Knossoslu Anastasios

8. yüzyıl Knossos piskoposu

Knossoslu Anastasios, 8. yüzyılın sonlarına doğru Girit adasında Knossos şehrinde piskoposluk yapmış bir din adamıdır.

Anastasios, Başpiskoposu Giritli Elias önderliğinde bir grup Giritli ile beraber İkinci İznik Konsili'ne katılmış ve burada ikonofil bir tutum sergileyen güruh ile birlikte bir kararname imzalamıştır.

Konstantinopolis'teki Studios manastırı igumenosu Theodoros, 810 civarında Anastasios'a yazdığı bir mektupta, nasıl iyi bir igumenos olunabileceği hakkında bilgi ve yardım ister. Bu mektupta, Theodoros'un Anastasios'a karşı duyguğu saygı, özenle seçtiği kavramlardan (örneğin ἀρχιερεύς: baş rahip) belli olmaktadır.

Kaynakça değiştir

  • Prosopography of the Byzantine Empire I: 641–867, ed. J.R. Martindale, Aldershot 2001, madde adı: Anastasios 21. 
  • Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit: Erste Abteilung (641–867), Berlin – New York 1998–2002, madde no: 298