Rainbow Crossing.jpg
ص Bu kullanıcı Arap alfabesini anlayabilir.
|
Я Bu kullanıcı Kiril alfabesini anlayabilir.
Ω Bu kullanıcı Yunan alfabesini anlayabilir.
Bu kullanıcı Devanāgarī yazı sistemini anlayabilir.
Post Modern Sleaze.
Wet and wild, a typical 90's child.