Bu kullanıcı Vikipedi'nin özgün ve tarafsız anksiklopedi ilkesini destekler. Bu kullanıcıya göre her fikrin ,mevcut ise, tartışmalı tarafları olduğu okuyucuya bildirilmelidir.

Bu yüzden nasıl 'Hazret' ve benzeri sıfatlar ansiklopedide kullanılmıyorsa, aynı şekilde hakaret ve sübliminal mesajlarda sayfalarda yer almamalıdır. Bu ve benzeri uygulamalar, çoğu zaman es geçilmekte ve 'zararı yok' denilerek birikmektedir. Bu birikim sonucu Vikipedi kendi ilkesinden çıkıp, klasik, tek taraflı ve sadece belli bir kitleye hitap eden hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Bu kullanıcının amacı, bu birikimi durdurmak veya en azından kendi gücünce azaltmaktır.