Cefâ vü cevr ile mu'tâdem anlarsuz n'olur hâlüm,
Cefâsına had ü cevrine pâyân olmasın yâ Râb!
(Fuzuli)

Söylesem tesiri yok,
Sussam gönül razı değil...
(Fuzuli)