Vikipedi:Babil
tr Bu kullanıcının ana dili Türkçedir.
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.
{{Kullanıcı
Userbox love.svg Bu kullanıcı, kullanıcı kutularını çok sever!
Mars Hubble.jpg Bu kullanıcı Mars'ta yaşamaktadır.
Turkce.png Bu kullanıcı Öz Türkçe sözcükler kullanmaya özen gösteriyor.
ص Bu kullanıcı Arap alfabesini anlayabilir.
Ω Bu kullanıcı Yunan alfabesini anlayabilir.
G Bu kullanıcı Latin alfabesini anlayabilir.
Old book bindings.jpg Bu kullanıcı bir kitap kurdudur.
Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg Bu kullanıcı Linux tabanlı Ubuntu dağıtımı ile katkıda bulunuyor.
Firefox logo, 2019.svg Bu kullanıcı Firefox kullanmayı sever.
900-158 Ahnentafel Herzog Ludwig.jpg Bu kullanıcı tarihseverdir.
Sciences exactes.svg Bu kullanıcı bilime büyük bir ilgi duyar.
BM Bu kullanıcı bir Barış Manço hayranıdır.
Musical notes.svg Bu kullanıcı Klasik müzik dinlemektedir.
Musical notes.svg Bu kullanıcı Türk Sanat Müziği dinlemektedir.
Baglama turc manche long.jpg Bu kullanıcı Türkü dinlemektedir.
Musical notes.svg Bu kullanıcı arabesk müziği sevmez.
Cat Pisho.jpg Bu kullanıcı kedileri çok sever.
Kingdom of animals.png Bu kullanıcı bir hayvan refahçısıdır.
Science fiction tr.svg Bu kullanıcı bilimkurgu filmi izlemeyi sever.
SON Bu kullanıcının başka kullanıcı kutusu yok!
}}
Diğer kullanıcılar

Left

Kâtip Çelebi 'nin (d. 1609, İstanbul - ö. 1657, İstanbul) EserleriDüzenle

CoğrafyaDüzenle

 • Cihannüma

TarihDüzenle

 1. Fezleket akvâl el-ahyâr fi ilmi el-târîh ve el-ahbâr Arapça Fezleke: Bir mukaddime, üç usûl ve bir son sözden olusan tarih eseri. 1.300 adet elimizde olmayan yazma kaynak kullanılarak yazılmış olan varlıkların başlangıcı, peygamberlerin ve hükümdârların târihi olarak özetlenebilecek bir târih kitâbıdır.
 2. Türkçe Fezleke
 3. Tuhfet el-kibâr fi Esfâri el-Bihâr
 4. Takvîm-üt-Tevârîh: 1648 târihine kadar yaşanmış olayların kronolojik açıklamasını içerir. Arapça ve Farsça basılmış; İtalyanca, Latince ve Fransızca'ya çevrilmiştir.
 5. Tarîh-i Frengi tercümesi
 6. Revnaku’s-saltana (Târîh-i Kostantiniyye ve Kayâsire) tercümesi
 7. Düstûr-ûl-amel lî ıslâhil-milel
 8. İrşâd-ûl-hayâfâ ilâ târîh-ûl-Yunân ver-Rûm

BiyografyaDüzenle

 1. Keşf ul-zunûn an asāmi el-kutub ve el-funun : Arapça yazılmış, 15.000'e yakın kitap ve 10.000'e yakın yazari tanıtan büyük bir biyografya ansiklopedisi mâhiyetindedir. Mısır’da, Almanya’da, İstanbul’da basıldı. Lâtince ve Franszica'ya çevrilmiştir.
 2. Süllem el-vusûl ilâ tabakat el-fûhûl
 3. Câmi el-Mütûn min Cüll el-Fünûn

DinDüzenle

 1. Mîzân-ül-Hakk fi ihtiyâr-il-ehak
 2. İlhâm el-Mukaddes Min Feyz el-Akdes

Sosyal, kültürel ve halk bilimiDüzenle

 1. Tuhfetü el-ahyâr fi el-hikem ve el-eş’âr
 2. Dürer-i müntesira vel gurer-i münteşira,
 3. Recmü’r-râcim bi’s-sîn ve el-Cim
 4. Beyzâvi Tefsirinin şerhi
 5. Muhammediyye şerhi
 6. Kanunnâme
 7. Tütün Risalesi