Kraliyet Coğrafya Topluluğu

Kraliyet Coğrafya Topluluğu (İngiliz Coğrafyacılar Kurumu ile) Kraliyet Coğrafya Kurumu (İngilizce: The Royal Geographical Society - RGS-IBG), coğrafya ile ilgili bilim dallarının gelişmesi amacıyla 1830 yılında kurulmuş alanında uzman bir İngiliz kurumu.

Royal Geographical Society genel merkezi

Bugün araştırma, eğitim, keşif seferi ve dış hizmeti destekleyen; kamu sorumluluğunu teşvik eden ve dünya toplumlarının, yerleşim yerlerinin ve çevrelerinin kavranması konusunda bilgi veren coğrafya için dünya merkezidir.

Geçmişi

değiştir

Londra Coğrafya Kurumu, "coğrafya biliminin gelişmesi"ni teşvik edecek bir kurum olarak Londra Coğrafya Kurumu adı altında 1830 yılında kuruldu. Sonradan kuruma, Raleight Derneği ile Filistin Birliği'nin yanı sıra Sir Joseph Banks tarafından kurulan eski Afrika Birliği de alınır. Alanında uzman birçok kurum gibi ilmî konu ve fikirler üzerine yapılan geçersiz yemek tartışmalarını kavrayan üyeler seçen, Londra'da yemek organize edici bir kurum olarak harekete geçirilmişti.

Kurumun kurucu üyeleri içinde Sir John Barrow, Sir John Franklin ve Francis Beaufort yer almıştır. Kral IV. William'ın koruması altında sonradan Kraliyet Coğrafya Kurumu olarak bilinir oldu ve 1859 yılında Queen Victoria'nın etkisi altında Kuruma Kraliyet Ayrıcalığı tanındı.

1830-1840 arasında RGS, Londra, Regent Sokağındaki Kraliyet Bahçıvanlık Kurumu'nun odalarında ve 1854-1870 arasında Londra, 15 Whitehall mevkînde toplantılar yaptı. 1870'te Kurum, –hızlı bir şekilde serüven ve maceraya ortak edilmiş olan adrese – Londra, Saville Sokağı 1'e taşındığı zaman nihayet yönelilecek bir hedef keşfetti. Kurum aynı zamanda Sivil Hizmet Komisyonu tarafından geçici olarak kuruma verilen Londra, Burlington Bahçelerinde bir tiyatro dersi de kullandı. Ancak aranjmanların oldukça okunaksız ve düşük ahlâk düzeyinde oldukları düşünüldü.

Yeni bir güç, eski Hindistan Genel Valisi Earl Curzon'un Kurumun (1911–1914) Başkanlığına seçilmesiyle 1911'de Kurumun işlerine tayin edildi. Saville Sokağındaki arazi satıldı ve Kensington Gore'daki işbu mevkî Lowther Lodge, Nisan 1913'te kullanılmak amacıyla satın alınıp açıldı. Aynı yıl içinde Kurumun kadınlara olan yasağı kaldırıldı.

Lowther Lodge o günlerin en önemli iç mimarlarından birisi Norman Shaw tarafından Hon William Lowther için 1874'te inşa edildi. Binanın doğu kanadına ekler 1929 yılında eklendi ve bunların içinde Yeni Harita Odası ile 770 tane Tiyatro Dersi verilecek yer bulundu. Ek bina 21 Ekim 1930 tarihinde Yüzüncü Yıldönümü Kutlamalarında York'un HRH Dükü (sonradan Kral VI. George) tarafından resmen açıldı.

Kurumun geçmişi konusunda Afrika, coğrafî bağımsızlığı olan Hindistan, kutup bölgeleri ve özellikle Orta Asya'da "sömürge" keşfiyle daha önceki birkaç yıl adım adım birleşildi. Darwin, Livingstone, Stanley, Scott, Shackleton, Hunt ve Hillary de olmak üzere birçok ünlü kâşif ve keşif seferinin kilit ortağı ve destekçisi olmuş. Kraliyet Coğrafya Kurumu tarafından finanse edilmiş seferler, 19. yüzyılın ortasından I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sıkça baş sayfa haberleri olup Kurum başkan ve konseyinin fikirleri gazeteci ve editörlerce araştırılırdı.

Kurumun başlangıç tarihiyle İngiliz coğrafya, keşif ve buluşunun tarihi birbirlerine bağlıdır. Coğrafyayla ilgili şuanki derlemelerini oluşturan; seferlerde toplanmış bilgiler, haritalar, grafikler ve coğrafya bilgileri RGS'ye yollandı. Kurum ilk gazetesini 1831 yılında yayınlayıp 1855'ten itibaren, toplantı ve diğer konular hakkındaki açıklamalar Kurum Tutanaklarında yayınlandı. 1893'te bu, bugün hâlen yayınlanmakta olan Coğrafya Gazetesi'nin yerini aldı.

Kurum ayrıca coğrafyanın, İngiliz üniversitelerinde öğretim ve araştırma bilim dalı olarak saptanmasında da hayatî bir önem taşımaktaydı ve Oxford ile Cambridge Üniversitelerindeki başta gelen Coğrafya bölümlerine yatırım yaptı.

Daha sistematik coğrafya çalışmalarının baş göstermesiyle İngiliz Coğrafyacıları kuruluşu, Kurum'a kardeş bir kuruluş olarak bazı akademik Kurum üyeleri tarafından 1933'te kuruldu. Faaliyetleri içinde konferanslar, çalışma alanı seyahatleri, seminerler ve uzman araştırma gruplarını organize etmek yer almıştır. Bilim dalının üstünde araştırma 'ipuçları' yayınlayan İngiliz Coğrafyacılar Kuruluşunun İşlemleri gazetesi şimdi en önemli uluslararası coğrafî araştırma gazetelerinden biridir.

RGS ve İngiliz Coğrafyacıları birleşmenin görüşüldüğü 1992'ye kadar 60 yıl birlikte var oldular. 1994'te üyeler tarafından oylanıp birleşme kabul edildi. Ocak 1995'te (İngiliz Coğrafyacıları ile) Kraliyet Coğrafya Kurumu medyana getirildi.

Bugün RGS-IBG hem ulusal hem de uluslararası düzeyde coğrafya için bir çatı ve evdir. Avrupa'daki en büyük Coğrafya Kurumu ve dünyadaki en büyüklerden biridir. Birleşik Krallık'ta sekiz ve Hong Kong'da bir dalda bölgesel ölçüde çalışır.

Coğrafî araştırma, eğitim ve öğretim; alan çalışması ile küçük çaplı seferler; coğrafyanın kamuca kavranıp popülerleşmesi ve coğrafya bilgisinin sağlanması da dâhil olmak üzere coğrafyanın birçok yönünü destekler ve teşvik eder. Kurum ayrıca coğrafya topluluğu olarak hizmet veren diğer mevcut kuruluşlar, özellikle Coğrafya Birliği ve Kraliyet İsveç Coğrafya Kurumu ile de çalışır.

2004 yılında Kurum'un bilimsel keşif ve araştırmayla ilgili tarihî derlemeleri, ulusal ve uluslararası öneme sahiptir ki ilk kez kamuya açıldı. Aynı yıl içinde yeni bir üyeler sınıfı coğrafyaya olan genel ilgiyle daha fazla insana ulaşmak üzere tanıtıldı. Yeni Foyle Konferans Odası ve büyük cam çadır sergi yeri de 2004'te halka açıldı.

Yönetim ve geçmiş başkanlar

değiştir

Kurum, başkanı tarafından makama getirilen Konsey adlı Mütevelli Heyeti tarafından yönetilir. Konsey üyeleri ve başkanı Akademi Üyeliği tarafından atanırlar. Konsey, akademi üyelerince atanan ve üç yıllık bir dönem için görev yapan 22, 25 üyeden oluşur. Atanan vekillere ilâveten konsey görevi yapan (fahrî başkan olarak dükü de içinde bulunduran) fahrî üyeler vardır.

Heyetler

değiştir

Kurumun;

  • Eğitim Heyeti
  • Araştırma Heyeti
  • Sefer ve Çalışma Sahası Heyeti
  • Bilgi Kaynakları Heyeti
  • Finans Heyetinden danışma hizmeti aldığı beş uzman heyeti vardır.

Başkanların listesi

değiştir

Sıradan üyelik

değiştir

Coğrafyaya ilgi duyan herkes RGS'nin bir üyesi olmak için başvurmaya uygundur.

Genç coğrafyacı

değiştir

Coğrafya ya da onunla ilgili bir bölümden yeni mezun olmuş, hâlen eğitimine devam eden 14 ile 24 yaşlarındaki insanlar.

Akademi üyeliği

değiştir

Kurumun akademi üyeliği (araştırma, yayınlama, uzmanlık alanı vb. ile) coğrafyayla derin ilgisi olan ya da geçmiş beş yıl boyunca kurumun sıradan bir üyesi olmuş herkese verilir. Başvuru mevcut akademi üyeleri ile Konseyce atanmış üyeler tarafından teklif edilip desteklenmelidir. Akademi üyelerine isimlerini aldıkları "FRGS" (Kraliyet Coğrafya Kurumu Akademi Üyeliği)'nin başlarından yararlanma hakkı verilir.

Kurumun lisans üstü akademi üyesi

değiştir

Bu üyelik ise Birleşik Krallık'ta coğrafya ya da ilgili bir konuda yüksek lisans öğrencisi olan herkese verilir.


Araştırma grupları

değiştir

Kurumun araştırma ve çalışma grupları özellikle coğrafya alanında etkin araştırmacı ve uzman coğrafyacıları bir araya getirir. Seminer, konferans, işyeri ve diğer faaliyetleri kendileri örgütleyen her grup ile, 27 tane araştırma grubu vardır.[1]

Araştırma Grupları
Biyografi Araştırma Grubu İngiliz Jeomorfoloji Araştırma Grubu
İklim Değişimlerini Araştırma Grubu Sözleşme Araştırması ve Öğretim Formu
Gelişen Yerleri Araştırma Grubu Ekonomik Coğrafya Araştırma Grubu
Coğrafî Bilgi Bilimi Araştırma Grubu Sağlık Coğrafyası Araştırma Grubu
Lesiure ve Touriam Coğrafyası Araştırma Grubu Daha Geniş Kapsamlı Eğitim Araştırma Grubu
Tarihsel Coğrafya Araştırma Grubu Coğrafya Tarihi Araştırma Grubu
Dağ Araştırma Grubu Katılımcı Coğrafyalar Çalışma Grubu
Planlama ve Çevre Araştırma Grubu Siyasal Coğrafya Araştırma Grubu
Nüfus Coğrafyası Araştırma Grubu Doktora Forumu
Sonraki Sosyalist Coğrafyaları Araştırma Grubu Nicel Yöntemler Araştırma Grubu
Kırsal Coğrafya Araştırma Grubu Sosyal ve Kültürel Coğrafya Araştırma Grubu
Ara Cinsiyetler ve Eşcinsel Araştırma Grubu Nakliye Coğrafyası Araştırma Grubu
Kentsel Coğrafya Araştırma Grubu Kadınlar ve Coğrafya Araştırma Grubu

Ödüller ve bağışlar

değiştir

Kurum aynı zamanda coğrafyanın gelişmesine katkıda bulunmuş olan coğrafyacılara da pek çok ödül verir.[2]

Bu ödüllerden en prestijlileri altın madalyalar (1830 kurucunun madalyası ve 1838 patronun madalyası)dır. Ödül "coğrafî bilim ve keşfin teşviki ve tanıtımı" için verilip "coğrafî bilim ve keşif için getiri oluşturması amacıyla" ilk kez 1831 yılında yapılmış, II. Queen Elizabeth tarafından onaylanır. Ödüller, IV. William tarafından 1050 şilin değerinde yıllık bağış olarak çıktı. Kurum bu parasal ödülü iki altın madalyaya değişmeye 1839'da karar verdi: Kurucu madalyası ile patron madalyası. Ödül; David Livingstone (1855), Nain Singh Rawat (1876), Ferdinand von Richthofen (1878), Alfred Russel Wallace (1892), Frederick Courtney Selous (1893) da dâhil olmak üzere önemli coğrafyacılara verilmiştir. 2004 yılında Harish Kapadia'ya coğrafî keşfe katkıları ve onu tarihindeki ödülü alacak ikinci Hint yapan Himayalar'da dağlara tırmanmasından dolayı patron madalyası verildi. 2005'te kurucu madalyası Kuvaterner alanındaki araştırmasından dolayı Profesör Nicholas Shackleton'a verildi ve patron madalyası Arkrik ve halkının ömür boyu çalışmasından dolayı Profesör Jean Malaurie'e verildi.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "Araştırma Grupları". 24 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ekim 2010. 
  2. ^ "Madalyalar ve Ödüller". About Us. Royal Geographical Society with IBG. 31 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2008.