Yunan mitolojisinde, Kreusa (Eski Yunanca: Κρέουσα Kreousa "prenses") Priamos ve Hekabe'nin kızıdır.[1][2] Aeneas'ın ilk karısı ve Ascanius'un (Iulus olarak da bilinir) annesidir.[3]

Kreusa'nın resmi

Mitoloji

değiştir

Kreusa'nın tanrıların isteği üzerine ölümü, Virgilius tarafından Aeneid'inde kısaca ele alınır. Truva Yunanlar tarafından düşerken, Aeneas babası Ankhises, Kreusa ve oğulları Ascanius'u şehrin dışına kırsala götürmek için evine gider. Ankhises evden ayrılmayı reddeder ve Aeneas'ın babasını terk etmek yerine savaşta onurlu bir şekilde ölmesi için Truva'da kalmaya karar vermesini ister. Kreusa Aeneas'ın ayağını tutar ve Aeneas öldürülürse Ascanius, Ankhises ve kendisine ne olacağını düşünmesi için ona yalvarır. Bunu yaparken, Ascanius dünyevi olmayan bir alevle alev alır. Alev hızla su ile ıslatılır. Ankhises, bunun bir kayan yıldız göndererek söylenenleri doğrulayan Jüpiter'den gelen bir alâmet olduğuna inanır. Ankhises böylece Truva'dan kaçmayı kabul eder. Aile, Aeneas'ın babasını ve Ascanius'un elini tutarak evi terk eder, Kreusa ise arkalarında mesafe bırakarak onları takip eder. Şehirden kaçarken kapılara ulaşırlar ve Yunanların galip geldiklerini fark ettikten sonra kaçmaya başlarlar. Kreusa onlara yetişemeyerek ortadan kaybolur. Aeneas, şehrin dışındaki Ceres tapınağına ulaştıktan sonra, Kreusa'yı aramak için Ankhises ve Ascanius'u orada bırakırak geri döner. Çaresizlik içinde şehri ararken, Kreusa'nın gölgesi ya da hayaletiyle karşılaşır ve Kreusa ona kaderinin Truva'da kalmak olduğunu söyler. Ayrıca İtalya'daki Hesperia'ya olan yolculuğunu ve bir başkasıyla gelecekteki evliliğini tahmin eder. Aeneas'ın çocuğuna bakmasını ister ve ortadan kaybolur. Aeneas onu üç kez tutmaya çalışır, her seferinde gölgesini kavrayamaz.[4]

Pausanias, Rhea ve Afrodit'in Kreusa'yı, Aeneas'ın (Afrodit'in oğlu) karısı olması nedeniyle Yunanlara köle olmaktan kurtardıklarını anlatır.[5]

Soyağacı

değiştir
OkeanosTethys
AtlasPleioneSkamandrosIdaeaSimoeis
ZeusElektraTeucer
DardanosBatea
IlosErichthoniusAstyoche
CallirrhoeTros
IlosGanymedesAssaracusHieromneme
LaomedonThemisteCapys
PriamosAnkhisesAfroditLatinus
KreusaAeneasLavinia
AscaniusSilvius
SilviusAeneas Silvius
BrutusLatinus Silvius
Alba
Atys
Capys
Capetus
Tiberinus Silvius
Agrippa
Romulus Silvius
Aventinus
Procas
NumitorAmulius
Ares/MarsRhea Silvia
HersiliaRomusRemus
  1. ^ Bibliotheca 3. 12. 5
  2. ^ Hyginus, Fabulae, 90
  3. ^ Virgil, Aeneid, 2.674
  4. ^ Virgil, Aeneid, 2. 650 ff
  5. ^ Pausanias, Description of Greece, 10. 26. 1.

Kaynakça

değiştir