Vikipedi İngilizce -> Türkçe Çeviri Ekibi Gönüllü Üyesi.