Kullanıcı:Left wing hussar/deneme tahtası

Doğruyu bulamayacağını bile bile aramaya devam eden Homo sapiens sapiens kişisi.

Psikolojik sıkıntıları içinde yaşama tutunmaya çalışır.