Koçbank

Koçbank, American Express unvanıyla 1981 yılında yabancı sermayeli banka olarak kurulmuştur. Koç Grubu'nun 1986 yılında Amerikan Express'in % 51 hissesini satın almasıyla birlikte bankanın unvanı Koç Amerikan Bank olarak değişmiştir. 1992 yılına kadar hisselerini % 100’e yükselten Koç Grubu, aynı yıl bankayı iştiraklerinden biri haline getirmiş, bankanın unvanı 1993 yılında Koçbank olarak değiştirilmiştir. Koç Topluluğu'nun finans sektöründe büyüme kararı alması ile Mart 2001'de Koç Finansal Hizmetler A.Ş. kurulmuştur. KFH'ın kurulması ile başlayan yapılanma sürecinde yaşanan önemli gelişmelerden biri de, UniCredito Italiano ile stratejik ortaklık kurulması olmuştur. Her iki hissedarın KFH'nin % 50 hissesine sahip olduğu anlaşma Ekim 2002'de imzalanmıştır. 28 Eylül 2005 tarihinde, daha önce Çukurova Grubu Şirketleri ve Fon'un sahip olduğu % 57,4 oranındaki Yapı ve Kredi Bankası hisseleri, Koçbank'ın mülkiyetine geçmiştir. Koçbank'ın, tüzel kişiliği sona ermek suretiyle, tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte Yapı ve Kredi Bankası'na devredilmesine ilişkin işlemlere başlanmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izin verilmiş ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ermek suretiyle Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye devredilmiştir.

Koçbank
Slogan Bankam Hep Yanımda
Önceki isim(ler)i Koç Amerikan Bank
Koç Finans Kurumu
Ardıl Yapı ve Kredi Bankası
Kuruluş 1981
Feshedilme 2006
Genel merkezi
Sahibi Koç Grubu
Web sitesi kocbank.com (arşiv)