Konakçı Ali Paşa

Konakçı Ali Paşa , Osmanlı devlet adamı.

Anadolu Eyaleti valisi olarak bulunan Can Mirza Paşa'nın Köprülü Mehmed Paşa aleyhtarlarına katılması üzerine 1657'de Anadolu Beylerbeyi oldu. Kütahya'yı Can Mirza Paşa'nın elinden alan zattır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 151, 152, 163