Nisan 2017 - Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye'den erişime engellenen Vikipedi'nin, mahkeme kararıyla yeniden açılması hasebiyle yaptığım kardelen temalı logo.
Vikipedi:Babil
5000
+
Bu kullanıcı Vikipedi'de 5.000'den fazla değişiklik yapmıştır.
tr Bu kullanıcının ana dili Türkçedir.
en-5 This user is able to contribute with a professional level of English.
Bu kullanıcı bir bilgisayar mühendisidir.
Bu kullanıcı sigara içmez.
Diğer kullanıcılar

Taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir.

Devriyelik değiştir

Kullanışlı araçlar değiştir

  • Commons üzerindeki SVG resimlerini başka dile çevirme aracı: link
  • Maddenin başka bir kaynaktan kopyalandığını tespit etme aracı: link
  • Vikipedi ISBN arama sayfası: link

Hedefler değiştir

Açılacak maddeler değiştir

Madde adı İngilizce sayfa Durum
Lenition en:Lenition Yok
Otomatik kodlayıcı en:Autoencoder Yok
Avrasyatik diller en:Eurasiatic languages Yok
John McWhorter en:John McWhorter Yok
Vektör değerli fonksiyon en:Vector-valued function Yok
İleri kinematik en:Forward kinematics Yok
Ters kinematik en:Inverse kinematics Yok
Serbestlik derecesi (mekanik) en:Degrees of freedom (mechanics) Yok
Klasik mantık en:Classical logic Yok
Birinci-derece mantık en:First-order logic Yok
Doğru (mantık) en:Logical truth Yok
Kontrol kuramı en:Control theory Yok
Etmen (yapay zeka) en:Software agent Yok
Markov ağı en:Markov network Yok
dinamik Bayes ağı en:dynamic Bayes network Yok
Doğrusal birleşim en:Linear combination Taslak
Boyut indirgeme en:Dimensionality reduction Taslak
Dünyanın ilk dili en:World's first language Taslak
Yönlü çizge en:Directed graph Taslak
Jacobi matrisi en:Jacobian matrix and determinant Taslak
Çapraz doğrulama (istatistik) en:Cross-validation (statistics) Taslak
Tümleme (mantık) en:Negation Taslak
Çelişki en:Contradiction Taslak
Doğal dil en:Natural language Taslak
Ağaç (veri yapısı) en:Tree (data structure) Taslak
Eşleme (matematik) en:Map (mathematics) Taslak
Derin öncelikli arama en:Depth-first search Taslak
Sığ öncelikli arama en:Breadth-first search Taslak
Matematiksel yapı en:Mathematical structure Taslak
Uzay (matematik) en:Space (mathematics) Taslak
Robot kinematiği en:Robot kinematics Taslak
Ludum Dare en:Ludum Dare Taslak
İnşaat ve yönetim simülasyonu en:Construction and management simulation Taslak
Bölüm (video oyunları) en:Level (video gaming) Taslak
Cümle (mantık) en:Clause (logic) Taslak
Game jam en:Game jam Taslak
Yaşam simülasyonu oyunu en:Life simulation game Taslak
Niceleyici en:Quantifier (logic) Taslak
Doğruluk değeri en:Truth value Taslak
Ciddi oyun en:Serious game Taslak
Roguelike oyun en:Roguelike Taslak
Bulmaca oyunu en:Puzzle game Taslak
Şehir kurma oyunu en:City building game Taslak
Yarış oyunu en:Racing game Taslak
CMake en:CMake Taslak
İşbirlikçi filtreleme en:Collaborative filtering Taslak
Öznitelik çıkarımı en:Feature extraction Taslak
p-değeri en:p-value Taslak
Öznitelik (makine öğrenmesi) en:Feature_(machine learning) Taslak
Uzaysal-zamansal akıl yürütme en:Spatio-temporal reasoning Taslak
Horn cümlesi en:Horn clause Taslak
Bayes ağları en:Bayes network Taslak
Dinamik programlama en:Dynamic programming Başlangıç
Akıl yürütme en:Logical reasoning Başlangıç
Önermeler mantığı en:Propositional logic Başlangıç
Hesse matrisi en:Hessian matrix Başlangıç
Prosedürel içerik üretimi en:Procedural content generation Başlangıç
Tümevarımlı mantık programlama en:Inductive logic programming Başlangıç
Mantık bağlacı en:Logical connective Başlangıç
Pekiştirmeli öğrenme en:Reinforcement learning Başlangıç
Önerici sistem en:Recommender system Başlangıç
Global Game Jam en:Global Game Jam C