Kromozom 19 (insan)

Chromosome 19.jpeg

Kromozom 19, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından ondokuzuncusudur. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 63 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNA'sının %2 ya da %2,5'ine sahiptir. Kromozom 19, muhtemelen 1,300 ile 1,700 arasında gen içermektedir.

İnsan karyotipinde kromozomlar

GenlerDeğiştir

Kromozom 19 üzerinde bulunan genlerden bazıları:

 • APOE: Apolipoprotein E
 • BCKDHA: Dall zincir keto asit dehidrogenaz E1, alfa polipeptid (akçaçağaç üre hastalığı)
 • DMPK: Distrofi miyotonik-protein kinaz
 • GCDH: Glutaril-Koenzim A dehidrogenaz
 • HAMP: Hepsidin antimikrobiyal peptid
 • NOTCH3: Çentik homolog 3 (Drosophila)
 • PRX: Periaksin
 • SLC5A5: çözünen taşşıyıcı aile 5 (sodyum iyodid simporter), üye 5
 • STK11: Serin/treonin kinaz 11 (Peutz-Jeghers sendromu)

HastalıklarDeğiştir

Kromozom 19 üzerinde bulunan genlerle ilgili olan hastalıkların bazıları:

 • Alzheimer hastalığı
 • Alternan hemipleji
 • CADASIL
 • Sentronükleer miyopati
 • Charcot-Marie-Tooth hastalığı
 • Konjenital hipotiroidi
 • Glutarik asidemi tip 1
 • Hemokromatoz
 • Akçaçağaç şurubu üre hastalığı
 • Miyotonik distrofi
 • Peutz-Jeghers sendromu