Koronis

Koronis, tıbbın ve sağlığın tanrısı Asklepios'un annesidir. Apollo'dan gebe kaldıktan sonra onu aldatır ve bunu öğrenen Apollo, Koronis'i cezalandırmak için Artemis'ten yardım ister. Artemis Koronis'i diri diri yanması için odun yığınının üzerine atar, ölmek üzere olan Koronis'in karnından Apollo çocuğu Asklepios'u alır.