Kullanıcı:ToprakBot/AWB modülleri/çift virgül

Çift virgül düzeltme modülü

Hem parantezden önce hem de sonra virgül varsa parantezden önceki virgülü kaldırır. Kaynakçada falan kaldırmaması gereken virgülleri kaldırabiliyor. Buna dikkat edin.

Örneğin: falan filan, (öyle böyle), şöyle → falan filan (öyle böyle), şöyle

//AutoWikiBrowser - Çift virgül modülü V1
//Yazar: ToprakM
    public string ProcessArticle(string ArticleText, string ArticleTitle, int wikiNamespace, out string Summary, out bool Skip)
    {
			Summary = "Çift virgül düzeltiliyor";
			
			Regex one = new Regex(@",\s*\(.*\)\s*,", RegexOptions.IgnoreCase);
			
			Skip = !(one.Match(ArticleText).Success);

			ArticleText = ArticleText.Replace(", (", " (");
			
      return ArticleText;
    }