Kullanıcı:Ayrıntılı Bilgi/Regex

Regex eğitim değiştir

Tanımlamalar değiştir

 • \d (digits) (0-9 arası sayılar-rakamlar)
 • . Her şey
  • \. Sadece nokta
 • [buraya özel karakter tanımlayın] - örneğin [abc] sadece a, b, c harflerini tanımlar.
 • [^buraya tanınmayacak harfleri tanımlayın] - örn. [^abc] sadece a, b, c harflerini tanımlamaz.
 • [x-y] x ila y arasındaki karakterleri al- örn. [4-8] 4, 5, 6, 7, 8i tanımları.
 • x{sayı} x karakterini sayı defa tanımlar- örn. a{5} aaaaa arar.
  • x{sayı1,sayı2} örn. a{3,5} en az 3 kez en çok 5 kez ardışık "a" arar.
 • \d* ardışık sayı dizilimi
 • \d+ en az bir sayı girişi
  • [abc]+ birden çok ardışık a, b, c
 • ? en fazla 1 kez tanımlar- örneğin ab?c abc ya da ac ile eşleşir.
  • \? sadece ?
 • Boşluk \s (genel)
  • space _ (sade boşluk)
  • tab \t (tab boşluk)
  • new line \n (satır boşluğu)
 • ^başlangıç bitiş$
 • (gruplandırma) tekrarlanan çoklu düzenler için kullanılır.
  • (grup içinde(grup))
 • (bu|ya da bu|ya da bu)
 • \w --> [a-zA-Z0-9_]
 • \b kelime olmayan ve olanı bağlar. Örnek:\w+\b
 • \"burada daha önce tanımlanmış harflerin BÜYÜK yazılışı tam aksi grubu ifade eder"

Kodlar değiştir

 • ^== .{60,90} ==$ (60-90 arası karakterli başlık tespiti)
 • [^aeıioöuü] (sessiz harfler)