

Selam, Lord. Aslında Osmanlı İmparatorluğu da olabileceğini düşünüyordum. Türk Ansiklopedisindeki ilgili maddenin başlığı da Osmanlı İmparatorluğu'dur (gerç başlangıcı yani maddenin ilk kelimesi Osmanlı Devleti...). Ama Tartışma:Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Mach'in yazısını okuduktan sonra Osmanlı Devleti teriminin daha kapsamlı olduğuna farkettim (Mach'in anlatmak istediğini yanlış algılamış olabilirim ama farkettim:). Yani Osmanlı ile ilgili araştırmalarda Moskova Knezliği, Rusya İmparatorluğu gibi döneme göre farklı adları kullanılmıyor. Her maddede Osmanlı İmparatorluğu terimi yerine Osmanlı Devleti terimi kullansak da sorun çıkmaz. Fakat belli maddelerde Osmanlı Devleti yerine Osmanlı İmparatorluğu kullandığımız zaman hata yapmış olacağız. Biraz araştıracağım. Görüşürüz. Takabeg ileti 08:43, 7 Şubat 2009 (UTC)

Osmanlı Devleti, beylik ve imparatorluğu kapsıyor. Tercihim bu yönde.--Gökçє Yörük mesaj 13:43, 7 Şubat 2009 (UTC)
Evet. Şimdi bu konuda yapılan bilimsel yorumları arıyorum. Birde Siyaset Bilimindeki İmparatorluk tanımına uygun devletlerin adı her zaman X İmparatorluğu olmuyor. Gerç bu İmparatorluk teorileri kuramcılarına göre değişiyor. Ona da bakacağım. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 13:48, 7 Şubat 2009 (UTC)

Bu tarafsız mıdır bilmiyorum ama ilginç:) Takabeg ileti 14:40, 7 Şubat 2009 (UTC)

Bu daha iyi. Takabeg ileti 14:44, 7 Şubat 2009 (UTC)

Her açıdan.

Mesela, İlber Oltaylı,

Sizce, fetihle istila arasındaki fark nedir? Osmanlı’ya imparatorluk mu, devlet mi demek lâzım? “Gazâ” anlayışı için neler söylersiniz? sorusuna... Okudunuz mu? Takabeg ileti 14:56, 7 Şubat 2009 (UTC)

Biz kendimize imparatorluk diyebiliriz. Ama “devlet”i tercih ediyoruz. diyor. Takabeg ileti 15:47, 7 Şubat 2009 (UTC)

MerkezDüzenle

 • Valla bilmiyorum. Merkez tarafa pek uğramıyorum. Olur da birgün Vikipedi için Balıkesir toplantısı (veya yakın bir yerlerde) toplnatısı yapılırsa görüşürüz. Birçok Balıkesirli Vikipedist var diye biliyorum.--Olağan Şüpheli 14:13, 7 Şubat 2009 (UTC)
 • Sarımsaklı'ya gitmeyeli üç-dört yıl oluyor. Ama belki Ali Bey adasında karşılaşmış olabilirz. Sık sık giderim.--Olağan Şüpheli 14:52, 7 Şubat 2009 (UTC)

OsmanlıDüzenle

Selam Lord. Tartışma:Osmanlı İmparatorluğu‎ sayfasına not bıraktım. Sizce yetersiz mi? Takabeg ileti 02:30, 9 Şubat 2009 (UTC)

Star WarsDüzenle

Evet çok iyi olur. Karşılama veya gösterim ksınıda kullanılabiir.--Olağan Şüpheli 13:34, 9 Şubat 2009 (UTC)

Uzun zamandır yoktum ve bir süre daha olamayacağım. Cevap veremediğim için özür dilerim. İlgileneceğim.--Gökçє Yörük mesaj 14:09, 18 Şubat 2009 (UTC)
Ne demek? Osmanlı Devleti konusuna gelince. ne kadar anlatsam da kaynakları göstersem de anlamayanlar anlamıyorlar. Zaten baştan belli bir tercihi olanlar anlamak istemezler :) Ne yapalım ? İyi vikimolalar. Takabeg ileti 14:38, 18 Şubat 2009 (UTC)
Vikipedimizde ne yazıkkı bir grubun sözü geçmekte:) Yine de vaz geçmemeliyiz. Şimdi bakıyorum. Bir de Giresun Fırkateyni'nin Somali harekâtı'nın sayfasının adını ne yapmalıyım?--Gökçє Yörük mesaj 14:43, 18 Şubat 2009 (UTC)

Aslında belli bir grup yoktur. Neyse. Her zaman kaynaklara dayanarak çalışmak lazım. Sadece Giresun Fırkateyni'ni mi yazacaksınız. Somali'deki korsanlık (w:en:Piracy in Somalia) ya da Somalili korsanlara karşı önlemler (w:en:Piracy in Somalia#Anti-piracy measures) gibi daha geniş bir madde olursa daha güzel bence. Takabeg ileti 14:57, 18 Şubat 2009 (UTC)

EyyubiDüzenle

Selam. Noumenon'a sorduğunuz soruya ben yanıtlayacağım. Kabul eder misiniz? Şimdi dünyada o zat Kürt olarak tanılmaktadır. Hemen hemen sabit bir bilgi olduğu söylenebilir. Araplar da Kürt diyorlar. Mesela Kürt yanlısı olmayan (olanaksız) Al Jezeera Kürt olduğunu yazıyor. Çok doğal bilgi yani. Türk asıllı olduğunu kanıtlamaya çalışanlar vardır. Ancak henüz iddia aşamasındadır. Durum böyleyken iddia kelimesi kullanılabilir, bence. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 16:03, 20 Şubat 2009 (UTC)

Mesela Atatürk Sabetaycıdır diyenler var. Encyclopaedia Judaica Dönmeh (dönme) maddesinde Türkiye'deki Yahudi camiası tarafından Atatürk'ün dönmeh olduğu inanıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kabul etmediği aktarılmaktadır. Somut deliller yoktur. Bu bilgiyi Mustafa Kemal Atatürk maddesine aktarırken iddia kelimesi kullanmabiliriz değil mi? Takabeg ileti 16:33, 20 Şubat 2009 (UTC)

Hetman (okunuşu: Heçman)Düzenle

Selamlar. Şu Şablon:Kazak Hetmanlığı Yönetimi'ne bakabilir misiniz?--Gökçє Yörük mesaj 18:20, 20 Şubat 2009 (UTC)

Baktım. Harfler çok küçük. Şimdi aklıma geldi. Богдан Хмельницький Türkçede nasıl yazılır? Takabeg ileti 18:34, 20 Şubat 2009 (UTC)

EyyubiDüzenle

 • Merhabalar,
 • Öncelikle kısa bir bilgilendirme: dünyada Selahaddin'in Türk olduğunu iddia eden Türkler dışında kimse yoktur tarzı bir genelleme yapsak; çok da yanlış olmaz. Zira, dünyadaki tarafsız, doğrulanabilir, bağımsız, bilimsel ve akademik üçüncü parti çalışmaların neredeyse hepsinde şahsın kökeninin Kürt olduğu geçmektedir. Eldeki kaynaklar bunu gösterir; 100% böyledir diyebilir miyiz? Hayır. Bu yüzden o maddede Kürt'tür yazmıyor. Bununla birlikte, özellikle Türkiye'den, bazı şahıslar ki bunların büyük bir kısmı ne tarihçidir ne de akademik herhangi bir eğitim almışlardır, Selahaddin'in Türk olduğunu iddia ederler. Ellerindeki kaynakların doğrulanabilirliği ve bilimselliği tartışmalıdır, iddiaları uluslararası hiçbir Orta Doğu bilimleri veya tarihi jurnalinde yayımlanmamıştır. Bu dediklerim bilimsel gerçekler; eğer uluslarası bilimsel Orta Doğu tarihi jurnallerini takip ederseniz görebilirsiniz.
 • İfadeyi kaldırmış mıyım? Hayır. Öncelikle benim özet yazımı ve yaptığım değişikliği yeterince incelemeden bana taraflı ithamında bulunmanız iyi niyet kuralımızla bağdaşır mı? Bugüne kadar hangi taraflı değişikliğimi gördünüz de bu kadar rahat bir şekilde bana bu ithamda bulunabiliyorsunuz? Beşer şaşar, bir gün taraflı bir değişikliğe imza atabilirim; ama bugüne kadar bu olmadı ve (inanın bana) her bir değişikliğimi en az 5 kez düşünerek yaptığım için en azından değişikliğimi ve bıraktığım notu iyice tahlil etmeden hemen bir sonuca gitmeniz beni deriden yaraladı. İlgili ifadeyi kaldırmadım. İlgili ifadede "söyleyen araştırmacılar da mevcuttur" diyor. Araştırmacı ne demek? Ne kastediliyor araştırmacı ile? Niçin bu sıfat kullanılıyor? Araştırmacı sıfatının orada kullanılması bir akademik araştırmayı çağrıştırır; oysa ilgili kaynakçalara baktığınızda ve genel olarak bu iddianın gerisine baktığınızda tarafsız, bağımsız ve bilimsel akademik çalışmalar göremezsiniz. Hiçbir hakemli jurnalde bu hususta bir söylem çıkmamışken, söz konusu araştırmacıların araştırmacı olup olmadığı tartışmalıyken daha da önemlisi söz konusu araştırmaların özgün çalışma olması, büyük ihtimalle birinci belki ikinci parti olması (üçüncü parti kaynak değiller!) durumu mevcutken o bilgiyi bilim dünyasında kabul gören alternatif bir hipotez olarak oraya koymak TBA ihlâli olur.
 • Örneklendireyim isterseniz; hazır Darwin'in doğum yılını anarken: bazı araştırmacılar fosillerin Büyük Tufan sebebiyle oluştuğunu, evrenin Büyük Patlama ile başlamadığını ve o kadar yaşlı değil henüz birkaç bin yılında olduğunu, evrimin ise gerçekleşmediğini evrim olarak tanımlanan değişimlerin farklı doğal olaylarla ilişkili olduğunu iddia etmektedirler. Biz şimdi evrim maddesinde "bazı araştırmacılar bunun böyle olmadığını söylerler", "bazı araştırmacılara göre dünya ve evren eski değildir, çeşitli kanıtlara dayanarak dünyanın yaşının birkaç bin olduğunu ortaya koymuşlardır" vs. mi diyeceğiz (tarihsel bakıştan değil bugünden bahsederken)? Öyle mi diyoruz? Herhangi bir Vikipedi'de öyle mi deniyor? Belki size evrim-akıllı tasarım benzeri bir tartışmayı örnek göstermem burada garip geldi ama sizi temin ederim bilimsel yazında Selahaddin'in Türk olduğunu iddia eden bağımsız ve tarafsız, üçüncü parti, doğrulanabilir, bilimsel ve akademik yazın ve kişi sayısı akıllı tasarımı savunanlarınkinden çok daha az.
 • Bu arada son bir rica: beni tarafgirlikle suçlamadan şu lafınızın: "Köy Çeşmesi ve sayfasının tartışma kısmında bir tartışma başlayacak, siz ve sizi gayriresmi grubunuzun desteği ile bu yazı değiştirilecek" ihlâl ettiği VP:KSY, VP:İNOV, VP:AA, VP:GÖRÜŞ vs. gibi sayısız politika ve yönergeye göz atmanızı temenni ederim. Benim gayriresmi bir grubum falan yok. Eğer merak ediyorsanız kişisel görüşüm de yok o tartışmada; bu tip figürlerin etnik kökenlerinin tartışılmasını ayıp bulanlardanım. Beni elinizde zerre kadar kanıt yokken gayriresmi bir grubun temsilcisi yapıp, tarafgirlikle suçladığınızı ve bunu elinizde hiçbir kanıt ve dayanak yokken yaptığınızın farkında mısınız? Evet, bu yaptığınız VP:İNOV, VP:GÖRÜŞ vs. ihlâlleridir ve bunlar engelleme politikasında geçen ihlâllerdir. Bununla birlikte şu an için bu yaptıklarınızdan dolayı hiçbir şikâyette bulunmayı düşünmüyorum; zira iyi niyet varsaymanın temel olduğunu düşünüyor, buna inanıyor ve sizin olayı tam okumadan yapmış olduğunuz bir yanlış anlaşılma sonucu bana böyle davrandığınızı düşünüyor, varsayıyorum.
 • O ifadeyi kaldırmadım; birisi kaldırırsa karşı çıkar yine eklerim. Fakat o ifadenin üçüncü parti, ansiklopedik, bağımsız ve tarafsız araştırmacılarca desteklendiğine dair kanıt yoksa yuvarlak kalması VP:TBA açısından doğru olandır. İddiaları olgu gibi sunmak VP:TBA ihlâlidir benim de kastım buydu. Bir de not: o tartışmada Türklerin doğrudan taraf olduğunun umarım farkındasınız; bu sebeple Kürt olduğu iddiasının kaynakları içerisinde bir tane bile Kürt kaynak yok. Zira o noktada Kürt kaynak kullanmak birinci parti ve en hafifinden ikinci parti kaynak olur, tarafsız ve bağımsız olmaz. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - - noumenon Θ mesaj 00:27, 21 Şubat 2009 (UTC)
Bu arada not: "söyleyenler" denmesi taraflı demedim "söyleyen araştırmacılar" taraflı riski yüksek bir ifade çünkü o araştırmacılar genel olarak üçüncü parti, bağımsız ve tarafsız araştırmacılar değiller dedim. - - noumenon Θ mesaj 01:06, 21 Şubat 2009 (UTC)

selam. Lord. iddia kelimesinden rahatsız olduğunuzu düşündüm ve onu kullanmaya çalışmıştım. Ancak bildiğim kadarıyla Selahaddin Eyyubi'nin Türk olduğunu söyleyen (yazan) tarihî kaynak yoktur. Onu söyleyen (yazan) araştırmalar ve benzerleri vardır. Anlatabildim mi? Kaynaklardan 6. no'lu kaynak bende de var. Tarafsız bir araştırma olmadığını söyleyebilirim. 7. no'lu kaynak yani Ansiklopedinin maddesini yazanın kim olduğunu öğrenebilir miyim? 8. no'lu Cargaly Üniv.'nin sitesininde "Turkish General" olarak geçiyor. Bunlardan hangisinin bilimsel araştırma olduğunu inceleyecem. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 11:13, 21 Şubat 2009 (UTC)


University of Calgary tarafından yazılmış fakat yazanı kim bilmiyorum. İddia yerine şuanki hali ile söyleyen olarak kalması daha iyi. Ayrıca Mehmet Akif Bal'ın yazdığı "Trabzonlu ünlü simalar ve Trabzon'un ünlü aileleri" kitabına da göz atarsanız iyi olur.--Gökçє Yörük mesaj 11:30, 21 Şubat 2009 (UTC)

Birde dikkatimi çeken şu kaynaktı:

Niyazi Akşit-Ferruh Sanır. "A'dan Z'ye Genel Bilgi Ansiklopedisi", (1981) sf.521

1981'de Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürtçe konuşmak yasal mıydı, yasak mıyıi? O tarihlerde Kürtlerden bahsetmek tabu muydu?, değil miydi? Yani yazar Kürt olduğunu ansiklopediye aktarma imkânı var mıydı, acaba? "Trabzonlu ünlü simalar ve Trabzon'un ünlü aileleri" kitabı bende yok. Eyyuboğluları mı? Eyüboğlu Ailesi filan mı? Takabeg ileti 13:19, 21 Şubat 2009 (UTC)

Devamı (varsa) Tartışma:Selahaddin Eyyubi'de konuşalım. Takabeg ileti 13:21, 21 Şubat 2009 (UTC)


Dosya:Çakmak Hattı korugan.jpg'nin lisans durumuna bakabilir misini?--Gökçє Yörük mesaj 16:57, 21 Şubat 2009 (UTC)

Lisans sahibinin lisans hakkını terketiği nerede yazılıyor, acaba? Kim çekmiş? Takabeg ileti 17:05, 21 Şubat 2009 (UTC)

Bence kullanılamaz. Sahibi telif hakkını terkettiğini yazmıyor değil mi? Muratsahan girdi. O belki yolunu bulacak. Takabeg ileti 17:19, 21 Şubat 2009 (UTC)


 • Merhabalar,
  1. Hâlâ iyi niyeti geride bırakarak yaklaştığınızın farkında mısınız? Lütfen VP:İNOV'a bir göz atın. Bana yapılan iyi niyet ihlâllerine alıştım ama bu Vikipedi'ye çok zarar veren bir yaklaşımdır.
  2. Ben o araştırmacılar ifadesini çıkarırken herhangi birisini suçladım mı? Çoğu kez bir ifadeyi yazarken her bir sözcüğümüze çok fazla dikkat etmiyoruz; bu sebeple ben o lafzı kim eklemiş bakmadım dahi. Önemli olan kimin koyduğu değildi zira; sadece TBA açısından riskli olduğu için çıkarttım.
  3. Araştırmacılar kadar sorunlu olmasa da kaynaklar lafzı da sorunludur. Siz kendiniz diyorsunuz; kaynak lafzı taraflı veya tarafsızlık vurgusu taşımaz. Bununla birlikte, doğrudan bir tartışmanın bir tarafının kaynaklarından bahsediyorsak salt kaynak lafzını kullanmamız, tam da bu nedenden ötürü, sorunludur. Zira okuyucuya bunu kaynak olarak sunuyoruz; bir ansiklopedi olarak bizim okuyucuya kaynak olarak ancak üçüncü parti, doğrulanabilir, ansiklopedik, tarafsız ve bağımsız, bilimsel kaynakları sunmamız gerekir. Durum böyleyken kendi kaynak tanımımızla çatışan kaynaklara hitaben salt kaynak dememiz de sorunlu olabilir. Sonuçta bu tip riskli ifadeler kullanmaktansa "Türk olduğunu söyleyenler/iddia edenler de vardır/olmuştur/mevcuttur" demek TBA açısından en sorunsuzu, en risksizi. En risksizini seçmemiz bizim TBA'ya borcumuz değil mi? Ben bunu yaptım. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - - noumenon Θ mesaj 17:15, 21 Şubat 2009 (UTC)

ResimDüzenle

Merhaba Gökçe gördüğüm kadarı ile resim telif hakkı koruması altında. Herhangi bir açıklama olmasa bile biz bunu telif altında olduğunu varsaymak zorundayız ve günlük hayatta özgür lisanslı bir eşdeğeri yaratılabileceğinden Vikipedi üzerinde bana göre kullanılamaz. Yinede {{Şartlı Adil Kullanım-T.C}} şablonu altında kullanılabilirmi diye Kullanıcı:Homonihilis'a sormanda yarar var. Kolay gelsin.--Muratsahinmesaj 17:43, 21 Şubat 2009 (UTC)

 • Merhaba. Özgür lisanslı alternatifi üretilebilecek hiçbir telifli resim adil kullanım kapsamında değerlendirilemez. Bu nedenle söz ettiğiniz şablonla ya da bir başka adil kullanım şablonuyla resmin vikide kullanılması mümkün değildir. Resmin telifli olduğundan eminseniz, silmem gerekiyor. Yanıtlayabilirseniz sevinirim. Teşekkürler. --Yabancımsj 15:47, 22 Şubat 2009 (UTC)
 • Yanıtlamanıza gerek kalmadı. Kaynağına baktım, resim telifli. Silmem gerekiyor, bilginize. --Yabancımsj 15:48, 22 Şubat 2009 (UTC)
 • Siz de sağolun, kolay gelsin. --Yabancımsj 15:51, 22 Şubat 2009 (UTC)

SelamDüzenle

Gerçek metin şöyle (The Avars belonged to the Śyän-bi—the same tribal confederation as the later Qitan and Mongols—and so are without doubt the first Mongolian group to be historically attested. They were the first to use the title ga g an (later qān, ḵān) for their supreme ruler. The term was adopted by the Turks in Mongolia as soon as they shook off Avar overlordship (ca. 552), when the Avars were in general retreat over the steppes north of China.) hata varsa düzeltebilirsiniz. İyi çalışmalar.--Tevfik1958 16:50, 23 Şubat 2009 (UTC)

Çakmak HattıDüzenle

Çakmak Hattı hakkında bilginiz var mı?--Gökçє Yörük mesaj 17:02, 24 Şubat 2009 (UTC)

Fazla bılgım yok. Biliğim şey Çakmak Hattı'nın işe yaramamış olması. Yani savaşa girmemesi. İyi çalışmalar.Takabeg ileti 02:29, 25 Şubat 2009 (UTC)

HümayunDüzenle

 • Selamlar. Bu zamana kadar galiba henüz tanışmamıştık. Size bir sorum olacak. Ordu-i hümayun Osmanlı ordusu demek mi?--Gökçє Yörük mesaj 17:21, 26 Şubat 2009 (UTC)

Merhabalar, öncelikle kusura bakmayın geç cevabım için. Sorunuzun cevabına gelince bildiğim kadarıyla şöyle; Hümayun kelime olarak aslında padişahla ilgili demek, ama osmanlı için tabi padişahın ordusu=osmanlı ordusu. Zaten bütün kurumlarda da hümayun diye adlandırılır, devlet ile padişah bir tutulur pratikte. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Başka sorularınız varsa elimden geldiğince seve seve yardımcı olmaya çalışırım. İyi vikiler, iyi günler--Merube 89msj 09:34, 27 Şubat 2009 (UTC)

 • Elbette, vakit buldukça katkıda bulunmak isterim. Haber verdiğiniz için teşekkürler, iyi vikiler, iyi çalışmalar--Merube 89msj 16:05, 27 Şubat 2009 (UTC)

Humayun'un manası Padişah'la alakalı olsa da bir kurumun devlete ait olduğunun nişanesidir. Bugün nasıl devlet kurumlarımızın isimlerinin önünde Türkiye Cumhuriyet'i kullanıyorsak, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Hümayun kullanılır idi.--Kayzer-i Rum 20:04, 28 Şubat 2009 (UTC)

AkıncıDüzenle

Sözkonusu maddeyle ilgilenirim. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim.-- Serhantr 09:57, 27 Şubat 2009 (UTC)

OsmanlıcaDüzenle

Osmanlıcayı ayrı bir dil sayarsak bilmiyorum :) ama osmanlıca okuma biliyorum. Ayrıca arapça üzerine eğitim alıyorum.Apolas Lermi 15:15, 27 Şubat 2009 (UTC)

 • İstediğinizi yazarım elbette. Biraz beklerseniz arap fontları bulayım.Bu imzasız yazı Apolas (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.
 • Valla fontlarla çok uğraştım ama yazdım sonunda. İşte şöyle:

عثمانلي اردوي هومايون Bu imzasız yazı Apolas (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

Rica ederim. Arapça fontlarla yazı yazmak biraz zorladı ama sanırım buna değdi :). İlgi alanlarımla ilgili başka bir konuda da yardımımı isterseniz elimden geldiğince yardımcı olurum. İyi akşamlar. Apolas Lermi 19:22, 28 Şubat 2009 (UTC)
Osmanlı Devleti Ordusu maddesini Kara Kuvvetleri->Kapıkulu vb., Deni Kuvvetleri şeklinde düzenledim. Bir sorun var mıdır?--Gökçє Yörük mesaj 10:26, 28 Şubat 2009 (UTC)
Elinize sağlık. Rütbeleri görünmüyor. Takabeg ileti 10:35, 28 Şubat 2009 (UTC)
 • Merhaba. Almanca Akıncılar maddesinin bazı bölümlerinin tarafsız yazılmamış olduğunu düşünüyorum. Maddenin çevirilmesi ne kadar doğru olur bilmiyorum. Türk tarihiyle ilgili fazla bilgim olmadığı için çeviride düzeltme yapmam mümkün değil. İsterseniz yine de maddenin çevirisine başlayabilirim. Kararı size bırakıyorum.-- Serhantr 12:36, 28 Şubat 2009 (UTC)
 • Selamlar Takabeg. Tekrar size bir sorum olacak. Burada Uar denilen topluluk hakkında bir takım bilgi var. Şimdi bu Uar isimli topluluk Cücen Devleti'nin yıkılmasının ardından Hunlarla Toharistan'a mı gitmiş? Anlayamadım.--Gökçє Yörük mesaj 14:17, 28 Şubat 2009 (UTC)
Uar maddesine göre Eftalitlerlerle alakalı. Eftalitler yani Akhunlar (bunu da mı imparatorluk yaptılar:))) genelde İranî olarak düşünülüyor. Türkiye başta olmak üzere Türkî diyenler de var. Yanlış hatırlamıyorsam Çin kaynaklarında Uar adının geçtiği kısımları size yollamıştım. Onun dışında bilgim yok. Takabeg ileti 14:49, 28 Şubat 2009 (UTC)

Gökçe'nin Sualine MutakibendirDüzenle

Pek Muhterem Gökçe,

El-Cevab: Lisan-i Osmani şu an pek kullanılmamakla beraber bu lisana hakim biriyim affınıza sığınarak.

Bana şu Vikipedi yazmayı öğretseniz memnun olurum. Başlangıçtayım daha.

Hürmet ederim.Bu imzasız yazı Kayzer-i Rum (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

TeşekürlerDüzenle

Gökçe,

Öncelikle bu sıcak mesajın gerçekten çok hoş. Artık Klasik Türkçe konuşmayı bırakıyım sanırım biraz yeni kelimelerle konuşmak sanırım faydalı. Umarım yardımlaşırız. Tercüme konusunda da elimden geldiğince yardımcı olacağım.Bana özelden "Msn" yazarsan sevinirim.Bu imzasız yazı Kayzer-i Rum (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

Şablon Hk.Düzenle

Gökçe,

Şablon hakkında bilgi verirsen sevinirim. Bazı illere şablon yapacağım bazı bilim adamlarına da nasıl oluyor yardımcı olursan sevinirim.Bu imzasız yazı 85.99.144.120 (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

TeşekkürDüzenle

Rica ederim, size de iyi çalışmalar. ----Superyetkinileti 18:50, 2 Mart 2009 (UTC)

TeşekkürDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük
Nazik jestiniz ve güzel ödülünüz için çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla.--docbaba 14:41, 5 Mart 2009 (UTC)Docbaba mesaj

Çakmak HattıDüzenle

Merhaba Gökçe, Çakmak Hattı hakkında bilgim malesef neredeyse yok. Yardımcı olamadım kusura bakma. Kolay gelsin. --Muratsahinmesaj 20:17, 6 Mart 2009 (UTC)

Ben de ilk defa duyuyorum. --Bruno ileti 13:08, 7 Mart 2009 (UTC)

Kazak HetmanlığıDüzenle

Aleyküm selam. Bir şeyler tercüme ettim, fakat maalesef bu tarihi terimlerin çоkusu için Türkçe karşılıklarını bilmiyоrum. :( Belki de bazılarını tercüme etmeyip yalnız transliterasyоn yapmak gerek. Örneğin курiнь > kurin (bir kaç yüz kazaktan оluşan bir birimdir). Don Alessandro 12:28, 7 Mart 2009 (UTC)

 • Şu anda böyle bir metin yok elimde bulursam sizi haberdar ederim, belki fark etmişsinizdir benim ilgi alanım Oğuz boyları ve eski Türk dilleri. İyi çalışmalar.--Tevfik1958 16:13, 9 Mart 2009 (UTC)
 • Selamlar. Moğolistan maddesinin idari yapı kısmına göz atar mısınız? Bayan Ölgii Eyaleti var aralarında. Moğolistan'ın en büyük idari birimi aymag yani il değil mi? Elimdeki kaynaklar böyle diyor. Bir de size sorayım dedim.--Gökçє Yörük mesaj 19:28, 13 Mart 2009 (UTC)

21 аймаг (aimag - aymag) > 347 soum > 1681 bag Takabeg ileti 19:36, 13 Mart 2009 (UTC)

Evet. Bence sorun yok. Takabeg ileti 19:46, 13 Mart 2009 (UTC)

AzerbaycanDüzenle

Selam, Lord. Azerbaycan maddesini normalleştirmeye çalışıyorum. Tarih bölümündeki hanlıklar ile ilgili cümleyi düzeltebilir misiniz? Azeriler maddesini normalleştirmek bayağı zor gibi... İyi çalışmalar. Takabeg ileti 12:23, 14 Mart 2009 (UTC)

 • Kaynak gösterip yeni bilgiler eklesem Hanlıklar hakkında olur mu?--Gökçє Yörük mesaj 15:58, 14 Mart 2009 (UTC)
Tabi. Daha güzel. Takabeg ileti 16:11, 14 Mart 2009 (UTC)
OK?--Gökçє Yörük mesaj 17:28, 14 Mart 2009 (UTC)
Okay. Takabeg ileti 17:31, 14 Mart 2009 (UTC)

Yunan isyanlarıDüzenle

Merhabalar Gökçe Yörük , konu hakında ayrıntılı bilgim yok ama şöyle bir göz gezdirdim Yunan isyanları sayfasında 1820-1829 yılları arasında Balkanlardaki Yunan toplumları arasında çıkan ve Yunanistan'ın bağımsızlığıyla sonuçlanan isyandır diye yazıyor . Yunan Bağımsızlık Savaşı sayfasında ise Osmanlı egemenliğine karşı başlayan ayaklanma sonucu başlayan süreçten bahsediyor tarihler de aynı , aslında aynı konu. Burada şunu sorabiliriz literatürde bu konu nasıl geçiyor. Bizim Kurtuluş savaşı maddesinde yaşanan tartışmayı hatırlatmak isterim. Madde birleştirilebilir ama hangi başlık altında ? Bu sorunun cevabınıda konunun uzmanlarına bırakmak lazım--Nosferatu 12:21, 15 Mart 2009 (UTC)

 • Merhaba Gökçe, iki maddede aynı zaman dilimindeki aynı olayı anlatıyor. Maddelerin birleştirilmesi doğru olur ama Nosferatu'nun dediği gibi "hangi başlık altında?". Bende konunun uzmanı değilim ama elimde kaynakları bir gözden geçirmem lazım. Araştırdıktan sonra fikir beyan ederim. Kolay gelsin.--Muratsahinmesaj 12:36, 15 Mart 2009 (UTC)
 • Benim için farketmez ama uzman bir kişiye (ve vikipedistlere) sormakta yinede yarar var.--Muratsahinmesaj 13:01, 15 Mart 2009 (UTC)

Yunan Bağımsızlık SavaşıDüzenle

Selam. Yunan Bağımsızlık Savaşı, Yunan isyanları (çoğul) nın sonuncusudur. Yunan İsyanı (tekil) terimi tanımsız gibime geliyor. Mora isyanı maddesi de varmış. Takabeg ileti 15:12, 15 Mart 2009 (UTC)

İngilizce Vikideki maddeye bakarsanız Girit isyanları gibi diğer isyanlar filan da yer alıyor. Ayrıca Ayvalık'ta da isyan çıkmış ve Davasoğlu diye biri bastırmış. Bu küçük isyanların hepsi Yunanlılar tarafından yapıldı. 1821'den itibaren belirli bir süre sürdü. Bu yüzden tek bir isyan oldu. Yani belirli bir coğrafyada bağımsızlığı amaçlıyan bir isyan. Ayrıca Yunan İsyanı yaygındır. Bu maddede Mora isyanlarını da toplayalım.--Gökçє Yörük mesaj 16:43, 15 Mart 2009 (UTC)
Yunan İsyanı terimi gerçekten yaygın mıdır? Sina Akşin'e göre Yunan İhtilali. Basit bir isyan değildir, bence. Takabeg ileti 01:27, 16 Mart 2009 (UTC)
En kolayından bir google araması bile yaptığımızda birçok sonuç çıkıyor. Rakamlar yüksek.--Gökçє Yörük mesaj 15:09, 16 Mart 2009 (UTC)

Google arama sonucuna göre adlandıralım diyemem ama sonuçlar şöyle:

Yunan İsyanı - 6,500 Bu da Yunan isyanıymış:) Bu da Yunan İsyanı:))

Yunan İhtilali - 1,410

Yunan Bağımsızlık Savaşı - 1,230

Bu durumda bilimsel araştırmalardan refarens almak daha doğrudur. Takabeg ileti 15:23, 16 Mart 2009 (UTC)

Tabi burası millî bir ansiklopedi değil ama Türkçeyi en çok Türkler konuşuyor. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız biliyorsunuzdur yani okullarda filan herkes Yunan İsyanı diye bilir. Bilimsel kaynaklar ne diyor? Bilimsel kaynaklar nedir?--Gökçє Yörük mesaj 15:27, 16 Mart 2009 (UTC)
Mesele millî ansiklopedi yapmamak değil. Yunan İsyanı teriminin çok müphem bir terim olmassıdır. Birde ders kitapları bilimsel araştırma sayılmaz. Bilimsel araştırmalar = uzumanlar tarafından yapılan araştırmalar. Onlara başvurmamız lazım. Onlarda da Yunan İsyanı terimi yaygınsa Yunan İsyanı da olabilir. Takabeg ileti 15:35, 16 Mart 2009 (UTC)
Gerç Vikipedi her zaman kaynaklara sadık değildir. Örneğin bilimsel araştırmalarda Osmanlı Devleti terimi tercih edildiği halde başka etkenlerden dolayı Osmanlı İmparatorluğu olarak kaldı. Benim açımdan Vikipedi'nin bir ansiklopedi olabilmesi için kaynaklara başvurmak şarttır. Fakat gerçeğe bakıldığında ne yazıki ki öyle değildir. Araştıralım mı? Yoksa yine Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi sonuca ulaşacak mı? Yani boşuna araştırmış olacak mıyız? İyi çalışmalar. Takabeg ileti 15:42, 16 Mart 2009 (UTC)
Şey bir de kaynak kullanırken adlandırmalı kaynaklar kullansak. Böylece notlar kısmında a,b,c diye sıralanbiliryor kaynaklar. Daha iyi oluyor. Aynı şeki iki defa kullanmış olmuyoruz. Ayrıca kaynak isimlerini 1,2,3 şeklinde yazarsak düzen açısından iyi olur.--Gökçє Yörük mesaj 17:24, 16 Mart 2009 (UTC)
Kaynak sıralaması değişebilir. Bazen kaynak kaldırılabilir. O yüzden numaralandırma kullanmamak daha iyidir. Madde tamamlanıp sabit kalıyor ise numaralandırma yapabilirsiniz. Fakat şu an öyle bir durum söz konusu değildir. Takabeg ileti 17:31, 16 Mart 2009 (UTC)
 • Bunun için ise belki numaralar kullanılabilir. Yien bana kalırsa sayfa numarasının kullanılması daha uygun. Takabeg ileti 17:34, 16 Mart 2009 (UTC)

GremlinlerDüzenle

Merhaba. Acaba Gremlinler filminin izledin mi? Ben izleyeli bir yıldan fazla oluyor. Acaba filmi izledisen özet kısmının yazmama yardım eder misin?--Olağan Şüpheli 15:58, 18 Mart 2009 (UTC)

 • Valla çok iyi olur. Filmin çoğu kısmını hiç hatırlamıyorum. Teşekkürler.--Olağan Şüpheli 16:05, 18 Mart 2009 (UTC)

Gıyaseddin MesudDüzenle

Selam. II. Gıyaseddin Mesud doğru mudur acaba? I. Gıyaseddin Mesud'u bulamıyorum da:) İslam ansiklopedisine baktığımda II. Mesud olarak yazılıyor. II. Mesud ya da sadece Gıyaseddin Mesud'un uygun olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Takabeg ileti 16:20, 18 Mart 2009 (UTC)

 • Ahmet Salâhaddin Akan'ın İkinci Viyana Kuşatma kararı adlı kitabında, İsmail Tokalak'ın Bizans-Osmanlı sentezi adlı kitabında II. Gıyaseddin Mesud denilmektedir. Daha başka kaynaklar da vardır. Fakat II. Mesud terimi daha fazla kullanılmakta. Bunun dışında I. Gıyaseddin Mesud'u hiç duymadım. Bir de III. Gıyaseddin Mesud var. Madde adını bence II. Mesud yapın, madde içinde "II. Gıyaseddin Mesud" isminden de kaynak vererek bahsedebilirsiniz.--Gökçє Yörük mesaj 16:30, 18 Mart 2009 (UTC)

I. Gıyaseddin Mesud ve III. Gıyaseddin Mesud var ise Gıyaseddin Mesud anlam ayrımı maddesini oluşturalım. I. ve III. açabilir misiniz? Elimde haklarında kaynak yok.... Birde Azeriler maddesine de gözatar mısınız ? Dün tarafsızlaştırdık ama bugün yine 'abartmalar' başlandı. Bunun dışında Borçalı maddesine de bakarsanız sevineceğim. Hanlık mıydı? Sultanlık mıydı? Neymiş? Takabeg ileti 16:38, 18 Mart 2009 (UTC)

Zand? Zend?Düzenle

Selam Lord. Zand hanedanı'nın adı. Zend mi daha yaygın yoksa Zand mı? Takabeg ileti 22:33, 19 Mart 2009 (UTC)

 • Zend Hanedanı daha yaygındır. İzahlı Osmanlı tarihi kronolojisi gibi birçok kitapta Zend yazıyor. Zand diyenler de var ama az.--Gökçє Yörük mesaj 14:13, 20 Mart 2009 (UTC)
Tamam. O zaman Zenda Hanedanı yapalım. Takabeg ileti 14:17, 20 Mart 2009 (UTC)
 • Güncellendi, teşekkürler. --Yabancımsj 13:08, 22 Mart 2009 (UTC)
Sorun hatalı yönlendirmeler. Takabeg ileti 15:53, 25 Mart 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük. Grafik laboratuvarına üyeliğin herhangi bir koşulu var mı yoksa her gönüllü üye olabiliyor mu? Şahsen bu laboratuvara önemli katkılarımın olabileceğini düşünüyorum da. Cevabınız için şimdiden teşekkürler. TheEmirr mesaj 16:20, 29 Mart 2009 (UTC)

İskelet AdamDüzenle

Merhaba. Korku İkonları şablonuna İskelet Adam'ı da eklemişssin. Ama bir ikon olduğunu konusunda şüphem var. Sonuçta ses getirmemiş bir televizyon filmindeki karakterlerden biriydi. Ash Williams içinse durum biraz daha farklı. O korkunç bir figür değil (Yani Şeytanın Ölüsü filmindeki karakter değil mi?).--Olağan Şüpheli 18:00, 29 Mart 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Tabii ki. En kısa sürede bitirmeye çalışırım. İyi günler.  The Emirr İleti 21:16, 29 Mart 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Yapılacak işlemleri daha açık bir şekilde anlatırsanız daha uygun şartlarda bir harita tasarlayabilirim. İyi günler.  The Emirr İleti 15:11, 30 Mart 2009 (UTC)

AvarlarDüzenle

Diğer kullancılar tamam derlerse tamamdır. SM adayı olduğunda kontrol edecem:)) İyi çalışmalar. Takabeg ileti 05:55, 4 Nisan 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Lord Leatherface (Gökçe Yörük). Benden istediğiniz haritanın yapımına 30 Mart 2009 itibarıyla "Proje: GL" adıyla tarafımdan başlanmıştır. Projenin eşzamanlı yürütümünü bu sayfadan veya imzamdaki "Projeler" bölümüne tıklayarak takip edebilirsiniz. Tahmini bitiş tarihi, boyutu, formatı ile ilgili herhangi bir isteğiniz varsa lütfen bana ileti gönderiniz. İyi günler.  The Emirr İletiKatkılarProjeler 20:33, 29 Mart 2009 (UTC)


 • Cite book şablonu kullanmadığım için bilmiyorum:) Şablon:Cite book'a baktım ama cilt kısımı yoktur herhalde. Başlık kısımının sonuna ekleyebilirsiniz. İsterseniz Şablon:Cite book'a yeni bir kısım ekleyebilirsiniz. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 11:07, 5 Nisan 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük. Bana verdiğiniz haritanın yapımını maalesef teknik yetersizlik nedeniyle iptal etmek zorunda kaldım. Diğer bir değişle başarısız oldum. Şu an bu dosyayı yükleyebilirim ancak "azeri hanlıkları" ve "Rusya İmparatorluğu tarafından 1878'e kadar alınan yerler" haritada yer almayacak. Çünkü maalesef bunları aktaramadım. Eğer kabul ederseniz bu haliyle yükleyebilirim. Kusura bakmayın. İyi günler.  The Emirr İletiKatkılarProjeler 19:17, 09 Nisan 2009 (UTC)


Bilmem Osmanlıcanız var mı ama bu "طر ابلس" Trablus demek mi?--Gökçє Yörük mesaj 10:25, 11 Nisan 2009 (UTC)
Arapçası ise doğrudur. Eğer Osmanlıcası farklı ise yedik:)) Takabeg ileti 10:31, 11 Nisan 2009 (UTC)
+ Sanırım Resim:Osmanlı Ortadoğu.jpg'de Trablus'un Osmanlıcasını bulabilirsiniz (Lübnan'daki).Takabeg ileti 10:34, 11 Nisan 2009 (UTC)
Çok teşekkürler de bir sorum daha olacak. "آ غو نبه" bu Agonya, Agunya veya Avunya olabilir mi?--Gökçє Yörük mesaj 10:37, 11 Nisan 2009 (UTC)

Avunya değildir herhalde. Ama Agunya mı Ağunya mı bilmiyorum:) Nereden çıktı? Takabeg ileti 10:42, 11 Nisan 2009 (UTC)

Gerekli sayfalara Osmanlıcasını da ekleyeyim dedim de, ondan.--Gökçє Yörük mesaj 10:44, 11 Nisan 2009 (UTC)

Hmm. Latin alfabesini verirseniz araştırabilirim, belki. Bi ricam olacak Sovyetler Birliği Özerk Cumhuriyetleri maddesine gözatar mısınız? Takabeg ileti 10:53, 11 Nisan 2009 (UTC)

Şimdilik Sovyetler Birliği Özerk Cumhuriyetleri'ni biraz değiştirdim. İyi çalışmalar. Herhalde olmuştur.--Gökçє Yörük mesaj 16:35, 11 Nisan 2009 (UTC)
Çok mer30. Maddeyi açan kullanıcı birazcık şey... :) Kontrol edersek iyi olur. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 16:38, 11 Nisan 2009 (UTC)

Selam Lord. Azerbaycan Hanlıkları‎ maddesi açıldı. Haberiniz olsun. Takabeg ileti 09:59, 15 Nisan 2009 (UTC)


Şu linke göz atabilir misiniz? Terakkiperver CP'nin amblemimi acaba?--Gökçє Yörük mesaj 15:14, 17 Nisan 2009 (UTC)
Emin değilim ama büyük ihtimalle öyledir. Terakkiperver Cumhuriyeti (amblemin sağ tarafı, aşağıdan yukarı) Fırkası (amblemin sol tarafı) diye yazılıyo. Bi ricam olacak Azeriler ve Kosova maddelerine gözatar misiniz? Takabeg ileti 15:22, 17 Nisan 2009 (UTC)


Bu amblemin Commons'a geçirilmesi için İngilizce Vikipedi'deki Grafik Lab.'a baş vuracağım. Bu iş beni de aşıyor. Bunu yapabilmem için de yazının Osmanlıcasına ihtiyacım var. Rica etsem resimdeki yazıyı yazabilir misiniz? Bilmem Osmanlıca klavyeniz var mı, ama yoksa buradan kullanabilirsiniz. Eğer başka resime de ihtiyacınız varsa bu ve bu yardımcı olacaktır. Bu amblemi yaparsak Vikipedi'ye çok katkısı olacak. Belirttiğiniz maddelere bakacağım, İnşallah.--Gökçє Yörük mesaj 15:27, 17 Nisan 2009 (UTC)

جمهورية فرقةسي Cumhuriyet Fırkası bu mudur? Terakkiperver için bir dakika. Takabeg ileti 15:50, 17 Nisan 2009 (UTC)

ترقيپرور Terakkiperver. Takabeg ileti 15:52, 17 Nisan 2009 (UTC)


Azerbaycan Türkleri ve İran'daki Türkler anlam ayrımı maddelerine bakar mısınız? Ne yapmak istediği anlaşıldı:)) Ama anlaşılan etnik ve millî vandallar ile mücadele etmeyi pek sevmiyorsunuz ... İyi çalışmalar. Takabeg ileti 15:57, 17 Nisan 2009 (UTC)

Belki şu sayfa yardımcı olacak. Ama Farsça. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 16:00, 17 Nisan 2009 (UTC)

Tekrar AzerilerDüzenle

Selam Lord. Azeriler maddesinde Azerbaycancılık (burda sırf Azerbaycan Cumhuriyeti'nin görüşlerine göre, bilimsel araştırmaları ihmal ederek maddenin değiştirilmesini kastediyorum.) bitmiyoooor. Maddeyi inceleyerek tarafsızlaştırabilir misiniz? Azeriler ile ilgili maddelerden sonra sırada Kosova bekliyor. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 14:15, 18 Nisan 2009 (UTC)

Tarih Dolaşım ŞablonuDüzenle

Acaba tarih dolaşım şablonlarını nasıl yapabiliyorsunuz???Onun üzerne çok uğraş gösterdim ancak başaramadım.Aynı zamanda bir tarihsever olduğum için öğrenebilirsem çok büyük katkılar yapabileceğime inanıyorum.Şimdiden teşekkürler.İyi çalışmalar...İyi vikiler...Berkay

Şablon:Kosova tarihigibi.Berkay

Selam. Elinize sağlık. Karadağlılar maddesi açarsanız daha iyi olacak. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Karadağlılar Azerilerin alt kolu. Fakat İran'da ayrı Türk halkları. Afşarlar v.s. de öyle. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 10:27, 19 Nisan 2009 (UTC)

Birde araştırdığım kadarıyla (derken fazla araştırmadım. Bikaç makale okudum) Ayrumlar asimile edilmiş... Takabeg ileti 10:29, 19 Nisan 2009 (UTC)


Nasıl? Anlayamadım. Şimdi Azerbaycan'daki Karadağlılar ile İran'dakiler farklı mı? Öyleyese eğer, sayfanın önceki halinde de İran'nın kuzeyinde yaşıyorlar diyordu.--Gökçє Yörük mesaj 10:30, 19 Nisan 2009 (UTC)

Aynı. Fakat bunlar Azerilerden mi? Stalin'e göre "Azerbaycanlı" kategorisine girer de... Karapapaklar Azerilerden mi? Afşarlar Azerilerden mi? Takabeg ileti 10:31, 19 Nisan 2009 (UTC)

Biraz abartarak anlatmam gerekirse (gerekmeyebilir:)) Biz (en azında ben) bir devletin etnik politikasına yardımcı olamam. Yani sayıca az olsa bile kendi benliğini koruyan ve asimile edilmemiş Türk halklarını ayrı grup olarak görüyorum. Anlatabildim mi acaba? Takabeg ileti 10:35, 19 Nisan 2009 (UTC)


Pardon. Elimdeki listede (listeye dayanarak Azerbaycan'daki Türkler açıldı) onlar yoktu. Azerilerin alt kolu olabilir. Takabeg ileti 10:45, 19 Nisan 2009 (UTC)

Hmm. Daradağlıları kenara koyarak şöyle açıklayım.

Sovyetler ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yapılan nüfus sayımlarında Azerbaycanlı kategorisinin içine Ahıska Türkleri dışındaki Türk halkları da eklenmiştir. Etnik politikası kelimesiyle anlatmak istedğim bu idi. Kısaca madde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmî görüşüne göre yazılmamalıdır. Bunu söylemek istedim. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 10:45, 19 Nisan 2009 (UTC)

Bence o madde taraflılık meselelerin halledildiği takdirde KM olacaktır. Takabeg ileti 10:45, 19 Nisan 2009 (UTC)

Ben kaçtım. Görşürüz. Takabeg ileti 10:50, 19 Nisan 2009 (UTC)

Tekrar liseteye baktım. Karadağlılar da vardı. Şhsevenler de. Yani İran Türklerinin alt kategorisinde Azeriler ile birlikte Kaşkaylar, Afşarlar, Kaçarlar, Şahsevenler, Karadağlılar, Karapapaklar, Hamse Türklerinden üç kabile; eynallular, baharlular, Nefer, Horasanlılar, Boçagçiler, Karâyiler, Bayatlar, Karaçorlular gibi Türk halkları yer almaktadır. Aynı sırada yazıldıklarına göre, konuştukları dilleri yakın diye Azerilerin alt kolu olarak saymanın uygun olmadığını düşünüyorum. Şimdi anlatabildim mi? Yine anlatamadım mı? Takabeg ileti 11:04, 19 Nisan 2009 (UTC)

Bakınız: İran'daki Türkler. TV dizisi başladı.... Bye 11:06, 19 Nisan 2009 (UTC)

Neyse. Kendinizi yormayın. Çünkü yine anlamadım:)--Gökçє Yörük mesaj 13:33, 19 Nisan 2009 (UTC)

Cidden mi? Sizce Afşarlar Azeri midir? Takabeg ileti 14:00, 19 Nisan 2009 (UTC)

Yani şöyle bir şey mi? Azerbaycan toprakları içinde Azerilerden başka Türk boyları da var. Azerbaycan Türkü demek Azerbaycan'da yaşayan Türkler demek normalde. İçine Afşarlar ve Azerileri de alıyor. Yani Azerbaycan'da yaşayan bütün Türkler. Fakat Azerilere Azerbaycan Türkü deniliyor. Böylece diğer boylar Azerbaycan Türklerinden olan Azerilere bağlı durumda kalıyor. Doğru mu?--Gökçє Yörük mesaj 14:16, 19 Nisan 2009 (UTC)

Eveeeeeeeeeet:) Azerbaycan'da Azeriler dışındaki Türk halkları ve boylarını (Ahıska Türkleri istisna olmak üzere) Azerbaycanlı olarak adnaldırır ve nüfus sayımlarında da onları Azerbaycanlı ve Ahıska Türkleri'ni Türk sayarlar. Kısaca böyle. Nihayet anlaşabildik. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşayan veya orda eğitimi gören insanlar, eğer kendi araştırmaları yapmadıkları takdirde bunu doğal olarak kabul eder. Fakat biz ansiklopedi oluşturmaya çalıştığımız için birazcık titiz davranmamız lazım. Elbette Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki durumu ve yorumu da aktarıyoruz ve aktaracağız. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 14:32, 19 Nisan 2009 (UTC)

Şimdi okuduğum makalelerde nüfus sayımlarında "gayri-Azeri" Türklerin kendi etnik grubu yerine "Azerbaycanlı" olarak kaydettirmeye tercih ettiği veya zorlanarak "Azerbaycanlı" olarak kayddettirmeyi zorlanan vatandaşların örnekleri buldum:) Bulgaristan'da Pomak olduğu halde Bulgar olarak, Roman (Çingene) olduğu halde Türk olarak kaydedilenler var ya. Ona benziyor. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 14:39, 19 Nisan 2009 (UTC)

Kars Oblastı, Yelizavetpol Guberniyası v.s.Düzenle

Şu sitelere bakıyorum.

Кавказ, Елизаветпольская губерния, Бакинская губерния

Karapapaklar, Azeri ya da Azerbaycanlılar denilen etnik grubundan daha eski. Azeriler o dönemde Tatarların bir parçasıydı değil mi?

Birde geç söylüyorum ama Kars Oblastı, Yelizavetpol Guberniyası v.s. maddeler için elinize sağlık. Faydalı maddeler. Takabeg ileti 06:01, 20 Nisan 2009 (UTC)

Alevi KarapapaklarDüzenle

 • Birde şunu sormak istiyorum. Kars Oblastı maddesinde Terekemeler (Alevi Karapapaklar) diye yazdınız ya. Onu İngilizce Vikiden direkt mi aktardınız? Yoksa başka kaynaklara mı başvurdunuz? Eğer onlar doğruysa hem Karapapaklar hem de Terekemeler maddeleri kalabilirler, birleştirilmeden. Ancak söz konusu maddelerin şu anki hallerine bakıldığında öyle ayrımı yapılmıyor.
 • Kitaplarda okuduğum kadarıyla Karapapaklar daha önce Sünniymiş ve Kızılbaşlar ile savaşmış. Onlarla ayırt edebilmek için Kara Kalpak giyerlermiş. Ve sonra Şiileşenler de olmuş. Doğru mudur, bilmem:) Takabeg ileti 06:17, 20 Nisan 2009 (UTC)
Karapapaklar hakkında bilgim yok. Kars Oblastı maddesi ve diğer Guberniya ve Oblast maddelerini diğer Vikilerden çevirdim. Yani başka siteleri kullandım ama nüfus ile ilgili değildi sanırsam. Karapapaklar ile Kara Kalpak giymek arasındaki ilişki nedir?--Gökçє Yörük mesaj 14:14, 20 Nisan 2009 (UTC)

Sünni olduğunu göstermek içinmiş. Ama yazarı asıl kaynağı göstermediği için bu bilginin doğru olup olmadığnıı bilemiyroum.

...Bu arada Borçalı'da halkın bir kısmı, başlarına 12 imamın adının yazılı olduğu kırmızı bir şerit bağlayarak kendilerinin Şiî olduğunu belirtir. Çoğunluğu teşkil eden diğer kısım ise başlarına koyun derisinden karapapak (kara kalpak) koyarak kendilerinin Sünnî olduklarını gösterirler...[14]

Takabeg ileti 15:42, 20 Nisan 2009 (UTC)

 1. ^ name="Pohl"
 2. ^ Orta Çağ'da Macarlar ve Avrupa. CEU press
 3. ^ name="Iranica">K.H. Menges, "Altay toplulukları", Encyclopaedia Iranica, v, sf. 908-912, çevrimiçi sürümü ([http://www.iranica.com/newsite/search/searchpdf.isc?
 4. ^ E. H. Parker: "Tatarların Bin Yılı", ISBN-10: 0710307462; ISBN-13: 978-0710307460
 5. ^ a b Curta
 6. ^ H. W. Haussig, "Theophylakts Exkurs über die skythischen Völker" Byzantion 23 (1953) pp 275-436.
 7. ^ K. Czeglédy, "From East to West" Archivum Eurasiae Medii Aevi 3 (1983) pp 25-126.
 8. ^ in Die Awaren (1988) and in "Verlaufsformen der Ethnogenese: Awaren und Bulgaren," Typen der Ethnogenese, ed. H. Wolfram and W. Pohl, vol. I, (1990) pp. 113-24.
 9. ^ Walter Pohl, "Conceptions of Ethnicity in Early Medieval Studies" Debating the Middle Ages: Issues and Readings, ed. Lester K. Little and Barbara H. Rosenwein, (Blackwell), 1998, pp 13-24) p. 18 (On-line text).
 10. ^ The early Medieval Balkans. John Fine Jr
 11. ^ The Early Slavs. P M Barford
 12. ^ Barford
 13. ^ The Making of the Slavs. Florin Curta
 14. ^ Semra Alyılmaz, "Borçalı (Gürcistan) Karapapaklarının / Terekemelerinin Tarihine Dair", Yani Türkiye C. 43, Türkoloji ve Türk Tarihi araştırmaları Özel Sayısı I, Ocak-Şubat 2002, Yıl 8 Sayı 43, s. 290.


Selamlar. Size mühim gördüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Örneğin Kosova Tarihi gibi ülke tarihi sayfalarında açılıp kapanan şablonlar mevcut. Bu şablonlar yazıcıdan çıkarıldığı zaman içeriği görünmüyor. Hep internet kullananları değil, biraz da bu bilgileri kağıda bastıranları düşünelim. Ayrıca bu şablonların içeriği açılında yazılar da yer değiştiriyor, yani görüntü bozuluyor. Ben bu şablonların hepsinin kaldırılıp yerine daha iyi içeriğe sahip sayfanın en altında bulunacak biçimde tasarlanmış şablonların kullanılmasını düşünüyorum. Değerli fikirlerinizi bekliyorum...--Gökçє Yörük mesaj 17:49, 22 Nisan 2009 (UTC)

Olabilir. Ancak mevcut bilgiler kaybolmamalıdır. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 17:59, 22 Nisan 2009 (UTC)

Birde bir şi sormak istiyorum. Hocalı Katliamı maddeside yer alan savaş bilgi kutusuna kent bilgi kutusundaki noktalı haritayı eklemek (yani iki kutuyu birleştirmek) teknik olarak mümkün mü acaba? Takabeg ileti 17:59, 22 Nisan 2009 (UTC)

Türkistan LejyonuDüzenle

Rica etsem Türkistan Lejyonu'deki telifli kısımları kontrol edip kaldırabilir misiniz? Forumdan alındı ama tam emin olamadım. Takabeg ileti 05:37, 23 Nisan 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük. Şu sayfayı bir ziyaret eder ve oradaki ricayı yerine getirirseniz çok mutlu olurum. Sayın Levent bu isteğimi yerine getirerek beni çok mutlu etti. Umarım siz de edersiniz. İyi günler. İlginize şimdiden teşekkürler.

 The Emirr İletiKatkılarProjeler 09:39,   23 Nisan 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Oy verdiğiniz için teşekkürler. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarProjeler 15:13,   23 Nisan 2009 (UTC)

Türkistan Lejyonu için mi sordunuz? Takabeg ileti 13:02, 23 Nisan 2009 (UTC)

OblastlarDüzenle

Tomsk Oblast mı doğru? Tomsk OBlastı mı? Takabeg ileti 13:20, 24 Nisan 2009 (UTC)


Tomsk Oblast neden Tomsk OBlastı olsun anlayamadım. Neden? Birde "Mer30" ne demek?--Gökçє Yörük mesaj 13:51, 24 Nisan 2009 (UTC)

Oblast kelimesinin sonuna ı eklememiz gerekmiyor mu acaba? Ankara ili, Trablusgarp Vilayeti gibi sonuna i ekliyoruz ya . Hatta Kars Oblastı'nın sonunda da ı ekliyoruz. Tomsuk olunca, Sahalin olunca değişir mi? Birde Farsça'da 30 (otuz) = Sî yani Mersi, Merci v.s. Takabeg ileti 13:57, 24 Nisan 2009 (UTC)

"ı" yı farkedemedim. "OB"'u görünce şaşırdım. Evet "Oblastı" olmalı kesinlikle.--Gökçє Yörük mesaj 14:01, 24 Nisan 2009 (UTC)

Anlaşıldı. Bu görevi size bırakayım:)) Takabeg ileti 14:15, 24 Nisan 2009 (UTC)
Karadağ Hanlığı'nın Farsçası nedir?--Gökçє Yörük mesaj 16:44, 24 Nisan 2009 (UTC)

Bulamıyorum. منطقه قره داغ (Karadağ mıntıkası) diyen var da. Gerçek daı Karabağ Hanlık mıydı acaba? Takabeg ileti 17:17, 24 Nisan 2009 (UTC)

خانات قره داغ kelimesi Dağ Karabağ Hanlığı gibi birşey değil mi? Direkt Karadağ Hanlığı diyemiyor muyuz? Yani direkt çeviri...--Gökçє Yörük mesaj 17:57, 24 Nisan 2009 (UTC)

Farsçada hiç kullanılmıyorsa kullanmamız da doğru olmaz. Arıyorum ama yine bulamıyorum. Yani kısaca Türkçede Karadağ Hanlığı ise başlığı Karadağ Hanlığı'dır. Fakat Farsçası خانات قره داغ' olarak gösteremeyiz.Takabeg ileti 05:18, 25 Nisan 2009 (UTC)

SoruDüzenle

Sadece Tomsk'u hallettiniz. Geri kalan oblastları hallettim. Şimdi Krasnodar Kray v.s. kraylar da mi Krasnodar Krayı filan yapılması gerekiyor mu acaba? Takabeg ileti 08:18, 25 Nisan 2009 (UTC)

 • Federal şehir mi yaygın ? Yoksa federe mi?
 • Zengezur açıldı ama kincilikten mi kaynaklanıyor bilmem. Hiç ansiklopedik değil. İlgilenebilir misiniz? Takabeg ileti 11:19, 25 Nisan 2009 (UTC)

Güney Kafkasya hanlıkları ve Azerbaycan HanlıklarıDüzenle

Yine size soracağım. Bu ikisi arasında fark nedir? İki terimi de buldum. Ancak hangi hanlıkları kapsadığına dair net bilgi elde edemedim. Güney Kafkasya hanlıkları'nın Azerbaycan hanlıklarına nazaran daha kapsamlı olduğunu düşünüyorum da netlik olmayınca ansiklopedik olmuyor. Şimdi Karadağ Hanlığı'nda olduğu gibi bu hanlıklar ın gerçekten hanlık olup olmadığını da araştırıyorum. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 15:27, 25 Nisan 2009 (UTC)

 • Selamlar tekrardan. Zengezur maddesi hareketli bir maddeye benziyor. Yine de göz atacağım. Federal şehir daha doğru gibi. Güney Kafkasya Hanlıkları bence Azerbaycan Hanlıklarından daha büyük bir alanı kapsıyor. Çünkü içinde Dağıstan hanlıkları da var. Ama kaynak bulmamız lazım. Size bir sorum olacak. Karadağ Hanlığı ile ilgili bir takım bilgiler edindim. Karadağ Hanları, Tokmaklı oymağından, diğer adlarıyla Halifeli ve Karadağlu'dan geliyor. Bu oymak Sivas'dan I. İlyas Halife'nin önderliğinde gelmiş. Fakat I. İlyas Halife, İran kontrolünde Karadağ Hakimi olmamış. Halife Ensar hükümdar olmuş. Bu şahıs da Tokmaklıdan. Ve Ensar, Tokmak Han isimli birinin yanında bulunmuş. Bu Tokmak Han da Revan Valisi. Yani Tokmak Han, Tokmaklı oymağının kurucusu olabilir mi? İlyas Halife ve Ensar gibi şahıslar hakkında elinizde bilgi var mı?--Gökçє Yörük mesaj 16:33, 25 Nisan 2009 (UTC)
Bu konuda sizde olmayan bilginin bende olması imkansız :) Değil mi? Rusça Vikiyi inceledim. Kabaca Ruslara göre Güney Kafkasya hanlıkları, Azerilere göre Azerbaycan hanlıkları. İkisi arasında belirgin fark yoktur herhalde. Bu animeyi izlerseniz siz de Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki tarihi anlayışının oldukça ethnocentric olduğunu anlayabilirsiniz. Ben ilk izlediğimde bayağı güldüm ama Vikipedide işin şakası yok gibi. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 17:19, 25 Nisan 2009 (UTC)
 • Estağfurullah. Animeyi izledim. Ben gülemedim doğrusu. O çizgi filmin ne duygularla yapıldığını görebiliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. Buna gülen sizin, Ermeni Soykırımı diyen Ermenilere de gülmeniz lazım bence. Sizi suçlamak için demiyorum. Bunlar sonuçta yaşanmış olaylar. Azeri de katledilmiş olabilir, Ermeni de. İnsan olduğumuzu unutmamak lazım. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yaptığı bu tarih anlayışı diğer uluslarda da var. Tabi arkalarında büyük güçler olunca az olanlar bir şey diyemiyor. Doğrusu kimse mahsum değil. Herkes kendi tarih görüşünden bir şeyler katıyor...--Gökçє Yörük mesaj 17:49, 25 Nisan 2009 (UTC)
Güldüğüm tarih anlayışıdır. İnsanın ölümü için neden güleyim? Ermeni olsun Azeri olsun öldürülürse üzülüyorum. Elbette Ermeni Soykırımı diyenlere gülmüyorum. Ancak Ermenilerde de Azerilerde de propagandanın yoğun olduğunu belirteyim. Takabeg ileti 17:56, 25 Nisan 2009 (UTC)


"Ermeni araştırmaları" cilt 2, sf. 1-4, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü (2001). Hangisi? Mor renkli kapaklı olan mı acaba? Takabeg ileti 18:27, 25 Nisan 2009 (UTC)

Kızey Kıbrıs Türk CumhuriyetiDüzenle

Lord. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maddesinin tarih bölmündeki şu cümle;

1571 tarihinden 1878'e dek Osmanlı yönetiminde bulunan Kıbrıs statüsü sürekli değişmekle beraber en geniş anlamda eyalet statüsünde olmuştur. Çıkarılan bir ferman ile Karaman, İçel, Darende, Niğde, Kayseri, Zülkadriye, Bozok, Alaiye, Teke ve Manavgat'tan toplam 5720 hane Kıbrıs'a göç ettirildi ve Kıbrıs Beylerbeyilik yapılarak bu eyalete Baf, Mağusa ve Girne Sancakları ile birlikte Alaiye, Tarsus, İçel, Zülkadriye, Sis ve Trablus, Şam Sancakları bağlandı.[kaynak belirtilmeli] Hatta bu zaman diliminde Anadolu'da Akdeniz kenarındaki bazı liman şehirleride Kıbrıs Eyaleti'ne bağlanmıştır.[kaynak belirtilmeli]

karman çorman oldu. Beylerbeylik, eyalet v.s. rica etsem kısaca özetleyebilir misiniz? Mümkünse kaynakları ekleyerek... Vaktiniz varsa. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 14:55, 29 Nisan 2009 (UTC)

 • Tamam. Fakat bugün vaktim yok. Şimdi çıkmak zorundayım. Yarın bol bol vaktim olacak. Bu kısmı bana bırakın. Halledeceğim İnşallah. Aslında bu bölümü düzenlemek de biraz zor. Çünkü Osmanlıda Eyaletler anlaşılmazdır. Sürekli bir sancak bağlanır. Kaynaklar birbiri ile çakışır. Elimden geleni yapacağım. Yarına görüşmek üzere. Yarına ilk işim bu olacak, İnşallah.--Gökçє Yörük mesaj 15:00, 29 Nisan 2009 (UTC)
Teşekkür ederim. İnşallah maşallah. Kıbrıs (ada)#Tarih de var:) Tabi oradaki bilgi daha ayrıntılı olacak (ileride) ve Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tatih kısımlarında kaynaklı özet eklenecek, inşallah. Takabeg ileti 15:06, 29 Nisan 2009 (UTC)

Merhaba.bende sadece kuzey hanlıkları ile ilgili bilgiler var şimdilik.o da pek yeterli değil.Hanlıklarla ilgili konuyu araşatırıyorum zaten bu aralar.kolay gelsin.--Qarapapaq 20:42, 30 Nisan 2009 (UTC)

 • Çalışma nasıl? Sorun olduğunda beni haberdar ederseniz iyi olur. İyi geceler.--Gökçє Yörük mesaj 20:50, 30 Nisan 2009 (UTC)
Eh işte. Osmanlı bölümü için TŞK. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 20:52, 30 Nisan 2009 (UTC)
Size eh işte dedirten nedir acaba? Kaynaklarda mı sorun var? Başkasında mı? Yazılacak bayağı şey var da KKTC maddesindeki özet olacak.--Gökçє Yörük mesaj 20:54, 30 Nisan 2009 (UTC)
Sorun yok. Takabeg ileti 21:04, 30 Nisan 2009 (UTC)
KKTC maddesi sizce hâlâ taraflı mı? Takabeg ileti 21:08, 30 Nisan 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük. Evet, bu konuda size yardımcı olabilirim. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarProjeler 13:28, 01 Mayıs 2009 (UTC)

ElizavetpolDüzenle

Yelizavetpol Guberniyası -> Elizavetpol Guberniyası‎ olarak değiştirdim. Ama sonra Britannica'da Yelizavetpol yazımının kullanıldığını gördüm. Ne yapalım? Başka kaynaklara bakacağım. Görüşürüz. Takabeg ileti 17:41, 1 Mayıs 2009 (UTC)

Azerbaycan HanlıklarıDüzenle

Merhaba.hanlıklar maddesinde kaynak etiketi ile ilgili bir sorun var.vaktiniz varsa göz ata bilirmisiniz?bir de sorum olacak.youtube*dan belgesel video kaynak olarak kabul edilir mi acaba?Kolay gelsin.--Qarapapaq 05:58, 2 Mayıs 2009 (UTC)

TelifDüzenle

Selamlar. Size bir sorum olacaktı. Katliam (film) sayfasında 4 kadar telifli resim var. Daha fazlasının kullanılamayacağı söylendi. Fakat İngilizce Vikipedi'deki Superman sayfasında 7 kadar telifli resim var. Ben de en azından Katliam sayfasına bir tane daha telifli resim eklesem bir sorun olur mu? İyi çalışmalar...--Gökçє Yörük mesaj 11:39, 3 Mayıs 2009 (UTC)

Merhabalar, kurallar bir Viki'den diğerine değişebilir. Noumenon, Homonihilis, Yabancı gibi, resimler/telif hakları konularında uzman arkadaşlara danışabilirsiniz. Teşekkürler. --M.M. ileti 11:43, 3 Mayıs 2009 (UTC)

Adil kullanım, kerhen kullanım...Düzenle

 • Merhabalar,
 • Öncelikle farklı Vikipedilerde adil kullanıma yaklaşım farklı. İngilizce Vikipedi bu hususta biraz daha esnek ve rahat olan Vikipedilerden; biz onlar kadar esnek değiliz fakat diğer bazı Vikipediler kadar da katı değiliz (adil kullanıma hiç izin vermeyen Vikipediler var). Şu öncülü unutmayın: adil kullanım kerhen kullanımdır. Yapacak başka bir şey olmadığında kullanımdır. Eğer ekleyeceğiniz resimler okuyucunun maddeyi algılayış biçimini kökten etkileyecek, gerçekten çok önemli, belirli konseptlerin/şeylerin betimlenmesinde nihaî önem taşıyan resimlerse, ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte sırf maddeyi biraz daha resimli göstersin diye telifli resim eklemeyin. Altın anahtar bunlar; yoksa bunların dışında belirli bir net sayı yok. Benim kişisel fikrimi sorarsanız şimdiki resimler içerik açısından uygun gözüküyor; fazlası fazla olur gibi. Ama tabii aklınızda hangi resimler var bilemiyorum. Superman'deki kullanımın birçoğu içeriğin gereksinimi yüzünden (metinsel içerğin betimlenmesi gereken her bir durum için en fazla bir kez tarzı bir şekilde yapılmış). Benzerini Katliam (film) maddesinde göremiyorum. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - - noumenon Θ mesaj 16:47, 3 Mayıs 2009 (UTC)

Dosya:Progressive Republican Party-TurkeySVG2.svg nasıl olmuş?--Gökçє Yörük mesaj 21:14, 3 Mayıs 2009 (UTC)

Elinize sağlık. ZooFari kim? Takabeg ileti 21:17, 3 Mayıs 2009 (UTC)

GalaDüzenle

 • Merhabalar,
 • Galanın kendisi hakkında maddede önemli bir oranda metinsel içerik varsa (2 paragraf en azından), tabii. Ama bence bu tip bir şey söz konusu değilse, fazlalık olacaktır. Sonuçta filmi daha iyi anlamamızı sağlamak anlamında nihai bir resim değil. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - - noumenon Θ mesaj 00:30, 4 Mayıs 2009 (UTC)


Azeriler maddesine eklediğiniz katkılarınızdan Karadağlılar (Türk) maddesini açar mısınız? Azeriler maddesini bu da Azeridir şu da Azeridir girişimlerinden kurtarmaya çalışıyorum da. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 19:38, 4 Mayıs 2009 (UTC)

Dosya:Iran Azeripeoples.jpg bayağı sorunlu. Orijinalin buymuş fakat kendi yorumlarına göre değiştirerek aktarıldığı ortadadır. Vikideki Dosya:Iran Azeripeoples.jpg haritası, Türkmenler, Afşarlar ve diğer Türk halkları da Azeri sayan yanlı görüşüne göre deforme eddi. Daha iyisini yapma vaktiniz var mıdır acaba? Takabeg ileti 19:45, 4 Mayıs 2009 (UTC)

KaradağDüzenle

Size bir sorum olacak. Farsça Karadağ Hanlığı ne demek?--Gökçє Yörük mesaj 13:36, 5 Mayıs 2009 (UTC)

Selam, Canım size desin ki, farsçada: خانات قره داغ,Güney türkçesi alfabesi ile: قاراداغ خان لیغی , kuzeyçe alfabesi ile: Qaradağ xanlığı. farsçada hemen türkçe adı kullanıyor.--Türk oğlan 14:14, 5 Mayıs 2009 (UTC)

YNTDüzenle

Öncelikle size bir soru soracağım. Karadağlılar, Karadağ halkı değil mi? Karadağ Hanlığı ulusu. Şimdi üç tane madde açalım. Zaten Karadağ Hanlığı var. Karadağ bölgesi açalım. Ne adıyla. "Karadağ (İran)" olur mu örneğin? Karadağ bölgesi maddesinde tüm tarihi anlatırız. Sonra Karadağlılar maddesini açıp halkı anlatırız. Olur mu? O belirttiğiniz internet sitesindeki haritayı kendim yapmaya çalışsam biraz kötü olur. O resmi İng. Vikipedi'ye vereyim. Onlar iyi yapıyorlar. Ben de Türkçeye çeviririm. Olmazsa kendim yaparım haritayı. Ayrıca o haritayı mı yapayım şu an Commons'dakini mi? KKTC Osmanlı kısmında sorun yok değil mi?--Gökçє Yörük mesaj 13:08, 5 Mayıs 2009 (UTC)

Karadağ denince ilk aklımıza gelen Karadağ. Karadağ bölgesi ise İran'dadır. Karadağ (İran) da olur Karadağ (bölge) de olur. Ama bu Karadağ da aynı zamanda bölge olduğu için Karadağ (İran)'nın daha açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. İnterwikileri var mıdır? Daha önce Karabağ Hanlığı'nın Farsçasını arlıken (gerç خانات قره داغ hiç yaygın değildir. Google'da sadece 3 hit!) Karabağ bölgesini de kapsayan bir bölge (aynı zamanda millî park) buldum ama şimdi adını hatırlayamıyorum. Bulduğumda sizi haberdar edeceğim. Haritaya gelince Commons'daki problemli. Başlığı bile yanlıştır. Azerbaycan bölgesinde Türk halkları olmalıydı. Azeriler maddesinde şu anki versyonunun kullanılması ekleyen niyeti ne olursa olsun Azerbaycan propagandasına meydan verilmiş oluyor. Değil mi? KKTC için çok elinize sağlık. Rica estem şu an gizlenmekte olan kısımda yazılan Kıbrıs Beylerbeyiliği ve Kıbrıs Eyaleti konusunu biraz geliştirir misiniz? Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 17:55, 5 Mayıs 2009 (UTC)
Ne diyorsunuz?--Gökçє Yörük mesaj 19:50, 8 Mayıs 2009 (UTC)
Pardon. Büyük ihtimalle mesajınızı gözümden kaçtı. Hangi konuda sordunuz ? Takabeg ileti 19:52, 8 Mayıs 2009 (UTC)

Şu sorunuz ile mi ilgili? Takabeg ileti 19:55, 8 Mayıs 2009 (UTC)

Формирование азербайджанской народности завершилось в XV—XVI веках[1], в эпоху правления Сефевидов, когда из Малой Азии на территорию современного Азербайджанан переселились тюркоязычные племена шахсевенов, кызылбашей и карадагцев.[2]--Gökçє Yörük mesaj 14:53, 6 Mayıs 2009 (UTC)
Kabaca şöyle:

Azerbaycan halkının oluşumu 15-16 yüzyıllarında, Safevi rejimi sırasında, Şahsevenler, Kızılbaşlar ve Karadağlılar gibi Türkçe konuşan kabilelerin Küçük Asya'dan modern Azerbaycan bölgesine göç ettiği zaman tamamlanmıştır.

Takabeg ileti 20:11, 8 Mayıs 2009 (UTC)

Yardım. Kullanıcı sayfası düzenlemeDüzenle

Merhaba. Birkaç yıldır vikiye katkıda bulunmaya çalışıyorum. Burada az çok birşeyler öğrendim en önemliside sabır. Şimdi benim sizden affınıza sığınarak bi ricam olucak. Derdimi anlatayım. Sabrettim uğraştım çabaladım ama kullanıcı sayfamı istediğim gibi yapamadım.

kullanıcı sayfamı 4 bölüme ayırmak istiyorum. En üstte satırın tamamını kaplayacak bir "Bu bir Vikipedi kullanıcı sayfasıdır." şablonu koymak istiyorum.
Şablonun hemen altını 3 bölüme ayırıp sol bölüme kullanıcı kutularımı koymak,
ortaya alt sayfalarımı belirten simge şeklindeki bağlantılarımı ve altına başlattığım maddeleri,
sağ tarafa ise şuanda kullanıcı sayfamda bulunan atatürk resmi, lisanlar ve altındaki diğer kutucukları koymak istiyorum.

Kabataslak göstermem gerekirse:

kullanıcı sayfası şablonu
kullanıcı kutularım alt sayfalara bağlantılarım kutucuklarım

maddelerim


Sayfa üstünde bayağı uğraştım. Sayfayı tablo yapmayı denedim, şablondan sonraki kısmını sütun halinde geçirmeyi denedim. Sütun olarak deneme çalışmam burada.
Ayrıca sayfamı her çözünürlüğe uygun hale getirmek istiyorum. Yani her çözünürlükle kullanıcı kutuları sol kenara dayalı, simgeler ve maddeler sayfanın ortasında, atatürk resmi lisanlarım ve kendi kutucuklarım sağa dayalı yapmak istiyorum.
Biliyorum çok karmaşık anlattım ama yardım ederseniz veya beni derdime derman olacak bir yere yönlendirirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. İyi vikiler :)
MrXenoquatenmsj

Nerelerdesiniz?Düzenle

Lord, nerelerdesiniz? Uzun zamandır girmediğiniz için yukarıda gösterilen cümleleri Azeriler maddesine ekledim. Aynı maddede sürekli maddeyi taraflılaştıran, o halde taraflı şablonunu kaldıran biri var. Büyük ihtimalle tanıdığımız biri. Azeriler maddesini KM yapmak isterdim. Bu durumda biraz zor. Sizi bekliyoruz. İyi ders çalışmalar. Takabeg ileti 21:20, 24 Mayıs 2009 (UTC)

Maddenin tarafsızlaştırılması için Togan, Kafesoğlu v.s. eski tezleri kaldıralım diyorum. Siz ne dersiniz? Takabeg ileti 21:21, 24 Mayıs 2009 (UTC)

SelamlarDüzenle

Selamlar. Nasılsınız? Yeni geldim. İşlerim vardı. Sayfalara bir göz atayım.--Gökçє Yörük mesaj 15:18, 3 Haziran 2009 (UTC)

Ve aleyküm selam. Azeriler maddesine o cümleyi ekledim. Ama şu an madde kilitli. Daha da düzenlenmesi ve temizlenmesi gerekiyor. İyi göz atmalar. Takabeg ileti 16:00, 3 Haziran 2009 (UTC)
Evet o yazının eklenmesi iyi olmuş. İlk olarak bir sorum olacak. Karadağlılar'ın Acemce karşılığı nedir? Belirli bir terim var mı? Bir de Rusça "карадагцев" Karadağlılar demek, bu da "караджидагцы" Karacadağlılar olsa gerek de bu kelimenin sonundaki -ы harfinin bir dilbilgisi kuralı ile ilgisi var mı?--Gökçє Yörük mesaj 16:08, 3 Haziran 2009 (UTC)
караджидагцы terimi doğru mudur? Dilbilgisi açısından караджидагц - tekli ise караджидагцы çoğul. Bayan teklisi var mı? Orasını bilmiyorum. Takabeg ileti 16:19, 3 Haziran 2009 (UTC)

ÇevirinizDüzenle

Merhabalar. Cümleyi çeviririm, ama lütfen önce bir bağlam verebilir misiniz? Biraz zor bir cümle, o yüzden soruyorum. Kıro-headmesajjj 14:48, 4 Haziran 2009 (UTC)

Peki. İşte size bir çeviri:
 • Neticide aile, mantıklı sonucuna bir tek insanlar, diğer insanlardan geçimini sağlayabilme hakkına sahip oldukları diye basit (fakat belirtilmemiş) kapitalizm ilkesini taşıyor.

Vallah merak ediyorum; Türkçe ana dilim olmadığı için sanırım bir sürü hata var. Kıro-headmesajjj 15:03, 4 Haziran 2009 (UTC)

Batum CumhuriyetiDüzenle

 • Merhaba Gökçe. Uzun zamandan sonra seni buralarda görmek güzel. :) Acaba Batum Cumhuriyeti hakkında kaynaklar bulabilirmisin veya hakkında kaynak varsa ekleyebilir misin? Takabeg ve ben hakkında birşey bulamadık...--Muratsahinmesaj 16:10, 4 Haziran 2009 (UTC)
Tamam, iyi çalışmalar.. --Muratsahinmesaj 16:30, 4 Haziran 2009 (UTC)
Peki sence uydurma falan olabilir mi? Eğer öyleyse SAM adayı gösterelim derim. --Muratsahinmesaj 16:39, 4 Haziran 2009 (UTC)
Cicili bicili bayrağı varda hakkında bilgi yok. :) Takabeg'in yanıtını bekleyelim, ondan sonra SAM mı olur yoksa kalır mı bakarız. --Muratsahinmesaj 16:46, 4 Haziran 2009 (UTC)

RicaDüzenle

Vikipedi:Seçkin madde adayları/27 Mayıs Darbesi'ne bakar mısınız? Madde gerçekten taraflı mıdır? (Bence hiç değil), Maddeye gerçekten eksik şablonunun eklenmesi gerekiyor mu? Takabeg ileti 08:22, 5 Haziran 2009 (UTC)

Selamlar Takabeg. Öncelikle maddenin hem içeriğinin hem de adını taraflı olmadığını düşünüyorum. Maddenin adı bilimsel açıdan bakıldığında anlatılmak isteneni anlatıyor. Hem de madde için kullanılabilecek en yaygın isim. Maddenin içeriğinin de taraflı olduğunu düşünmüyorum. Aslında bu maddeyi SMA yapmayı ben de düşünmüştüm. Tereddütlerim oldu. Yani bir maddeyi SMA yapınca, kullanıcı arkadaşlarımızın bulduğu hatalı ve eksik yerleri düzeltmemiz gerekiyor. Madde ile ilgilenecek zamanım olmadığı için yapamadım. Aslında maddenin içindeki alt başlıklardan bazıları kısa. Bunları uzatabilirseniz olur. Ama maddeyi son haliyle baştan sona okumadım. O kısa bilgiler yeterli diyorsanız şablonu çıkartın. Değilse herhalde sayfaya gerektiği kadar bir şeyler ekleyebilirsiniz. Ayrıca benim de bir sorum olacak. Bu Batum Cumhuriyeti'nin hâli ne olacak? Hiçbir yerde bilgi yok. Ama İngiliz işgali altında Batum'da posta pullarında ülkenin bayrağına benzer pullar var. Bu konu hakkında siz ne diyorsunuz?--Gökçє Yörük mesaj 12:36, 5 Haziran 2009 (UTC)
Evet posta pullarını gördüm de sadece postane mi vardı acaba? Geçici olarak belediye o işle ulaşmak zorunda kalmış olabilir. Geçici hükûmet kurulmuş olabilir. Henüz kaynakları bulamadığım için kesin bir şey diyemiyorum. Fakat bu tür geçici yönetimler için X Cumhuriyeti teriminin kullanılması doğru mudur? Kendiler cumhuriyet terimini kullandıysalar sorun değildir. Ama ne bileyim hep X Cumhuriyeti yapılıyor sanki. Takabeg ileti 16:37, 5 Haziran 2009 (UTC)

GülbeyazDüzenle

Gülbeyaz ile ilgili kaynak taramak biraz güç olacaktır ama siz Hürriyet ve Milliyet gazetesinin 200-2003 yıllarında arşivlerini tarayın. Röportaj, haber falan bulabilirsiniz.--Hedda Gabler 16:55, 5 Haziran 2009 (UTC)

Neden kaldırdığınızı anlayamadım...--Gökçє Yörük mesaj 16:02, 5 Haziran 2009 (UTC)
Ben de neden Köy Çeşmesi'ne eklediğinizi... --M.M. ileti 17:17, 5 Haziran 2009 (UTC)

Final girlDüzenle

 • Mrb, 2004 tarihinden önceki ratingler nette yok maalesef.--Hedda Gabler 10:00, 6 Haziran 2009 (UTC)

Grafik LaboratuvarıDüzenle

Merhaba Gökçe, Harita ve Şema Türkçeleştirme projesini Grafik Laboratuvarı'na ekleyelim. Ancak bu bir alt proje şeklinde mi olmalı yoksa harita projesini tümden kaldırılmalı mı? Ne dersin.--Gökhan 16:53, 6 Haziran 2009 (UTC)

Tamam o zaman o şekilde yapalım. Zaten hedefler başlığı altında haritalarla ilgili bilgi eklemişsin.--Gökhan 17:25, 6 Haziran 2009 (UTC)
Silsemmi yönlendirsemmi karar veremedim  . O siteyi bilemiyorum ama (şöyle küçük bir incelemeden sonra) bana pek güvenilir bir kaynakmış gibi gelmedi, sanırım içerik genel olarak kullanıcılar tarafından oluşturuluyor (Vikipedi gibi). Benim tavsiyem oradaki bilgileri kullanmadan önce başka kaynaklardan da araştırma yapman yönünde olacak. --Gökhan 18:02, 6 Haziran 2009 (UTC)
 • İyi fikir, vakit buldukça ben de eklerim.--Gökhan 14:56, 7 Haziran 2009 (UTC)

ÇeviriDüzenle

Vikipedi'ye henüz girebildim. Gecikme için kusura bakmayın. Çeviri şöyle:

Psycho (1960), Katliam (1986) ve Kuzuların Sessizliği (1991) filmlerinde görülen hayvan doldurma sanatı (yalnızca hayvan ya da insan derisini putlaştırmak değil, aynı zamanda canlılar ve ölüler arasındaki farklılıkları soyutlaştıran tüm yöntemlerin uygulanması) güzellik, ataerkillik ve tüketim kültürü vahşetini öne çıkarmakta ve günlük yaşamda karşılaşılan vahşeti yansıtmaktadır. Seri katil Ed Gein'in yaşamını kaynak alan bu yapıtlar, katillerin günlük yaşam deneyimlerini mantık sınırlarının ötesine taşıdıklarını savunmaktadır.


Superyetkinileti 17:21, 6 Haziran 2009 (UTC)

Mammouth çevirisiDüzenle

Merhabalar, çeviriyi yaparım, ama şimdi değil çünkü biraz meşgulum. Birkaç gün beklemek mümkün mü? Raning-friciz-rulcall me, I'm yours   19:29, 6 Haziran 2009 (UTC)

Kullanıcı SayfasıDüzenle

Yapmak istediğiniz sayfa için bir deneme sayfanız var. Orada deneme yapabilir miyim?--Gökçє Yörük mesaj 15:07, 7 Haziran 2009 (UTC)
 • Elbette yapabilirsiniz ilginiz için çok teşekkür ederim.   мrxesu 15:49, 7 Haziran 2009 (UTC)

SAMUEL WEEMSDüzenle

Samuel Weems hakkında madde yapmak istiyorum bu konuda bana yardımcı olurmusunuz?

Çeviri isteklerinede ekledim. Bu imzasız yazı 85.100.42.44 (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

Biz açamazmıyız ? Ermeni Soykırımını Anma Günü ve Tsitsernakaberd maddelerine eklemek istiyorum. Bu maddelerin şimdiki hali inanılmaz canımı sıkıyor çünkü. Topluluğumuz için önemli şu tartışmalara lütfen katılın denilmiş bu iki maddeninde bu tartışmalara eklenmesi en büyük dileyim. Bu imzasız yazı 85.100.42.44 (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

Tamam İngilizce wikipedyayı bekleyelim.İlgin için teşekkürler.Ermeni kaynaklı tek taraflı yazılardan ve cevap vermekten çok sıkıldım inan.Bu imzasız yazı 85.100.42.44 (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

İlgin için teşekkürler.Fakat ben tepkisiz kalmıyacam.Önce oluşturuyorlar maddeleri itiraz edince propagandacı ilan ediyorlar.Bu imzasız yazı 85.100.42.44 (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

SLMDüzenle

Selam Gökçe. Ermenilerin Müslümanlara karşı eylemleri maddesindeki kopyalanmış kısımlar temizlendi. Şimdi sırf I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ve Rusya İç Savaşı dönemlerine ait bilgiler ile düzenlenebilir. Sizi de haberdar etmek istedim. Geliştirme niyetiniz var mı? Aslında ben de geliştirmek istiyorum. Ancak son günlerde yoğunlaşan propagandalarının sahası olabileceğini düşündüğüm için tereddüt ediyorum. Takabeg ileti 08:25, 8 Haziran 2009 (UTC)

AzerilerDüzenle

Selam Gökçe. Azeriler maddesi şu anki haliyle taraflı mıdır? Sorunsuz diyemem ama taraflı şablonunun gereksiz olduğunu düşünüyorum. Göz atar mısınız? Takabeg ileti 08:01, 10 Haziran 2009 (UTC)

P.S. Birde yukarıda Ermeni kaynak, Ermeni kaynak diyen kullanıcı var da dikkat ederseniz Ermeni Kırımı maddesinde bile Ermeni kaynak kullanılmıyor:)) Azerbaycan Cumhuriyeti çıkışlı taraflı kaynak dışındaki bütün kaynaklara Ermeni kaynak diyor sanki. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 08:03, 10 Haziran 2009 (UTC)

Sorun yoktur heralde. Şey başta Azeriler için Azerbaycanlılar terimi de kullanılmış. Taraflı olabilir mi?--Gökçє Yörük mesaj 09:49, 10 Haziran 2009 (UTC)

Ben kaldıracaktım ama size emanet ettim. Takabeg ileti 09:59, 10 Haziran 2009 (UTC)
Kaldırayım mı?--Gökçє Yörük mesaj 10:04, 10 Haziran 2009 (UTC)
Size bıraktım. Takabeg ileti 11:07, 10 Haziran 2009 (UTC)

AnkaraDüzenle

Ankara maddesine konan Tarih bölümü genel bilgi vermek amacıyla yazıldı. Yani uzun olmasında gerek yok. Osmanlı bölümünün uzun olması gerektiği yer Ankara tarihi sayfası. Tarih alanında pek bilgili değilim. Ancak bilgialmak isterseniz Ankara maddesine konan kaynaklarda oldukça çok bilgi var (özellikle kitaplarda). Yalnız yine de sizi kırmayıp birkaç cümle daha eklemeye çalışacağım. Sevgilerle.--Veritas 12:05, 10 Haziran 2009 (UTC)

Gerçekten çok çok iyi olur o zaman. Kaynaklı olursa harika olur. Çok teşekkürler.--Veritas 11:57, 12 Haziran 2009 (UTC)

Google bookDüzenle

Tabii ki kullanabilirsin. Yalnız kaynak gösterirken {{kitap belirt}} şablonunu kullanarak kitapla ilgili her türlü bilgiyi girersen çok iyi olur. Kolay gelsin.--Gökhan 15:55, 10 Haziran 2009 (UTC)

Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.--Gökhan 16:41, 10 Haziran 2009 (UTC)

Katliam 2 fragman çevirisiDüzenle

Merhaba. O uyarı, emek harcamadan çeviri isteğinde bulunan kişiler içindi, size her zaman yardıma hazırım   Fragmanın özgün metni şöyle:

Thirteen years ago, audiences across America were horrified of the savagery of a peaceless killer. In the week of this bizarre rampage, he vanished... Now, after more than a decade of silence, he has come out of hiding. The Texas Chainsaw Massacre 2. The buzz is back. Directed by Tobe Hooper

ve çevirisi:

Onüç yıl önce acımasız bir katil tarafından işlenen vahşi cinayetler tüm Amerikan halkını dehşete düşürmüştü. Katil, bu büyük kıyımın meydana geldiği hafta ortadan kayboldu... Ve şimdi, on yıldan uzun bir aradan sonra yeniden sahnede. Katliam 2. Efsane geri dönüyor. Yönetmen: Tobe Hooper

İyi çalışmalar. ----Superyetkinileti 17:24, 10 Haziran 2009 (UTC)

Rica ederim, yardım edebildiysem ne mutlu bana   Evet; buzz, vızıltı anlamında da kullanılıyor ancak bu tümcede (birçok film sloganında da olduğu gibi) gerçek anlamı dışında kullanılmış. "Efsane geri dönüyor" tam karşılık değil elbette ancak bu tür fragman/film adı/film sloganı çevirilerinde kavramlar bütününden (context) yola çıkıp çeviriyi ona göre uyarlamamız gerekiyor. İyi çalışmalar. ----Superyetkinileti 14:32, 11 Haziran 2009 (UTC)

Biz Dağlarımızız‎Düzenle

Selam. Biz Dağlarımızız‎ maddesine alt başlığı tekrar eklendi. Heykelin kendisiyle alakalı değildir. Ne yazık ki, bu tür maddelerde odak noktaları hep ikincil, üçüncül şeylerde. 2009 Eurovision Şarkı Yarışması maddesindeki Önemli bilgiler alt başlığını Bazı bilgiler olarak değiştirildi. ‎İyi çalışmalar. Takabeg ileti 04:41, 12 Haziran 2009 (UTC)

Tamam da o zaman şu Trivia 'nın Türkçesini yazalım. Ivır zıvır diyeceğim amma daha yakışacak bir şey olmalı.--Gökçє Yörük mesaj 11:58, 12 Haziran 2009 (UTC)
Olur tabi. Ivır zıvır bilgiler de olur:)) Ama ıvır zıvır bilgiler ifadesi sanki ansiklopedik olmayan bilgiler gibi hissettirebilir. Türkçesi nedir acaba? Takabeg ileti 12:03, 12 Haziran 2009 (UTC)
İşte ben de bulamadım.--Gökçє Yörük mesaj 12:04, 12 Haziran 2009 (UTC)
Trivia'nın Türkçesi önemsiz şeyler imyiş. Belki ıvır zıvır daha iyi. Takabeg ileti 12:15, 12 Haziran 2009 (UTC)

VikiProje TarihDüzenle

Vikiproje Tarih Davetiyesi


Merhabalar Gökçe Yörük/Mesaj Arşivi-2009-1,

Tarih ile ilişkili konularda maddeler açmayı ve var olan maddeleri düzenleyerek kaliteli hale getirmeyi amaçlayan VikiProje Tarih projesine davetlisiniz. Projeye katkıda bulunmak için katılımcılar listesine isminizi ekleyin, iş bölümü ve hedefler kısmına yapmayı düşündüğünüz katkıları yazarak benzer ilgi alanına sahip kişilerle birlikte hareket edebilirsiniz. Bununla birlikte bu ayın iş birliği projesine katılarak projenin gelişmesine katkı sağğlayabilir ve işbirliği projesinde pek çok ödül kazanabilirsiniz.Ayrıca üzerinde çalışılan maddeleri ve istek maddeleri inceleyebilir veya anket ve oylamalara katılarak görüş bildirebilirsiniz.

Proje hakkında daha fazla bilgi ve katılım için TIKLAYIN.

Projemize çok önemli katkılarda ve yardımlarda bulunacağınıza inanıyorum. İyi vikiler-- Serhan+tr 13:33, 13 Haziran 2009 (UTC)

 • Aramıza hoşgeldiniz. Projeye katıldığınız için çok sevindim. Şimdiden herşey için teşekkürler. İyi vikiler-- Serhan+tr 13:40, 13 Haziran 2009 (UTC)

Bilgi kutusuDüzenle

 • Selamlar. Bilgi kutusu tarihi ülke ve ülke şablonunu yeniden tasarlayacağım. Tarihi ülke şablonunda ok ve bayrak ile öncel ve ardılı göstermek yerine aşağı kısımdaki bilgiler içine koymayı planlıyorum. Başka önerileriniz var mı?--Gökçє Yörük mesaj 14:02, 13 Haziran 2009 (UTC)
Ok ve bahyrak (bayrak şart değil ama) bence faydalıdır. Yine de siz yapın, bakarız. M.S. ve diğer kullanıcılara da sorarsanız iyi olur. Birde katliam'lı maddelere kaynak ekleyebilirsiniz. Aslında SAM için olayın olup olmadığı yani katliamın yaşanıp yaşanmadığı tartışılmıyor. Tek başına bağımsız bir madde olarak kalıp kalamayacağını tartışıyoruz. Bir iki satırlık bir madde olacak ise silinmesi daha iyi. Ermenilerin müslümanlara karşı eylemleri (bu maddenin uygun başlığını da düşünmemiz lazım, öneriniz var mı?) maddesinde yer alabilirdi. Diğerler de Karabağ Savaşı içinde yer alabilir. Zaten kısmen aktardım. Mesela Ağdaban Katliamı maddesindeki kaynaksız kısımları temizlediğimizde (vaktiniz olduğunda temizlerseniz sevineceğim.) geriye çok az bilgi kalacak ve yine bağımsız bir madde olarak kalamayacaktır. Teşekkür ederim. Takabeg ileti 14:16, 13 Haziran 2009 (UTC)

Tarih projesiDüzenle

Merhaba, projeye hoşgeldiniz. Sizi aramızda görmek büyük mutluluk, tekrar hoşgeldiniz--Merube 89msj 14:34, 13 Haziran 2009 (UTC)

AnkaraDüzenle

Yeni ilçe olmuş sanırım ben de bulamadım. Çok garip.--Veritas 14:39, 13 Haziran 2009 (UTC)

Merkez ilçeleri belirtmeniz gerçekten çok çok iyi olmuş. Harita harika. Çok çok teşekkürler. --Veritas 14:42, 13 Haziran 2009 (UTC)

Merhaba. Ankara (şehir) maddesine Şablon:Ankara etiketli'yi yerleştirdim. Yalnız arka plan beyaz olsa daha güzel görünecek gibi gözüküyor. Bu resimdeki arka planın rengi de çok güzel. Bu resim commonsta kalmalı ama arka planı beyaz olanın da yüklenmesi güzel olur. Bunu sizden istesem çok mu istemiş olurum?--Veritas 16:15, 13 Haziran 2009 (UTC)

Sizce, Ankara (şehir) maddesinde nasıl gözüktü?--Veritas 16:22, 13 Haziran 2009 (UTC)
Resim isteklerimi size yığıp da yormak istemiyorum. Bunları yaparken hangi programı kullanıyorsunuz ve nasıl yüklüyorsunuz? Artık kendi başımın çaresine baksam iyi olur:)--Veritas 16:24, 13 Haziran 2009 (UTC)
O halde biraz kalabalık bir liste var. Yaptığınız svg haritasına adları da ekleyebilirseniz bilgi kutusunda ve bu resmin kullanıldığı yerlerde onu kullanırız. Ama bu resim için arka planın ilk yaptığınızdaki mi yoksa ikinci yaptığınızdakimi olduğuna karar veremedim. Siz hangisinin daha güzel gözükeceğine inanıyorsanız ona yapın. Bir de Ankara'nın Dosya:İzmir Turkey location map.PNG bu reismdeki gibi bir haritası yapılabilirse fena olmaz. Yani İzmir yerine Ankara'nın işaretliolduğu bir harita. --Veritas 16:28, 13 Haziran 2009 (UTC)

Evet.--Veritas 16:32, 13 Haziran 2009 (UTC)

Anlamadım. Bilgi kutusu için mi diyorsunuz; yoksa Şablon:Ankara etiketli'deki resmi mi küçülteyim sadece?--Veritas 16:38, 13 Haziran 2009 (UTC)
Tamam, küçültüyorum. 450px iyi mi?--Veritas 16:40, 13 Haziran 2009 (UTC)
İstekleri Grafik Laboratuvarına ekledim. --Veritas 16:48, 13 Haziran 2009 (UTC)

ÖdülDüzenle

 
Grafik Laboratuvarı'na katkıları ve birçok maddenin görsel açıdan zenginleştirmesine yardımlarından dolayı bu paleti Gökçe Yörük'e armağan ediyorum.
Katkılarının devamı dileğiyle... --Veritas 16:36, 13 Haziran 2009 (UTC)

Merhaba. Katkılarınız ve yardımlarınız için gerçekten teşekkürler. Bu paleti yeni resimler hazırlarken kullanmak üzere size armağan ediyorum. --Veritas 16:36, 13 Haziran 2009 (UTC)

Yarın ÖSS'ye giriyorum. Dualarınızı eksik etmeyin:)--Veritas 17:54, 13 Haziran 2009 (UTC)
Yaptım. Sağolun.--Veritas 11:16, 16 Haziran 2009 (UTC)

Ermeniler tarafından yapılan katliam belgeleriDüzenle

ERMENİLER TARAFINDAN YAPILAN KATLİAM BELGELERİ (1914-1921)"de Comerdli, Comertli, Cömerdli, Cömertli kelimeleriyle arama yaptım ama sonuç çıkmadı. Takabeg ileti 08:49, 14 Haziran 2009 (UTC)

Yani açık olarak "Katliam" denmiyor amma sayfa 948'de Cömertli'de Ermeniler tarafından öldürülen insanlardan bahsediliyor.--Gökçє Yörük mesaj 08:54, 14 Haziran 2009 (UTC)

Evet burda buldum. Yine de bu bilgiyle bir madde yaratmak çok güçtür. Değil mi? Takabeg ileti 09:01, 14 Haziran 2009 (UTC)

Azerbaycan'daki TürklerDüzenle

Selam. Azerbaycan'daki Türkler'e bakar mısınız? Niye bu kadar ısrarlı ??? Anlayamadım. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 14:36, 15 Haziran 2009 (UTC)

O halkların Azeri olduğunu düşünüyor değil mi? Her yaz bu tipden birini buluyoruz :D--Gökçє Yörük mesaj 14:38, 15 Haziran 2009 (UTC)
Sadece o sebepten mi? Azeri olsun olmasın bildiğim kadarıyla hepsi Türk'tür. Q sürümü sanki sadece Ceferoğlu öyle düşünüyormüş gibi imaj verilmekteydi. Gerekise diğer kaynakları da ekleyelim mi? Takabeg ileti 14:42, 15 Haziran 2009 (UTC)

Boş inançDüzenle

Selamlar. Boş inanç ve Hurafe maddeleri arasındaki fark nedir? Birleştirilmesi lazım değil mi?--Gökçє Yörük mesaj 20:43, 15 Haziran 2009 (UTC)

Nedir acaba ? Takabeg ileti 20:49, 15 Haziran 2009 (UTC)
Aslında Hurafe öbürünü de kapsıyor. Ne yapsak?--Gökçє Yörük mesaj 20:51, 15 Haziran 2009 (UTC)
İsterseniz birleştirebilirsiniz. Batıl inanç da Boş inanç maddesine yönlendiriliyor. Takabeg ileti 20:53, 15 Haziran 2009 (UTC)

SMADüzenle

Biri buraya adınızı eklemiş:)--Veritas 11:23, 16 Haziran 2009 (UTC)

Renkli imza yapmayı beceremiyorum:(--Veritas 11:45, 16 Haziran 2009 (UTC)

Gibi gibi.--Veritas 11:49, 16 Haziran 2009 (UTC)

Kullanıcı:Veritas/imza.js bunu hazırladım. Ama bunu nasıl imza olarak kullanabileceğimi bilmiyorum.--Veritas 11:56, 16 Haziran 2009 (UTC)

Her şeyi yapmıştım ama ham imzayı tıklamamışım. Teşekkürler.--Veritas ileti 12:04, 16 Haziran 2009 (UTC)

Beni çileden çıkarttılar. [2]--Veritas ileti 08:57, 17 Haziran 2009 (UTC)

Buradaki oylamayı buraya Taşıdım. Sizden oyunuzu tazelemenizi rica edebilir miyim. Teşekkürler şimdiden.--Veritas ileti 09:06, 17 Haziran 2009 (UTC)

SMDüzenle

Selam Gökçe. Kugark Katliamı (Arif Yunusof'un yazısından bağımsız olan kaynaklar bulunmuyor) v.s. propaganda amacıyla açılan bazı maddeleri geriştirmek zordur. Ben de hemen SAM göstermedim. Hem bekledim hem de bizaat araştırdım ama VP:KD kriterlerini sağlayabilecek üçüncü parti kaynakları bulunmadı. O yüzden maddenin geliştirilmeyeceğini düşünüp SAM gösterdim. Birde Ankara (şehir) ve Ankara iyice karışmış. Şu anki haliyle Ankara (şehir) maddesinin de Ankara (il) maddesinin de SM seçilmesi mümkün değil. Beklememiz lazım. Takabeg ileti 10:39, 17 Haziran 2009 (UTC)

Tarafsızlık için o katliam maddeleri kalmalı. Şöyle, Azerbaycan bu katliamları savunuyor, diğer devletler kabul etsin etmesin. Madde içinde Azerbaycan ..... şeklinde iddia ediyor şeklinde maddeler yeniden düzenlenebilir. Ankara maddesi için bekleyeceğim.--Gökçє Yörük mesaj 10:43, 17 Haziran 2009 (UTC)
Azerbaycan'ın iddiaları mı gerçekten? Kaynak açısından KD kriterini sağlamıyorsa silinecek veya mesela Yousof filanın iddiası olarak uygun maddeye yerleştirilecek. Değil mi? Takabeg ileti 10:45, 17 Haziran 2009 (UTC)
Herhangi ülkenin iddia ettiğine dair kaynak bulamadım. Şimdilik bu konuyu uzatmayalım. Kendiniz araştırıp ondan sonra geliştirebilir diyebilirseniz geliştirin. Şimdi Ankara ili maddesine bakarsanız iyi olacak. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 10:57, 17 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Bu hafta yayınına başlayacağım. Sizin de desteklerinizle bu haritalar seçildi. Olumlu yorumlarınıza da teşekkür ediyorum. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 14:52, 17 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Eğer ihtiyaç varsa 6 gün içinde herhangi il ya da illerin haritasını tasarlayabilirim. İsteğiniz varsa söyleyin lütfen.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 14:55, 17 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Tabii ki kısa sürede tüm ilçelerin haritalarını yapmak üzere bir proje başlatacağım. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 15:02, 17 Haziran 2009 (UTC)

SMADüzenle

Merhaba. Yeni bir SMA'mız var, Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparator. Oy kullanırsanız seviniriz. --Maniaqq 12:40, 17 Haziran 2009 (UTC)

Yorumunuzu gördüm. Ancak şunu belirtmek isterim ki; İngilizce vikideki kaynak sayısına eşit. Ve İng. vikideki madde de SM. --Maniaqq 12:56, 17 Haziran 2009 (UTC)

ÇeviriDüzenle

Merhaba. Bugün kent dışında olacağım için çeviri isteğinizi en erken yarın akşam yanıtlayabileceğim. İyi çalışmalar. ----Superyetkinileti 13:51, 17 Haziran 2009 (UTC)

Rica ederim. Çeviri şöyle:
"Dennis'le birlikte birinci ya da ikinci filmin düello sahnelerini çektik ve bu işin geri kalan bölümü Doubles tarafından üstlenildi. Bunun onlara çok pahalıya mal olduğu söylenebilir çünkü sahneleri çekerken bayağı hırpalandılar. "Karındaki testere" etkisi eskiden olduğu gibi "kafanın içinden geçen ok" biçiminde tasarlandı. Testerenin ağzı "U" biçimindeydi ve orta bölümü bele dolanabiliyordu. Bu bölümün beden üzerinde kalmasını sağlamak amacıyla orta bölüm bir kayışla tutturulmuştu. Testerenin ağız bölümüne uygun gömlek ve ceketler de tahminlerin ötesinde bir iş çıkardılar. Testerenin 'U' biçimli bölümünü sarmalayan ince ve uzun çelik kablolar da boru biçimindeki çelik levhalardan üretilmişti."
"Testerenin ön ve arka bölümleri (testerenin parlayan yassı bölümleri) bir testere döngüsünün içinde yer alıyorlardı. Böylece, döngü içindeki her testerenin ön ve arka bölümü bir zincir oluşturuyordu. Ön ve arka bölümler ise "U" biçimindeki çelik levhalarla bağlanmıştı. Bu levhalar arasında yer alan kablo ise zincirin ön ve arka döngülerinin eşgüdümünü sağlıyordu. Bubba'nın bedeninde de görülebileceği gibi "zincir"in ön ve arka bölümleri bu kablo tarafından taşınmaktaydı. Bir elektrik motoru tarafından işletilen sistem, bir büyücünün malzeme çantasından çıkmış gibiydi."
İyi çalışmalar. ----Superyetkinileti 00:21, 20 Haziran 2009 (UTC)

Güzel..Düzenle

Karadağlılar (Türk) maddesi için seni tebrik ederim. İngilizce vikipedide ve Britannica'da bile yok, hayret... İyi iş çıkarmışsın Lord :). Bu arada 3 hafta sonra sürprizle karşılaşmaya hazır ol, çünkü çalıştığın maddelerden biri pat diye SM olabilir...--вяí¢αи76ileti 20:39, 17 Haziran 2009 (UTC)

Ben Ayracı eklemedim Ayraç sayfasına hayatımda hiç girmedim ve yazı sayfasında da gözükmüyor. Bu nasıl iştir?--вяí¢αи76ileti 20:49, 17 Haziran 2009 (UTC)
Güzel kaynaklar buldum da vikipediye pek giremeyeceğim köyde dizüstüne yazacağım. İstanbul'a döününcede birden bire SM veya KM çıkacak...--вяí¢αи76ileti 20:54, 17 Haziran 2009 (UTC)
Bu madde için mi? Kaynak netten mi yoksa kitap filan mı? Yoksa canlı kaynak mı?--Gökçє Yörük mesaj 20:55, 17 Haziran 2009 (UTC)
Heyecenalandın galiba  ... Hangi madde olduğunu söylemem ama çeşitli kitap, ansiklopedi, dergi falan... araya da vikiye geçirirken internet kaynağı eklerim olur biter...--вяí¢αи76ileti 20:58, 17 Haziran 2009 (UTC)
Heycanlandırdın. Suçlu olduğun halde daha da heycanlandırıyorsun :D Gerçekten Karadağlılar için mi?--Gökçє Yörük mesaj 21:01, 17 Haziran 2009 (UTC)
Hevesin sönecek ama o değil... Hun, Göktürk, Uygur, Avar maddeleri falan... söylettin işte --вяí¢αи76ileti 21:04, 17 Haziran 2009 (UTC)
 • Karadağlılar maddesi için deyince. Heyecanlandım. Kaynak bulmak çok zor da. Yine de sevindim. Bu maddelerin durumu berbat. İnşallah, birlikte düzenleriz.--Gökçє Yörük mesaj 21:07, 17 Haziran 2009 (UTC)
Tamam, hele bir 3 hafta olsun da...--вяí¢αи76ileti 21:09, 17 Haziran 2009 (UTC)

Kayda değerlikDüzenle

Şuna bakın.--Gökçє Yörük mesaj 20:33, 17 Haziran 2009 (UTC)

Evet. Kugark Pogromu maddesi kayda değer olmadığı için Azerbaycan-Ermenistan çatışması sırasında etnik çarpışmalar maddesiyle birleştirilmiştir. Takabeg ileti 20:44, 17 Haziran 2009 (UTC)
Kaynaklar iyi gibi.--Gökçє Yörük mesaj 20:47, 17 Haziran 2009 (UTC)
Maalesef iyi değil. Doğrudan olayla ilgili kaynakların tamamı Ариф Юнусов'un yazısına dayalıdır. Yani bağımsız kaynaklar bulunmuyor. Takabeg ileti 20:53, 17 Haziran 2009 (UTC)
Maragha Katliamı ise stand-alone madde. Takabeg ileti 21:02, 17 Haziran 2009 (UTC)
 • O maddeye zaten sözüm yok ki. Siz de beni Atabey mi neyse o gruptan sandınız herhalde. Azeri milliyetçisi.:D Öyle bir şey söz konusu bile olmamalı. Ben sadece Azerilerin dediği de kalsın diye düşündüm. Ama birkaç kişi tarafından ortaya atılmış. Oyumu geri alabilirim.--Gökçє Yörük mesaj 21:05, 17 Haziran 2009 (UTC)
Yok yaw. Bizim Gökçe'nin herhangi grupa katıldığını düşünmüyorum. Takabeg ileti 21:07, 17 Haziran 2009 (UTC)

+ Geri alırsanız iyi olur (kendi kararınızla tabi). Takabeg ileti 18:54, 18 Haziran 2009 (UTC)

Tamamdır. Sabri'ye de sordum da Volga Volga değil mi? Takabeg ileti 21:11, 17 Haziran 2009 (UTC)
Bildiğim kadarıyla Ankara diye birilçe yok. Ankara birkaç merkez ilçeden oluşuyor ve bu ilçeler birleşip büyükşehir belediyesinioluşturuyor. Yanibizim Ankara (şehir) diye açtığımız şey Ankara merkez ilçeleri yani Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bu yüzden iki madde yeterli diye düşünüyorum. --Veritas ileti 16:42, 19 Haziran 2009 (UTC)
Size katılamıyorum. Çünkü ilçe devletin bir kurumu. Şehir öyle değil amma. Neyse olmazsa ben taşıyayım.--Gökçє Yörük mesaj 16:50, 19 Haziran 2009 (UTC)
Bu konuda haklısınız.--Veritas ileti 16:53, 19 Haziran 2009 (UTC)

???Düzenle

Selam Gökçe. Yanlış hatırlamıyorsam, dün biz Ağdaban değil Kugark konuşuyorduk. Gerç Ağdaban'ın da kaynakların çok az olduğu gerçek. İyi çalışmalar. Görüşürüz. Takabeg ileti 20:05, 18 Haziran 2009 (UTC)

Size Ankara'nın ve diğer illerin sınıflandırılması ile ilgili bir mesaj göndermiştim. Herhalde görmediniz.--Gökçє Yörük mesaj 15:08, 19 Haziran 2009 (UTC)
Neredeeeeee? Takabeg ileti 15:09, 19 Haziran 2009 (UTC)
78.180.52.160 alt başlığında.--Gökçє Yörük mesaj 15:12, 19 Haziran 2009 (UTC)

Ankara ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi Ankara ili var. Bu Türkiye'nin 81 ilinden biri ve Akyurt, Ayaş gibi ilçelerden oluşuyor. Ankara ilçesi var. Bu ilçe Ankara ilinin ilçelerinden biri ve bir sürü köylerden ve merkez ilçelerinden oluşuyor. Bir de Ankara şehri var. Yani 3 tane Ankara maddesi açılmalı

Özür dilerim. Okudum ama unuttum. Evet Ankara (yani şehir), Ankara ili ve Ankara merkez ilçesi mi olacak? Takabeg ileti 15:15, 19 Haziran 2009 (UTC)

Ankara merkez ilçesine kaymakam atanıyordur demek ki. Ankara merkez ilçesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin alanlarını gösteren harita var mı acaba? Takabeg ileti 15:17, 19 Haziran 2009 (UTC)

 • Ankara merkez ilçesine kaymakam bakıyor mu bilmem. Çünkü bu merkez ilçesine bağlı ilçe(cik)ler de var. Bu ilçe(cik)lerin de kaymakamları var. Ayrıca o haritayı bulmak zor. Ankara'nın Pursaklar diye merkeze bağlı ilçesi var. Onun bile nette haritası yok. Bu Ankara maddesi karışık olduğu için başka bir il üzerinden anlatayım. Mesela Balıkesir'den. İl maddeleri için 3 sayfa açılmalı.
 1. Balıkesir ili maddesi. Susurluk, Havran, mavran bütün ilçeleri içeren 81 ilden biri.
 2. Balıkesir ilçesi maddesi. Balıkesir şehri, beldeler, köyleri içeren Balıkesir iline bağlı ilçe.
 3. Balıkesir (şehir) maddesi. Köyler, beldeler hariç sadece şehir.

İlçe maddelerine gelince (Havran'ı ele alalım) 2 madde açılmalı.

 1. Havran ilçesi maddesi. Havran şehri, beldeler, köyleri içeren Balıkesir iline bağlı ilçe.
 2. Havran (şehir) maddesi. Köyler, beldeler hariç sadece şehir.

Bence en doğrusu bu. Sizce?--Gökçє Yörük mesaj 15:25, 19 Haziran 2009 (UTC)

Hmm. Zor iş olacak gibi gözüküyor. Daha önce de buna benzer konuyu köy çeşmesinde konuştuk. Madde merkz ilçesi mi anlatıyor yoksa şehri mi? diye. Bu arada "Pursaklar diye" demeyin, biliyorum:)) Girişinde (ama belediyenin girişi) cami altında Yunus Market var değil mi? İl, ilçe, şehir konusunu tekrar köy çeşmesinde açalım mı? Verias ne diyecek acaba ? Takabeg ileti 15:35, 19 Haziran 2009 (UTC)
 • Köy Çeşmesi'ne bence siz taşıyın. Doğru söylemek gerekirse sizin yazdıklarınız daha çok rabet görüyor.--Gökçє Yörük mesaj 15:55, 19 Haziran 2009 (UTC)
Rabet mi nefret mi bilmiyorum:) Ama şu an elimde somut kaynaklar olmadığı için biraz bekleyelim. Belki ilçe maddesinde hem ilçe hem de şehir anlatılabilir. Düşünüyorum. Takabeg ileti 16:34, 19 Haziran 2009 (UTC)

Hurafe / boş inançDüzenle

Selamlar. Boş inanç ve Hurafe maddeleri arasındaki fark nedir? Birleştirilmesi lazım değil mi?--Gökçє Yörük mesaj 20:36, 15 Haziran 2009 (UTC)

Merhaba. Elbette aynı şey. Şu anda her iki maddenin de sistemik önyargı taşıdığını düşünüyorum, "boş inanç", 13 rakamı gibi örnekleriyle batı kültürünün, "hurafe" ise olaya İslami perspektifle bakarak doğu kültürünün açısından yazılmış. Madde birleştirilsin, evet, ama daha dengeli bir içerik kullanarak. Bir de kaynak belirtmek lazım. Şimdilik birleştirme şablonu ekliyorum. Teşekkürler, Filanca 17:01, 19 Haziran 2009 (UTC)

Tamam o halde size bırakıyorum :) Aslında her iki maddede de kaynak sorunu da var, el atmanız iyi olmuş. Saygılar, Filanca 17:06, 19 Haziran 2009 (UTC)

Hayır yok.bir de küçük bir uyarı.[3] ve [4] mesajlarda yaptığınız gibi diğer kullanılıcıları küçük düşürecek mesajlar yazmak,millliyetçi ve s. şekilde damgalamak kişisel saldırı kasamındadır.bilginiz olsun.--Qarapapaq ileti 19:44, 19 Haziran 2009 (UTC)

AsyaDüzenle

Teşekkürler, ama onların çoğu diğer ülkelere bağlı özerk bölgeler, yani Nahçıvan ya da Sincan gibi bölgeler tamamen bağımsız değil, o yüzden maddeye eklemek istemiyorum. Raning-friciz-rulcall me, I'm yours   14:42, 20 Haziran 2009 (UTC)

Kusura bakmayın, sadece "ülke" kapsamına girmedikleri için eklemiyorum. Raning-friciz-rulcall me, I'm yours   14:48, 20 Haziran 2009 (UTC)

Selam Gökçe. Kategori:İran Gürcüleri kişiler için bi kategori değil mi ? Takabeg ileti 14:55, 20 Haziran 2009 (UTC)

en:Pishkinid dynasty'de öyle yapılmış da.--Gökçє Yörük mesaj 15:09, 20 Haziran 2009 (UTC)
Hmm. Piştekin diye bir terimi bulamıyorum. Pishtekin ise google'da 2 hit! Ama o maddeyel doğrudan alakalı değildir. Pishtakin ise 8 hit! Pishkin 8800 hit! Pişkin 32800 hit! (yine de bunlardan hangisinin alakalı olduğunu bilmiyorum da) v.s. mi ? Takabeg ileti 15:18, 20 Haziran 2009 (UTC)
Şunun çevirisinin üstesinden gelemedim. "during his 1068 expedition against Georgia and brought as a prisoner to Iran." Sizce adam mı tutuklu olarak getiriliyor?--Gökçє Yörük mesaj 15:16, 20 Haziran 2009 (UTC)

onun Gürcistan Seferi sırasında ... İran'a esir olarak getirildi. Takabeg ileti 15:20, 20 Haziran 2009 (UTC)

Teşekkür ederim. Yalnız Pishkin filan diyince alakasız şeyler de çıkıyor. Azerice Viki'de bu konuları detaylıca bilen biri var. Enver Çingizoğlu diye. Daha fazla bilgiyi ondan alırız.--Gökçє Yörük mesaj 15:25, 20 Haziran 2009 (UTC)

Karşınıza bu pişkin mi çıkıyor ? Şaka idi. Umarım Enver'den faydalı bilgi alacaksınız, amin. Takabeg ileti 15:28, 20 Haziran 2009 (UTC)

Amin. Bence factlamanıza gerek yok. İranica'da "the reign of the Pīštakīn (or Pīškīn) dynasty" yazıyor. Factları çıkarıyorum. Enver'in kitabında da Piştekinliler yazıyor zaten.--Gökçє Yörük mesaj 15:30, 20 Haziran 2009 (UTC)
Pīštakīn (or Pīškīn) dynasty gördüm. Piştekin olduğuna emin misiniz? Takabeg ileti 15:39, 20 Haziran 2009 (UTC)

تگین yazıyorsa büyük ihtimalle Tekin'dir. Takabeg ileti 15:42, 20 Haziran 2009 (UTC)

پیشتگین mi acaba? Takabeg ileti 15:45, 20 Haziran 2009 (UTC) Anladığım kadarıyla یش تگین ayrı ayrı yazılıyor. Takabeg ileti 15:50, 20 Haziran 2009 (UTC)

Pişkin پیشگین ve Gürcü گرجی ile arandığında bayağı sonuç çıkıyor. Takabeg ileti 15:58, 20 Haziran 2009 (UTC)

 • Tekin olmalı. Azeri kaynaklarında (Enver'in kitabında) öyle geçiyor.--Gökçє Yörük mesaj 18:08, 20 Haziran 2009 (UTC)
Enver'in kitabı Türkçeye çevirildi mi? Takabeg ileti 19:12, 20 Haziran 2009 (UTC)
Hayır, ama Azerice'den karşılığı aynen Piştekinliler oluyor. az:Qaradağ vilayətinde de geçiyor ayrıca. Enveri'in makalesi.--Gökçє Yörük mesaj 19:19, 20 Haziran 2009 (UTC)
Herşey google ile olmuyor ama Piştəkinli kelimesinin google araması sonucu 3 hit ! Ənvər Çingizoğlu'nun kitabı elinizde mi ? Takabeg ileti 19:24, 20 Haziran 2009 (UTC)
Birde Ənvər Çingizoğlu maddesine göre kendisi tarihçi değil yazar. Takabeg ileti 19:26, 20 Haziran 2009 (UTC)

Buna göre پيشگين اوغوللارى yani Pişkinoğulları. Gerç blog :)) Takabeg ileti 20:12, 20 Haziran 2009 (UTC)

 • O da olabilir. Ekleyelim mi? Enver'e mesaj attım ayrıca. Bir de hanedanın Farsçası sağlamsa ekleyelim mi?--Gökçє Yörük mesaj 20:16, 20 Haziran 2009 (UTC)
Bence eklenebilir. Çünkü sabit bir Türkçe karşılığı yok. Granti olsun diyorum. Birde Farsçası değil Azericesi :) Takabeg ileti 20:19, 20 Haziran 2009 (UTC)
Öncekilerin Farsçasından bahsetmiştim. Pişkinoğulları için kaynak verelim mi peki?--Gökçє Yörük mesaj 20:20, 20 Haziran 2009 (UTC)
Bir de dün Karadağ (İran)'ı açtım.--Gökçє Yörük mesaj 20:22, 20 Haziran 2009 (UTC)
Farsçasının yazımı benim uydurma ve kaynakları bulmadım. Bulacam da. Önce Azericesini eklerseniz iyi olur. Blog ama tutarlı bir yazıya benziyor. Sonra içerikte sorun bulunduğunda kaldırabiliriz. Şimdilik blog ekleyelim:) Takabeg ileti 20:28, 20 Haziran 2009 (UTC)
İngilizce Vikideki madde de tutarsız. Başlığı Pishkinid ama maddenin başlangıcında Pishteginid. Takabeg ileti 20:33, 20 Haziran 2009 (UTC)
Öyle. Kullanıcılarla ilgili. Bir de Karadağ maddesi için "منطقه قره داغ " Farsça kısmına koyayım mı?--Gökçє Yörük mesaj 20:37, 20 Haziran 2009 (UTC)
Kaynak varsa. Ama Farsçası gerçekten Mantaqe-ye Qaradag mı? Yoksa başka adı mı var? Takabeg ileti 20:49, 20 Haziran 2009 (UTC)
Bilmem ki. Daha önceleri sormuştum, siz onu bulmuştunuz.(burada) Ne yapsak?--Gökçє Yörük mesaj 20:53, 20 Haziran 2009 (UTC)
Evet var nette. Ama doğru mu? Takabeg ileti 21:02, 20 Haziran 2009 (UTC)

Dağ Yahudilerine yönelik katliamDüzenle

Selam Gökçe. Dağ Yahudilerine yönelik katliam maddesi için Rövşən Mustafayev'in araştırmasından bağımsız kaynakları bulabildiniz mi? Takabeg ileti 02:10, 21 Haziran 2009 (UTC)

KaradağDüzenle

Bir sorum var. Piştekinlilerden sonra Karadağ (İran) ve Tebriz yöresi İlhanlıların egemenliğine, sonra Çobanilere, sonra Karakoyunlulara, sonra Akkoyunlulara ve sonra da Safevilere geçti değil mi? Timur ne arada bu topraklara egemen oldu acaba? Bir de bu konuda kaynak ve tam tarihler lâzım.--Gökçє Yörük mesaj 15:05, 21 Haziran 2009 (UTC)

Tam olarak bilmiyorum. Şu an şehir dışında olduğum için yanımda kaynaklar da yok. Beş Yıllık Seferinde İran Teimur tarafından fethedildiğine göre 1392'den sonra olmalı. Timur İmp. maddesindeki hariata'da sanki fethedilmemiş gibi görünüyor. Belki doğrudan idare edilmemiş olabilir. Yarın araştıracam. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 15:36, 21 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük. Latrans Serisi haritaların yayınına çok yakında başlayacağım. Ancak TR il bilgi kutusu şablonunda da resim değişikliği yapmamız gerekecek yoksa o eski haritaların kullanıldığı sayfalar (Örn. Muğla) bu ilginç haritalara mahkum kalır. Bu yüzden yayını tamamladığımda (şablon görselliğindeki tecrübeniz nedeniyle) siz bu şanlonu düzenlerseniz sevinirim. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 19:10, 21 Haziran 2009 (UTC)

Selamlar tekrardan. "پيشگين اوغوللارى" kelime grubunun telaffuzu nasıldır? Devletler ve hânedanlar adlı kitapta Piştekinlilere Eher Beyleri diyor. Eher Beyliği desek olur mu?--Gökçє Yörük mesaj 16:39, 21 Haziran 2009 (UTC)
Pişkin ogulları. Birde Eher Beyleri, Ahar Beylerin taşracası sanırım :) Takabeg ileti 16:45, 21 Haziran 2009 (UTC)

PiştekinlilerDüzenle

 • Malesef, ilgi alanıma girmediğinden konu hakkında bilgiye sahip değilim, fakat yine de elimdeki kaynaklarda bakmaya çalışırım. İyi çalışmalar. --Muratsahinmesaj 18:44, 21 Haziran 2009 (UTC)

Vikiproje:TarihDüzenle

Gelecek ayın işbirliğini öneri ve oylamalarınızla, belirleyin!-- Serhan+tr 21:39, 21 Haziran 2009 (UTC)

ArasbaranDüzenle

Karadağ maddesi ile en:Arasbaran aynı mı? O sayfada bir de biyosfer yazıyor. Onun ne olduğunu biliyor musunuz--Gökçє Yörük mesaj 11:06, 22 Haziran 2009 (UTC)?

Valla tam olarak bilmiyorum. Belki aynı. Burdaki biyosfer terimi UNESCO'nun dünya miras kategorilerinden sanırım. Anladığım kadarıyla Arasbaran Ahar'daki bi orman'ın adı, Qaradaq ise Ahar'daki bi dağın adı.Takabeg ileti 11:18, 22 Haziran 2009 (UTC)
O zaman Arasbaran Ormanı diye bir sayfa açayım. Olur deemi?--Gökçє Yörük mesaj 11:20, 22 Haziran 2009 (UTC)
Araştırıyorum. Ama UNESCO Dünya miras listesinde Arasbaran'ı bulamıyorum. UNESCO ile alakasız olsa da Arasbaran maddesi açılabilir. Eğer Karabağ ile eş anlam ise sonra birleştirilebilir. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 11:37, 22 Haziran 2009 (UTC)

Armağan için teşekkürlerDüzenle

Merhaba. Armağan için teşekkür ederim. Bundan sonra da hizmetinizde olacağım. İyi vikiler, kolay gelsin   ----Superyetkinileti 13:04, 22 Haziran 2009 (UTC)

AğdabanDüzenle

Selam Gökçe. Gösterdiğiniz kaynak ne üçüncü parti ne de tarafsız bi kaynak. Diyor ki:

Armenian fascists set on fire the village Agdaban of the Kelbajar region, tortured 779 peaceful villagers and completely burned 130 houses. There was no limit to the brutality of the Armenians. 67 people were killed, among them 8 elderly people at the age of 90-100 and 2 children, 7 women were burnt alive, 2 people were reported missing, 12 people were heavily wounded.

katliam veya ölümlerin yaşanıp yaşanmadığı tartışılmıyor. Önemli olan kaynaklar. Eğer sadece bu tür kaynaklar bulunuyorsa ve üçüncü parti tarafsız kaynaklar bulunmuyorsa' X'e göre yani burda Azerbaycan Cumhuriyeti (Dışişleri mi?)'ne göre ....... şeklinde mesela Karabağ Savaşı maddesinde yer alabilir. Stand-alone madde olarak kalması uygunsuzdur SAM kriterlerine (VP:K, VP:KD v.s.) göre. İyi çalışmalar.

Takabeg ileti 15:19, 22 Haziran 2009 (UTC)

Şuan kaynak arıyorum.--Gökçє Yörük mesaj 15:20, 22 Haziran 2009 (UTC)
BYEGM sitesinde de sivil ölümlerinden bahsediliyor.--Gökçє Yörük mesaj 15:26, 22 Haziran 2009 (UTC)
Ayın Tarihi'nin kaynak olarak geçerli olduğunu düşünüyorum. Fakat Ağdaban Katliamı ndan behsetmiyor. Takabeg ileti 15:32, 22 Haziran 2009 (UTC)
Sivil ölümlerinden ve Ermeni tanklarının bölgeye girişinden bahsediliyor. Bu insanlar tankları görünce ölmediler herhalde.--Gökçє Yörük mesaj 15:40, 22 Haziran 2009 (UTC)

Turan ve Assa-İrade ajanslarının Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayanarak yaptıkları açıklamalarda da, Ermeni militanların Karabağ'daki Susa kenti ve Kelbeçer bölgesindeki Agdaban köyüne tank ve zırhlı araçlarla hava destekli saldırıları sonucu, en az 21 sivilin öldüğünü, yaklaşık 60 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bu cümle ancak muharebe sırasında sivillerin öldüğü anlaşılıyor. Ayrıca duyurdu diyor. Takabeg ileti 15:49, 22 Haziran 2009 (UTC)

Nerede? Bir de Ahar, Safevi hakimiyetine 1501'de mi girdi? Elinizde kaynak var mı?--Gökçє Yörük mesaj 19:02, 22 Haziran 2009 (UTC)
Tekrar selam. Sitede derken Ayın Tarihi mi? Onu aramadım. Karabağ Savaşı maddesindeki Ağdaban Katliamı başlık altında yer alan cümleyi şu cümle ile değiştirsek mi? Takabeg ileti 19:04, 22 Haziran 2009 (UTC)

Ağdaban'a saldırıDüzenle

Turan ve AssA-İrade'nin Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Ermeni militanlar 'ın Ağdaban köyüne yönelik düzenlediği saldırıda en az 21 sivil ölmüş ve yaklaşık 60 kişi yaralamıştır.[1]


 • Tama Veritas düzeltmeyi yaptı. Bir sorun vardı da. Neyse yine de teşekkürler.--Olağan Şüpheli 16:12, 22 Haziran 2009 (UTC)
 1. ^ Ayın Tarihi

Savaş bilgi kutusuDüzenle

Hocalı Katliamı maddesinde tartışmadan geri almamanı öneririm.Zira vandalizm olarak algılana bilir.Kaldırma nedenleri tartışma sayfasında Savaş bilgi kutusu başlığında belirtirsen iyi olur.--Qarapapaq ileti 17:51, 22 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük. Latrans Serisi haritaları .svg formatında yüklemeye karar verdim ancak bir sorum olacak. Acaba svg formatındaki bir dosyanın 10 MB büyüklüğünde olması, bu dosyanın Vikipedi'ye yüklenmesine izin verir mi? Yoksa 12,5 milyon pikselden fazla olur ve resim yüklenmez mi? Sizce uygun boyut kaça kaç olmalıdır? Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 21:19, 22 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Yine de teşekkür ederim. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 21:33, 22 Haziran 2009 (UTC)


"Ağdaban'a saldırı" başlığı için bir şey diyemeyeceğim amma içerik olabilir. Ahar, Safevi hakimiyetine 1501'de mi girdi?--Gökçє Yörük mesaj 19:09, 22 Haziran 2009 (UTC)
Ahar için tam bilgi alamadım. İsmail 1501'de Tebriz'e girdi. 1502'de Azerbaycan Seferi'ni başlattı. 1502 olabilir ama orası dağlık olduğu için gitmemiş olabilir:)) Takabeg ileti 19:26, 22 Haziran 2009 (UTC)

NotDüzenle

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük. Sonunda haritanın son halini svg formatında yükledim. svg olunca biraz deforme oldu sanki ne dersiniz? Sizce svg mi olmalı yoksa png mi? Bir de kıyıları gösteren siyah çizgileri kaldırmayı düşünüyorum. Sizce nasıl olur?
 
Yorumunuzu bekliyorum. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 10:40, 23 Haziran 2009 (UTC)

AğdabanDüzenle

Bu 1 Ocak 1999 tarihinde Ağdaban'da konuşlandırılmakta olan Ermeni birlikler (orda 538. Bağımsız Motorize Piyade Alayı diyor)e ait tanklar, zırhlı araçlar ve top hakkındaki yazı. Takabeg ileti 11:27, 23 Haziran 2009 (UTC)
Bu da var ayrıca.--Gökçє Yörük mesaj 11:20, 23 Haziran 2009 (UTC)
Peki bu?--Gökçє Yörük mesaj 11:29, 23 Haziran 2009 (UTC)
Aynı değil mi? Takabeg ileti 11:29, 23 Haziran 2009 (UTC)

ÖSSDüzenle

Selam. Tartışma:Altın elbiseli adam 'daki tartışma ile ilgili olarak akademik ortamdaki görüşler ile ÖSS'nin doğru ceveplarının çeliştiği bütün maddelerde bu tür bilginin yer alması gerektiğini düşünüyorum. Görüşünüz? Takabeg ileti 00:49, 25 Haziran 2009 (UTC)

ArasDüzenle

Aras Cumhuriyeti maddesinin açıldığını gördüm. Sizi de haberdar etmek istedim. Takabeg ileti 11:13, 25 Haziran 2009 (UTC)

Sesli maddeDüzenle

 • Selamlar. Katliam (film) maddesini sesli halini yüklemek istiyorum. Bir sorum olacak. İlgili sayfada belirtilen programlar için bilgisayara ek bir parça almak gerekiyor mu?--Gökçє Yörük mesaj 14:57, 25 Haziran 2009 (UTC)
 • Merhaba, hayır herhangi bir ek parçaya tabiki mikrofon hariç gerek yok. --Manco Capac 06:31, 26 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük. Sonunda Latrans Projesi tamamlandı. Bu seriye olan desteğinizden dolayı teşekkür ederim. Şablonlardaki resimleri değiştirmeye başlayabilirsiniz. Haritaları Dosya:Latrans-Turkey_location_ilinadı.svg (Örneğin: Dosya:Latrans-Turkey_location_Adana.svg) şeklinde yazarak bulabilirsiniz.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 14:15, 26 Haziran 2009 (UTC)

Köy arş.Düzenle

 • Selamünaleyküm. Öncelikle geçmiş Kandiliniz mübarek olsun. Bugün elime birkaç bilgi geçti. Köy Çeşmesine aktarmak istiyorum. Size soruyorum, hani demiştiniz eskiden Köy Çeşmesinde il-ilçe tartışması açıldı diye. Bulamadım da onu. Belki siz nerede olduğunu hatırlıyorsunuzdur diye düşündüm. Biliyor musunuz?--Gökçє Yörük mesaj 19:28, 26 Haziran 2009 (UTC)
Wa alaikum salam. Örneğin burda. Takabeg ileti 19:34, 26 Haziran 2009 (UTC)
Uygun bir vaktimde fikir belirtmeye çalışacağım.Kolay gelsin.--Eldarion 20:39, 26 Haziran 2009 (UTC)
 • Haber verdiğiniz için çok teşekkürler, bir yorum ve bir soru bıraktım :) ilgili sayfaya. Ayrıca kendi sayfanızda da böyle bir işe giriştiğiniz için tebrik ve teşekkürlerimi belirtmek isterim. İyi vikiler, iyi çalışmalar--Merube 89msj 20:48, 26 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük. Öncelikle teşekkürler, beğendiğinize sevindim. İstanbul'un ilçeler haritasına başladım ve projenin şu an % 40'ını bitirdim. Bir haftaya kadar eğer bir sorun çıkmazsa onu da yayımlayacağım. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 12:40, 27 Haziran 2009 (UTC)

Ballıca SultanDüzenle

 • Selamlar. Balıkesir'de Ballıca Sultan adlı ünlü bir türbe var. Bu türbenin sayfasını açmak istiyorum. İyi bir çalışma yaptım. Kayda değerlikten dolayı silinir mi?--Gökçє Yörük mesaj 09:41, 27 Haziran 2009 (UTC)
KD'den silineceğini zannetmiyorum. İyi çalışma yaptığınıza göre kaynak sorunu da yoktur herhalde. Birde Azeri Vikiyi geziyorsunuzdur. Ben de gezdim:) Çok üzücü. İçeriklerin taraflılığı (bir örneği Tartışma:Azeriler'de gösterdim.) Sadece içerik sorunuyla sınırlı kalmayarak bir hizmetlinin Sabri76'ye baskı uyguladığından haberdar oldum. Bazı kullanıcılar da size. Azeriler ile ilgilenenleri soğutan aşırı milliyetçilikleri... Cidden durum üzücü. Yine de size yardım eden Azeri arkadaşlar da var. Bu iyi haber. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 09:56, 27 Haziran 2009 (UTC)
P.S. Ballıca adlı bir sigara vardı. O aklıma geldi:) Takabeg ileti 09:56, 27 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Afedersiniz. Merkez ilçe derken? Kastettiğinizi tam anlayamadım.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 13:31, 27 Haziran 2009 (UTC)

TartışmaDüzenle

Merhaba Gökçe, tartışmayı baştan sona okuduktan sonra yorumumu yazarım. Şuan konudan biraz uzağım. Teşekkürler.--Gökhan 15:25, 27 Haziran 2009 (UTC)

Köy ÇeşmesiDüzenle

Merhabalar, vaktim oldukça ilgilenmeye çalışırım. Teşekkürler, iyi çalışmalar. --M.M. ileti 22:39, 27 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Gökçe Yörük. Sanırım Afyonkarahisar sayfasındaki harita çıkmamış. Haritayı Afyonkarahisar yerine afyon olarak yüklemiştim de. Şimdi aynı dosyayı bir de bu isimle mi yükleyeyim? Ne önerirsiniz? Bu arada İstanbul haritalarını üretmeye başladım. 2-3 güne hazır olurlar. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 10:37, 28 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük. İstanbul'un ilçelerini bilindik adlarıyla yükleyeceğim. Diğer tüm ilçelerin isimleri de kaynaklarımda mevcut. Ancak görsel kaynak problemim oluyor bazen, örneğin internette çoğu ilin ilçelerini gösteren harita yay yok, ya da gerçek sınırlarla hiç ilgisi olmayan resimler. Ancak bunun da üstesinden gelmeye çalışıyorum. Ayrıca bütün illerin haritasını yapacak mıyım o şuan belli değil. Ama mevcut haritalar gerçekten de çok ilginç, yani bunları böyle bırakmak Vikipedi için hiç iyi olmaz. Yani şuan için Ankara, Adana, İzmir gibi illerin ilçelerinin haritalarını yapmayı planlıyorum. Ancak diğerleri için bir kesinlik söyleyemem. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 10:34, 29 Haziran 2009 (UTC)

oylamaDüzenle

Selamlar. Şurada bir oylama var. Katılırsanız sevinirim.--Gökçє Yörük mesaj 10:32, 29 Haziran 2009 (UTC)
Selamlar, vakit buldukça ilgilenmeye çalışırım. Teşekkürler, --M.M. ileti 10:37, 29 Haziran 2009 (UTC)
Oylamayla mı karar verilecek? Takabeg ileti 11:28, 29 Haziran 2009 (UTC)
Köy Çeşmesi'nde açıklama yaparsanız sevinirim.--Gökçє Yörük mesaj 11:34, 29 Haziran 2009 (UTC)
Yaptım ama şimdi çıkmalıyım, şimdi çıkmalıyım. İyi çalışmalar...--вяí¢αи76ileti 11:42, 29 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük. İstanbul'un ilçelerini bitirdim. Bugün Ankara'ya başlamayı düşünüyorum. Ankara ve Balıkesir haritalarını bana ulaştırırsanız sevinirim. Muhtemelen İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Antalya, Mersin illerinin haritalarını yapacağım. Bunları bir bitireyim diğerlerine de bakarız. Ancak başka projeler de tasarladığım için bir kesinlik söz konusu değil. Haritaları bekliyorum. Umarım İstanbul haritalarını beğenirsiniz. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 17:22, 29 Haziran 2009 (UTC)

OylamaDüzenle

 • Selamlar. Şurada bir oylama ve tartışma var. Katılırsanız sevinirim.--Gökçє Yörük mesaj 19:10, 29 Haziran 2009 (UTC)
 • Vikipedi ilkeleri gereğince; bu tür konular öncelikle oylama yerine görüş paylaşımına açılmalı, bolca tartışılmalı. Çünkü Vikipedi çoğunluk demokrasisi değildir. Bu nedenle oylamayı doğru bulmuyorum; ancak tartışmaya katılabilirim fırsat bulursam. Zaten görüşümü daha önce de belirtmiştim. Görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar... --DsMuratileti 19:28, 29 Haziran 2009 (UTC)
 • Tartışmayı gördüm ancak tamamını inceleyecek vaktim olmadı. Zaman bulursam belki görüş bildirebilirim. İyivikiler... [ho? ni!] 19:44, 29 Haziran 2009 (UTC)
 • Selam. Daha fazla zamanım olduğu bir gün konuyu incelemek istiyorum. Oy verme konusunda Dsmurat'a katılıyorum. İyi vikiler-- Serhan+tr 19:59, 29 Haziran 2009 (UTC)

Seçkin resim adaylığıDüzenle

Acaba buradaki tartışmaya katılabilir misiniz? Durkin 19:33, 29 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba Sayın Gökçe Yörük. İstanbul haritalarını iptal edebilirim çünkü benim haritamda yalnızca Dosya:Istanbul-wiki.svg haritasındaki ilçeleri göstermişim. Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir gibi ilçeler bulunmuyor. Sizce bu haliyle mi yüklenmeli yoksa tüm bu ilçeler bulunmalı mı? İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 11:39, 30 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Acaba tüm yaptığım illerin haritaları aynı renk mi olsun, yoksa farklı renkler mi kullanayım? İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 13:01, 30 Haziran 2009 (UTC)

KarasiDüzenle

Tartışmaya daha da devam edersem benim yüzümden sinirlenip engellenebilirsin. Ayrıca tartışma devam etse sen var, ben yok demeye gelecekti neredeyse. Aramız yumuşasın diye Karesi Beyliği'ne biraz katkı yaptım. Bu arada hepsi de kitap ve dergi belirt şeklinde cite'li. Ancak beylik toprakları düzensiz görünüyordu, kolon koydum...--вяí¢αи76ileti 10:55, 30 Haziran 2009 (UTC)

Romanya KrallığıDüzenle

Selam. Romanya Krallığı maddesi varmış. İlgi alanınıza giriyordur herhalde. Sizi haberdar etmek istedim. Takabeg ileti 12:20, 30 Haziran 2009 (UTC)

oyDüzenle

 • Selamlar. Yeni açtığınız yönerge acaba bugünlerde ben de böyle bir şey yaptığımdan dolayı mı açıldı?--Gökçє Yörük mesaj 13:28, 30 Haziran 2009 (UTC)
Selamlar, Vikipedi kurallarına aykırı hareket eden kim olursa olsun uyarılır bir şekilde. Eğer sizi kural ihlali yaparken görürsem sizi de uyarırım. Ama içiniz rahat olsun, ve hatta bakınız VP:İNOV.. İyi çalışmalar. --M.M. ileti 13:33, 30 Haziran 2009 (UTC)

Alakasız oldu biraz sankiDüzenle

Biraz alakasız bir soru gibi olcak ama merak .Köy çeşmesinde örneklerinizde genelde Balıkesir var,Balıkesirli misiniz? ----Coollandİletişim 16:20, 30 Haziran 2009 (UTC)

 • Akrabalarımın büyük çoğunluğu (annem ve babam dahil) Balıkesirli,ben Antalya'da doğdum ama sayılırım ----Coollandİletişim 16:59, 30 Haziran 2009 (UTC)
 • Her yaz giderim ama Balıkesir merkezde pek fazla bulunmam gittiğimde, anneannemleri ve babaannemleri ziyaret amacı olduğu için Selimağa Köyü'nde bulunuyorum daha çok----Coollandİletişim 17:04, 30 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Merhaba. Öncelikle İstanbul haritası çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de en doğru haritayı arıyordum. Renkler konusuna gelince. Ben farklı renk düzenleri yaratmıştım. Bunlar Türkiye haritalarında kullanılandan çok daha canlı ve her ne kadar bu göreceli olsa da maddeye farklı bir hava katıyor, maddenin çekiciliğini artırıyor. Çünkü renkler Türkiye haritasındaki gibi mat değil. Ancak göz de almıyor. Ne parlak, ne soluk anlayacağınız. İsterseniz birer örnek yüklerim, birlikte karar veririz. Ancak beğenilecek renkler olduğuna inanıyorum. Çünkü renkleri defalarca inceleyip kodlarıyla küçük oynamalar yaparak bu renkleri elde ettim. Ayrıca yüklemeye gelince tam da benim düşündüğümü söylediniz. Ben de bir yazılı harita yükleyip, diğerlerinde de ilçelerin konumlarını gösteriyorum. Çünkü üzerinde kaydedildikten sonraki oynamalar kaliteyi düşürüyor. Fireworks, Paint gibi programlar kullanarak sonradan dolduruluyor ancak sınırların düzgün boyanmaması vb. sorunlar çıkıyor. Ankara ve İzmir'in haritaları olsa çok iyi olurdu. Her gün arıyorum ancak bir türlü bulamadım. Ayrıca Antalya ve Adana haritaları da hazır. Renk seçemediğim için henüz kaydedip yüklemedim. Bir de acaba .png mi yoksa .svg mi yüklesem diye düşünüyorum. .svg kalitesi bir yana da kaydedildikten sonra .png çok daha hoş duruyor. Çünkü .svg'ler küçülünce bozulabiliyor ancak .png'lerde aksine piksel/alan oranı arttığından çözünürlük fırlıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. İstanbul haritası için yeniden teşekkürler. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 20:05, 30 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Birçok renk düzenim var şuan. Yani her zevke uygun harita yapabilirim. Ancak madem uyumlu olsun diyorsunuz. İstanbul'da gerçekten iyi durmuştu. Ama kullanacak yerler buluruz elbet. .svg konusunda da haklısınız. Hangi ili yükleyeyim.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 20:22, 30 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Ne yazık ki İstanbul haritalarında ilçe noksanları bulunduğundan henüz üretimini yapmadım. Antalya ve Adana hazır ancak.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 20:28, 30 Haziran 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Adana_ilceler.svg adıyla yükledim. İyi geceler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 20:51, 30 Haziran 2009 (UTC)

HaritaDüzenle

Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti‎ neden taraflı ? Bildiğimiz harita değil mi? Ermenilerin talep ettiği topraklar. Sonradan uydurulmuş harita da değil. Günümüz Ermenistan da mı talep ediyor? Bu tarihi harita. Sizin çaınızdan da mı taraflı ? Göz atıp yersiz şablonu kaldırırsanız sevinecem. Takabeg ileti 00:19, 1 Temmuz 2009 (UTC)

Kullanıcı Takabeg Azerbaycan Halk Cumhuriyeti maddesindeki haritayı sürekli kaldırmaktada, bunu yapamayınca da şablon eklemektedir. Halbuki, gösterilen harita EDC gibi, AHC'nin Paris Barış Konferansına taktim ettiği haritadır. Neden böyle hırçın şekilde çift standart kullanmasını anlamıyorum. Bu arada kendisi Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti maddesine kaynak katkılarında bulunsaydı, bence ansiklopediye, Ermeni ilkesi hakda bilgilere, hem de kendi bilgilerine katkıda bulunurdu bence. Atabəy 00:27, 1 Temmuz 2009 (UTC)
 • Atabey'in de dediği gibi hem AHC hem de EDC sayfasındaki haritalar kalmalı ve taraflı yazıları çıkmalı.--Gökçє Yörük mesaj 09:10, 1 Temmuz 2009 (UTC)

Valla mı? Dosya:First republic of Armenia-west boarders by Woodrow Wilson.png Dosya:Proposed Armenian state in Asia Minor.png ile Dosya:Azerbaijan Democratic Republic 1918 20.png bir değildir. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ninki eğer orijinal ise kullanılabilir. Fakat Dosya:Azerbaijan Democratic Republic 1918 20.png deforme edilen harita. Ve İngilizce Vikide de propaganda olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Yani Ermenistan'ınki dönemin propagandası olabilir fakat Azerbaycan'ınki Vikide yapılan propaganda. Arada büyük fark var. Takabeg ileti 09:18, 1 Temmuz 2009 (UTC)

Peki propaganda olduğunun kanıtı nedir? Konuyu biraz açabilir misiniz?--Gökçє Yörük mesaj 09:24, 1 Temmuz 2009 (UTC)
Buyurun. Ve buna baktınız mı? Türkçe Vikinin bu maddeye göre daha zayıf pozisyonda olan w:en:Republic of Mountainous Armenia maddesine taraflı şablonu eklemiyor ve SAM göstermiyor. Türkçe Vikipedi propaganda yapmak için müsait bir yer mi sanıyorlar? TSK'nın sempozyumu bildirisininde de Dağlık Ermenistan Cumhuriyeti diyor. Şimdi yemeğe çıkacam. Sonra konuşalım. İyi çalışmalar. Takabeg ileti 09:44, 1 Temmuz 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

Tabii ki. İnceltip diğerleriyle birlikte yükleyeceğim. Bir de Adana'nın ilçelerini gösteren rengi turuncu yapsak nasıl olur acaba?

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 10:05, 01 Temmuz 2009 (UTC)

BalıkesirDüzenle

Merhaba. kaynaksız olması onların yanlış olduğu anlamına gelmez. en çok adaya sahip ildir diyosun haritaya bakarak söylüyosun. marmaranın en büyük ilidir diyosun, diğer illerle karşılaştırıyorsun. 38 ülkeden daha büyüktür diyosun diğer ülkelerle karşılaştırıyorsun.

Turizm açısından en önde giden ildir diye bir kaynak eklemişsin ancak 1973 tarihli. Şimdi Muğla, Antalya Balıkesir'i geçti. Güncel kaynak lazım. Balıkesir adına güzel şeyler yapalım.--193.140.180.223 11:48, 1 Temmuz 2009 (UTC)

Diğer illerle aynı formatta olacak diye bir kural yok. Balıkesirle ilgili bir çok yeni bilgi sunuyoruz. daha ne? neyse sana iyi çalışmalar hemşehrim.--193.140.180.223 11:54, 1 Temmuz 2009 (UTC)

Burdan takip ediyorum seni oradan biliyorum. Altıeylül mezunusun. Cumartesi pazarının orlarda oturuyosun. doğru mu? :) --193.140.180.223 12:03, 1 Temmuz 2009 (UTC)

Adın Alican'dı galiba. Bulduğum bazı kaynakları eklemeye çalışıcam. Ama sen bi çalışmanı bitir, fazla karışmak istemiyorum. iyi çalışmalar.--193.140.180.223 13:40, 1 Temmuz 2009 (UTC)

The EmirrDüzenle

 • Merhaba. Büyükşehir'e bağlı ilçeler konusunda dediğinizi yapmaya çalışacağım. İzmir ile ilgili bir şeyler bulabildiniz mi?

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 16:27, 01 Temmuz 2009 (UTC)

 • Teşekkürler. İlçe haritaları maalesef istenen görsel kalitede değil ve gerçek sınırlara da sadık değil. Bunları tamamen değiştirmek gerekiyor. Diğer hemen hemen tüm ülkelerin il, ilçe ve benzeri haritaları gerçekçi ve gereken görselliği sağlayabiliyor.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 16:37, 01 Temmuz 2009 (UTC)

 • Çalışıp çabalayacağız ve bunları tamamlayacağız. Ancak biraz zaman alabilir.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 16:47, 01 Temmuz 2009 (UTC)

 • Tapu ve Kadastro Grafik Laboratuvarı üyeleri mi?

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 17:07, 01 Temmuz 2009 (UTC)

 • Ben de kullanıcı sanmıştım.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 17:13, 01 Temmuz 2009 (UTC)

 • Bu kurum neden ve nasıl yardım edebilir?

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 17:13, 01 Temmuz 2009 (UTC)

 • Çok iyi olur işe yararsa.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 17:44, 01 Temmuz 2009 (UTC)

 • Umarım buna gerek kalmadan işi bitiririz. İyi günler.

 The Emirr İletiKatkılarTasarılar 18:06, 01 Temmuz 2009 (UTC)

Ahmet KayaDüzenle

Ölmemiş olsaydı ona Vatan haini diyen daha fazla olurdu, bence. Takabeg ileti 17:32, 2 Temmuz 2009 (UTC)

Tıp DavetiyesiDüzenle