Kolombiya'nın idari bölümleri

Kolombiya, 1991 Anayasası'nda üniter bir devlet olarak belirlenmiştir. Kolombiya idari olarak 32 departman ve bir başkent bölgesine (Bogotá) ayrılır. Her departmanın dört yılda bir seçimle işbaşına gelen bir valisi ve departman meclisi bulunmaktadır.

Departmanlar ise belediyelere ayrılmaktadır. Her belediyenin dört yılda bir seçimle işbaşına gelen bir belediye başkanı ve belediye konseyi bulunmaktadır. Başkent Bogotá'nın da bir belediye başkanı ve meclisi olup herhangi bir departmandan bağımsızdır.

Ayrıca bakınız değiştir