Kromozom 20 (insan)

Kromozom 20, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından yirmincisidir. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 63 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNA'sının %2 ya da %2,5'ine sahiptir. Kromozom 20, muhtemelen 600 ile 800 arasında gen içermektedir.

İnsan karyotipinde kromozomlar

Genler değiştir

Kromozom 20 üzerinde bulunan genlerden bazıları:

  • EDN3: endothelin 3
  • JAG1: çentik 1 (Alagille sendromu)
  • PANK2: pantothenate kinaz 2 (Hallervorden-Spatz sendromu)
  • PRNP: prion protein (p27-30)

Hastalıklar değiştir

Kromozom 20 üzerinde bulunan genlerle ilgili olan hastalıkların bazıları:

  • Alagille sendromu
  • Olgun saldırı diyabet genç tip 1
  • pantothenat kinaz-associated nörodegeneration
  • prion hastalığı
  • Waardenburg sendromu