Bu kullanıcı Wikipedia'ya yanlış maddeler yazmaz.

Her kütüphane bir hapishane kapatır
-Seneca

Tanısan seversin sadece güven bana

Katkılar değiştir

Eklenen başlıklar

  Bu kullanıcı hümanisttir.
  Bu kullanıcı sinema alanında katkıda bulunuyor.
  Bu kullanıcı bireysel silahlanmaya karşıdır.
  Bu kullanıcı Beşiktaş taraftarıdır.


  Bu kullanıcıya matematikten bahsetmeyiniz.


  Bu kullanıcı bir kitap kurdudur.


  Bu kullanıcı Avrupa tarihi ile yakından ilgileniyor.
  Bu kullanıcı felsefeye ilgi duyar.
 

Bu kullanıcı Roma İmparatorluğu tarihine ilgi duyar.

  Bu kullanıcı Bizans İmparatorluğu tarihine ilgi duyar.
  Bu kullanıcı tüm dinlere saygı duymaktadır.


  Bu kullanıcı National Geographic izleyicisidir.


III
I. ve II. Dünya Savaşı bu kullanıcının ilgi alanları arasındadır.