Kral Teukros

(Kral Teucer sayfasından yönlendirildi)

Yunan mitolojisinde, Kral Teukros (Eski Yunanca : Τεῦκρος Teukros) nehir tanrısı Skamandros ve nympha Idaea'nın oğludur.

Mitoloji değiştir

Dardanos'un gelişinden önce, Dardanya (ve daha sonra Troad diye anılan bölge) olarak adlandırılacak olan topraklar Teucria ve sakinleri Teucrians olarak biliniyordu ve isimleri Teucer'den geliyordu.

Virgilius'a göre, Teucer'in aslen Giritli olduğunu ama ada sakinlerinin üçte biri ile büyük kıtlık sırasında adayı terk etti.[1] Teucer'in babasının adını verdikleri Skamandros Nehri yakınına, Rhaetean Burnundan çok da uzak olmayan bir bölgeye yerleştiler. Ancak, Halikarnaslı Dionysius Teucer'in Attika'da Throad bölgesinden geldiğini ve burada Xypete bölgesinin yönetici olduğunu belirtir.[2] Her iki durumda da, Troas olarak bilinen bölgede krallığı sona ermiştir.

Birliğinin bölgedeki ilk gecelerinde çok sayıda fare tarafından büyük ölçüde rahatsız edildiği söylenir. Teucer daha önce bir kahin tarafından Girit'ten ayrılmadan önce, geceleyin topraktan çıkan bir düşman tarafından saldırıya uğrayacağı veya "dünyada doğanların onlara saldıracağı" bir yerde bir yerleşim yeri inşa etmesi için yönlendirilmiştir; fareler gece onlara saldırdığı için oraya yerleşmeye karar verirler.[3] Muhtemelen Hamaxitus şehrini kurmuş ve onu başkent yapmıştır. Teucer'in tüm girişimlerinde başarılı olduğu için mutlu bir saltanat sürdüğü anlatılır. Apollon'un Teucer'in saltanatı sırasında o bölgeyi istila eden fareleri yok ettiği için, Apollo Sminthius'a veya "farelerin yok edicisi" Apollon'a bir tapınak inşa eden ilk kişi olduğu belirtilir.[4]

Batea (Batia veya Arisba olarak da bilinir), Kral Teucer'in kızı ve tek çocuğudur; Baeta, Dardanos'la evlenmiştir.[5] Lycophron'un Alexandra'sında Dardanos'un "Girit'in kraliyet hanedanından" Arisba ile evlendiği söylenir.[6] Teucer öldüğünde bir oğlu olmadığı için, Dardanos kayınpederinden İda Dağı'nda arazi almıştır.[7] Dardanos, aldığı arazide Dardanya şehrini kurmuştur. Teucer'in ölümünden sonra, krallığı Dardanos'un krallığına dahil edilmiş ve tüm bölge Dardanya olarak bilinmeye başlanmıştır. Ancak daha sonraki zamanlarda, Truva halkı genellikle kendilerini "Teucrians" olarak adlandırmıştır. Örneğin, Aeneas'a "Teucrians'ların büyük kaptanı" denir.[8] Kral Teucer'den bahseden çoğu efsanede, onu Truvalıların uzak bir atası olarak tanımlar. Diodoros , Teucer'in "Truva toprakları üzerinde kral olarak ilk hüküm süren kişi" olduğunu belirtir; Ankhises, Aineid'te onu Truvalıların "ilk atası" olduğunu hatırlatır.[9] Kral Teucer'in, Truvalıların soyunu taşıyan ilk figür olarak kabul edildiğini göstermektedir.

Soyağacı değiştir

OkeanosTethys
AtlasPleioneSkamandrosIdaeaSimoeis
ZeusElektraTeucer
DardanosBatea
IlosErichthoniusAstyoche
CallirrhoeTros
IlosGanymedesAssaracusHieromneme
LaomedonThemisteCapys
PriamosAnkhisesAfroditLatinus
KreusaAeneasLavinia
AscaniusSilvius
SilviusAeneas Silvius
BrutusLatinus Silvius
Alba
Atys
Capys
Capetus
Tiberinus Silvius
Agrippa
Romulus Silvius
Aventinus
Procas
NumitorAmulius
Ares/MarsRhea Silvia
HersiliaRomusRemus

Notlar değiştir

  1. ^ Virgil, Aeneid 3.104. Translated by Robert Fitzgerald. Harmondsworth: Penguin, 1985, 1983.
  2. ^ Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae 1.61
  3. ^ Strabo, Geographica 13.1.48
  4. ^ Hard, Robin. 1986. The Routledge Handbook of Greek Mythology based on H.J. Rose's "Handbook of Greek mythology". London; New York: Routledge.
  5. ^ Apollodorus, 3.12.1–3
  6. ^ Lycophron, Alexandra 1308
  7. ^ Diodorus Siculus, Bibliotheca historica 4.75
  8. ^ Virgil, Aeneid 6.743
  9. ^ Diodorus Siculus, Bibliotheca historica 4.75; Virgil, Aeneid 3.148

Kaynakça değiştir