Kullanıcı:Martianmister/Proje

Muhafazakarlık, siyaset felsefesinde, belirli geleneklerin korunmasını ya da aşamalı bir değişimi savunan bir siyaset ve felsefe akımıdır. Gelenek burada dini, milli ya da kültürel inanç ve modelleri temsil etmektedir. Terimin kökeni latince'de "Korumak" ve "Kayıp veya zarardan korumak" anlamına gelen "Com servare"dir. Farklı kültürlerin farklı değerleri olduğundan dolayı, farklı kültürlerdeki muhafazakarların da farklı görüşleri ve amaçları vardır. Bazı muhafazakarlar, Statüko'yu korumak veya toplumu aşamalı olarak değiştirmek isterken, bazıları da daha eski bir dönemin değer yargılarına dönmek ister.

Muhafazakarlığı siyasi bir felsefe olarak tanımlamak zordur, pek çok hareketi sarmakta ve muhafazakarlar pek çok kez kültürün hangi parçasının daha değerli olduğunda anlaşamamaktadırlar. Bu nedenle dinsel muhafazakarlar, milliyetçi muhafazakarlarla çatışabilirler.