Koba, Gürcü halk kahramanı. Robin Hood gibi, fakirlerin yanında yer alıp otoriteye karşı savaşmasıyla tanınır.

Koba, "asi", "boyun eğmez" anlamına gelir. Stalin, gençliğinde Koba'yı bir idol saymıştır. Daha sonra Koba takma adını almıştır.

Ünlü Gürcü yazar Aleksandre Kazbegi, 1883'te yayımlanan Baba Katili (Mamiskvleli) adlı yapıtında, Koba adlı bu Gürcü halk kahramanını anlatır.