Bu kullanıcı Vikipedi’nin işleyişinden tiksinmiştir. Düzeltilebileceğine de inanmıyor.