Klavye bazı müzik aletleri ve cihazlarında bulunan, çoğunlukla kaldıraç mekanizmasına sahip tuşlardan oluşan veya parmakla basılan tuşlara bağlı olarak sabit bir eksen üzerinde hareket eden kollardan oluşan mekanizmadır. Klavye aynı zamanda klavyeye sahip elektronik müzik cihazları için de kullanılan genel bir terimdir.

Klavyeler kendi aralarında mekanik yapı, malzeme, tuş ölçüsü ve sayısı açısından farklılıklar gösterseler de benzer bir görünüm taşırlar. Piyano, elektronik piyano, klavsen, kilise orgu, akordiyon ve melodika klavyeli müzik aletlerinden bazılarıdır.

Tarihçe

değiştir

Latince clavis (anahtar) sözcüğünden gelir. Klavye, telli çalgılara XI. yüzyıldan başlayarak uygulandı, XV. yüzyılda ayak klavyesi kullanılmaya başlandı, XVII. yüzyılda da el ve ayak klavyeleri arasındaki bağlantı kaldırıldı.