Konformist

Wikimedia anlam ayrımı sayfası
  • Konformist, Uymacı, uyumlu anlamına gelen sıfat. Fransızca conformiste 'ten Türkçeye giren (TDK sözlüğü) sözcük, zannedildiği gibi 'konforu seven, rahatına düşkün' anlamına gelmez, "sorgulamadan itaat eden", 'boyun eğen", intibak eden, uyum sağlamış anlamlarına gelir. (Karşıtı: non-konformist). "Konformist" ayrıca şu anlamlara gelebilir: