Yazıt

(Kitabe sayfasından yönlendirildi)

Yazıt ya da kitabe, genelde anıtsal bir eserin üzerine tanıtım ve bilgilendirme amaçlı yazıdır.[1] Yazıtlar çoğu kez kolay eriyip bozulmayan malzemelere yazılır, daha doğrusu kazılır. Kitabeler tarih malzemesi yönünden birinci derecede önemlidir, çünkü bu malzeme öbeği hemen her devirde resmî bir hüviyette oluşmuşlardır. Bu ise onun kaynak değerini arttırmaktadır. Yazıtlar evvela kültür tarihi, sonra kimin tarafından niçin yapıldığını göstermesi bakımından önemlidir. Yazının kazıldığı taşın üzerindeki motifler ise sanat tarihi bakımından önemlidir. Yazıtlar yeryüzünün hemen her yerinde mevcuttur ve bu hâlen devam etmektedir.

Khanagah of Pir Huseyn kitabe.jpg

Yazıt türleriDüzenle

  • Mezar yazıtı
  • Cami yazıtı
  • Mektep yazıtı
  • Kale yazıtı
  • Duvar yazıtı

Yazıtlarda hat tarzlarıDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Галина Длужневская. Мусульманский мир Российской империи. — СПб.: Лики России, 2010. — С. 295. — 303 с.