Kitapsız Mustafa Saffet Paşa

19. Yüzyılda ölmüş Osmanlı öğretmen

Kitapsız Mustafa Safvet Paşa (d. Kütahya; ö. 1909, ?), öğretmen.

Kütahya'da doğdu. Babası Mekteb-i Harbiye'de Arapça öğretmenliği yapan Abdurrahman Fevzi Efendi'dir.

Derslerinde kitaba bakmak veya kitapla derse gelmek âdeti olmadığı İçin "Kitapsız Safvet Paşa" olarak ünlenmiştir. Erkân-ı Harp zabitliğiyle mezun olan Safvet Paşa uzun müddet Harbiye Mektebi'nde matematik dersleri vermiş ve bir ara üçüncü ve dördüncü ordularda da görev yapmıştır. Emekliliğini müteakip meşrutiyetin ilanı ile 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Kütahya Meb'usu olarak görev aldıysa da ihtiyarlığından dolayı bir sene sonra istifa etmiş, kısa süre sonra da vefat etmiştir.

Matematikteki malumatı üst seviye olan Safvet Paşa'nın İstanbul için hazırlamış olduğu irtifa cetveli vardır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kütahya Şehri; İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 257