Uluslararası Birimler Sistemi(SI)'ne göre kilo ön eki 1000 (103) olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla 1 kilobyte 1000 byte'a eşittir.

Bayt Birimleri
SI Önekleri İkilik önek[1]
Ad Sembol Ondalık Ad Sembol İkilik
kilobayt KB 103 kibibayt KiB 210
megabayt MB 106 mebibayt MiB 220
gigabayt GB 109 gibibayt GiB 230
terabayt TB 1012 tebibayt TiB 240
petabayt PB 1015 pebibayt PiB 250
eksabayt EB 1018 eksbibayt EiB 260
zettabayt ZB 1021 zebibayt ZiB 270
yottabayt YB 1024 yobibayt YiB 280

Uluslararası sembolü kB'dir.

Bilgisayar teknolojilerinde kilobayt 1024 (210) olarak belirtilir. Bunun nedeni dosya yönetim sistemlerinde ikilik sistemin yaygın olarak kullanılmasındandır.

1024 (210) bayt değeri için Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından 1998 de belirlenmiş birim Kibibayt'tır.

10'luk Taban Sistemi (1000 byte)

değiştir

Uluslararası Birimler Sistemi(SI)'ne göre kilo ön eki 1000 (103) olarak belirtilmiştir. Buna göre 1 kilobyte 1000 byte'a eşittir.

Bu değer Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanmış değerdir.

IEC 80000-13 standardı 8 bit'in 1 byte a eşit olduğunu belirtir. (1 B = 8 bit). Buna göre, 1 kB = 8000 bit. Bin kilobayt (1000 kB) 1 megabayt'a (1 MB) eşittir.

2'lik Taban Sistemi (1024 byte)

değiştir

Geleneksel olarak 1 kilobayt 1024 byte (210 B)'ı ifade etmek için kullanılır. Metrik kilo kavramı burada kullanılmıştır çünkü 1024 kolaylık adına 1000'e yakındır.

Günümüzde bu gösterim biçimi birçok yerde kullanılmaktadır.

Örnek: Microsoft Windows.

İlgili Bağlantılar

değiştir
  1. ^ Temiz, Hakan (2023-08-01). "SI and Binary Prefixes: Clearing the Confusion". Communications of the ACM (İngilizce). 66 (8): 29–31. doi:10.1145/3572027. ISSN 0001-0782.