Arşivleme süreleri*
Sayfa bağlantısı Bekleme süresi
VP:DEB Başvuru anından itibaren 72 saat, ek olarak son atılan imzanın üzerinden 6 saat geçmesi koşulu**
VP:HDP Başlık oluşumundan itibaren 15 gün, ek olarak atılan son imzanın üzerinden 24 saat geçmesi koşulu
VP:KT Adaylığın ilgili şablonlarla kapatılmasından sonra 6 saat süre geçmesi koşulu**
VP:SAS Adaylığın ilgili şablonlarla kapatılmasından sonra 6 saat süre geçmesi koşulu**
VP:SGT Talebin yapılmasının ardından 3 saat, sonuçlandırılmasının ardından 15 dakika süre geçmesi koşulu**
VP:STT Talebin yapılmasının ardından 6 saat, sonuçlandırılmasının ardından 6 saat süre geçmesi koşulu**

*: Bu sayfada bulunan süreler tahmini olup botun çalıştığı sunucunun zaman diliminin ilgili vikinin dilimiyle uyuşmaması gibi bazı durumlarda kaymaya uğrayabilir.
**: İki yıldız ile işaretlenmiş prosedür sayfalarında arşivleme işlemi yapılmadan önce talebin yapıldı/yapılmadı ve SAS-kalsın/SAS-silinsin gibi şablonlarla sonuçlandırılması beklenmektedir. Aksi taktirde bot arşivleme işleminde bulunmayacaktır.
Kaynak kodu/Source Code