Bu kullanıcı Marksist-Leninist'tir.
Bu kullanıcı Jakoben'dir.
Bu kullanıcı materyalisttir.
Bu kullanıcı ateisttir.
Bu kullanıcının ana dili Türkçedir.
Bu kullanıcı İngilizcede A2 seviyesindedir.
Bu kullanıcı Esperantonun dünya dili olmasını desteklemektedir.
Bu kullanıcı Arap alfabesini okuyabilir.
Bu kullanıcı Kiril alfabesini okuyabilir.
Bu kullanıcı Yunan alfabesini okuyabilir.
Bu kullanıcı Ankara'da yaşamaktadır.
Bu kullanıcı Uzay Yolu hayranıdır.